hub.brussels Blog Wat zijn de handelsregels na de Brexit?
Wat zijn de handelsregels na de Brexit?

Wat zijn de handelsregels na de Brexit?

Eind 2020 bereikten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een handels- en samenwerkingsovereenkomst. Die overeenkomst regelt voortaan de (handels)betrekkingen, nu het VK niet langer deel uitmaakt van de EU. 

Op 1 januari 2021 trad de Brexit definitief in werking. Sindsdien beschouwen de EU-landen het Verenigd Koninkrijk als ‘derde land’. Als gevolg van de Brexit veranderen  heel wat belangrijke handelsregels, zoals de import- en douanerichtlijnen voor goederen en diensten. Idem voor de regels rond het vestigen van bedrijven in het Verenigd Koninkrijk.

In de praktijk worden geen douaneheffingen toegepast op producten die van de EU uitgevoerd worden naar het Verenigd Koninkrijk. En vice versa, op voorwaarde dat deze voldoen aan de oorsprongsregels.

Heb je vragen in de tussentijd? Aarzel niet om contact op te nemen met Mounif of Nathalie (contactgegeven onderaan de pagina).

Financiële steun voor export naar de UK

Aangezien het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaakt van de Europese Unie officieel verlaat, kunnen (kandidaat-)exporteurs in aanmerking voor financiële steun voor prospectie in niet-EU-landen.

Meer informatie over financiële steun voor de exporteurs

hub.brussels volgt de verdere onderhandelingen en beslissingen op de voet, om de Brusselse exportbedrijven accuraat te kunnen informeren over de impact.

Checklist voor de uitvoer van goederen en diensten

Na Brexit wordt het Verenigd Koninkrijk een ‘derde land’. Dan zijn de faciliteiten voor de intra-Europese export niet langer van toepassing. Om je onderneming zo goed mogelijk voor te bereiden op de nieuwe export-uitdagingen, is er deze uitgebreide checklist:

Douane

Exporteurs moeten voldoen aan de nieuwe douaneverplichtingen. Ze moeten een douane-aangifte doen om de controles te kunnen passeren.

Ondanks de maatregelen en voorbereidingen van de douane-autoriteiten aan beide kanten van het Kanaal, worden vertragingen verwacht bij de grensovergangen (en in de betrokken economische sectoren en toeleveringsketens), ongeacht het scenario:

  • In het geval van een no-deal zijn de douanetarieven van het VK ook van toepassing op uitvoer komend uit de EU.
  • In het geval van een eventuele overeenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zullen exporteurs de oorsprong van hun uitgevoerde goederen moeten kunnen aantonen om in aanmerking te komen voor een preferentieel tarief.

Certificaten, die voor bepaalde producten vereist zijn en vandaag door Europese instanties worden uitgereikt, zullen door de Britse autoriteiten niet langer geaccepteerd worden. Ook de Europese markerings- en etiketteringsregels zullen dan niet langer van toepassing zijn.

Indien je geen ervaring hebt met export naar landen buiten de EU, kan je je voorbereiden en informeren via deze checklist:

Douaneverplichtingen

Douanecontroles en aangiftes

Mogelijke vertragingen aan de grenzen

Tarieven

Certificaat van oorsprong

Markerings- en etiketteringsnormen

Financiële aspecten

Producten die van de EU naar het VK worden ingevoerd, zullen onderhevig zijn aan BTW-regels en accijnzen.

De Brexit dreigt ook turbulentie te veroorzaken in de EUR/GBP-wisselkoersen. Extra kosten kunnen dus invloed hebben op de uiteindelijke verkoopprijs van je exportgoederen.

BTW en accijnzen

Wisselkoersschommelingen

Hou rekening met schommelingen van de wisselkoersen, bij het opstellen en afsluiten van contracten (bijvoorbeeld: termijncontracten, bankovereenkomsten, indekking tegen wisselkoersrisico’s, gebruik van vaste-rentetransfers,…).

Administratieve aspecten

De Brexit zal leiden tot enkele belangrijke wijzigingen in commerciële contracten. Zo zal EQUIPO, dat zich bezighoudt met intellectuele eigendomskwesties in EU-landen, niet langer bevoegd zijn om op te treden in het Verenigd Koninkrijk.

Commercieel contract

Intellectuele eigendom

Personeel

Ook de regels voor de registratie en het verblijf van EU-onderdanen in het Verenigd Koninkrijk veranderen. Op detacheringsniveau wordt een puntensysteem ingevoerd (naar Australisch model): kandidaten moeten gekwalificeerd zijn op RQF-niveau 6 (= het diplomaniveau) en moeten voldoen aan een bepaald minimumloon. De verblijfs- en rekruteringsregels kunnen worden gewijzigd, en de uitoefening van bepaalde beroepen zal afhankelijk zijn van de voorafgaande erkenning van beroepskwalificaties.

Verkeer van mensen/immigratie

Detachering

Aanwerving

Kwalificatie

hub.brussels volgt de verdere onderhandelingen en beslissingen op de voet, om de Brusselse exportbedrijven accuraat te kunnen informeren over de impact.

Replay van onze webinars over de Brexit

Goederen exporteren in een post-Brexittijdperk

Dan Dalton, CEO van de British Chamber Of Commerce voor EU/België, schets in dit webinar de commerciële gevolgen van de Brexit op de handelsbetrekkingen. Lionel Van Reet, EMEA Customs & International Trade Partner bij PWC, geeft tekst en uitleg over douanekwesties, kosten, normen en certificaten.

Taal: Engels

Diensten exporteren in een post-Brexittijdperk

In dit webinar:

  • Een overzicht van de nieuwe export-maatregelen en de commerciële gevolgen ervan, door Frederik Lamberty, coördinator voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU.
  • Een gedetailleerde Brexit Services Checklist, met info over detachering, tijdelijke tewerkstelling en fiscale kwesties. Door Philippe Sauvage, directeur Internationale Zaken bij het BLCC in Londen en Hugues Thibaut van SD Worx.

Taal: Engels

Vragen? Contacteer Nathalie of Mounif:

Nathalie Stefanovic

Area Manager Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Scandinavië, LMOE

T. +32 2 800 40 74

nstefanovic@hub.brussels

Mounif Kilani (BRU)

Economisch en handelsattaché | Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië)

+44 207 235 89 49

BELGISCHE AMBASSADE
17 Grosvenor Crescent
GB-SW1X 7EE LONDON

london@hub.brussels

Contactformulier

Of neem contact op met Nathalie en Mounif, via onderstaand formulier:

Meer nieuws

Lokale & ambachtelijke voeding uit Brussel verovert buitenland

Posted on 18/10/2021
Lokale & ambachtelijke voeding uit Brussel verovert buitenland
8 financiële hulpmiddelen voor jouw bedrijf

8 financiële hulpmiddelen voor jouw bedrijf

Posted on 15/10/2021
8 financiële hulpmiddelen voor jouw bedrijf
Exporteren naar Frankrijk in 8 stappen
Multisectoren

Exporteren naar Frankrijk in 8 stappen

Posted on 22/09/2021
Exporteren naar Frankrijk in 8 stappen
BIGH: ‘aquaponics’ uit Brussel veroveren Europa

BIGH: ‘aquaponics’ uit Brussel veroveren Europa

Posted on 22/09/2021
BIGH: ‘aquaponics’ uit Brussel veroveren Europa
Brussels Days: het beste van Brussel in Parijs

Brussels Days: het beste van Brussel in Parijs

Posted on 22/09/2021
Brussels Days: het beste van Brussel in Parijs
Jongeren sensibiliseren voor het ondernemerschap: projectoproep
Multisectoren

Jongeren sensibiliseren voor het ondernemerschap: projectoproep

Posted on 09/07/2021
Jongeren sensibiliseren voor het ondernemerschap: projectoproep