hub.brussels Blog 8 financiële hulpmiddelen voor jouw bedrijf
8 financiële hulpmiddelen voor jouw bedrijf

8 financiële hulpmiddelen voor jouw bedrijf

Exporteert u en bent u van plan goederen of diensten te exporteren naar het buitenland? Bent u gevestigd in Brussel? Ontdek dan hier de acht financiële ondersteuningen voor export van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bent u een startup actie in nieuwe technologieën, een KMO gespecialiseerd in engineering of een onafhankelijke modeontwerper? Dan is export mogelijk voor u belangrijk in het kader van de uitbreiding van uw activiteiten.

Via Brussel Economie en Werkgelegenheid wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de hand van acht subsidietypes de verschillende activiteiten ondersteunen die te maken hebben met export.

1) Een ondersteuning voor uw merkimago

Hebt u visitekaartjes, flyers, een logo, een film nodig of wenst u bestaand materiaal te laten vertalen? Het gewest kent u een terugbetaling toe tot 75 % van de kosten voor de creatie van deze media, op voorwaarde dat deze media zijn opgemaakt in een andere taal dan het Frans of het Nederlands.

Opgelet: deze hulp is niet bedoeld voor de realisatie van een digitaal medium (website, webwinkel….). Meer informatie vindt u hier.

2) Operatie…… verleiding?

Hebt u een interessante markt gevonden voor uw bedrijfsactiviteit? Het gewest betaalt u ten minste 50 % terug van de reiskosten voor commerciële prospectie.

Als u KMO nog geen vier jaar oud is kunt u van deze premie genieten om te prospecteren in om het even welk land buiten België (binnen of buiten de EU en ongeacht de doelmarkt).

Indien uw onderneming op de dag van de reis al meer dan vier jaar is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen moet aan twee voorwaarden worden voldaan:

  • de reis moet gaan naar een land buiten de Europese Unie
  • De verkopen van uw onderneming in het jaar voorafgaand aan de aanvraag moet lager zijn dan 10 % van uw totaal gemiddelde omzet over de afgelopen twee jaar voorafgaand aan de aanvraag.

Meer informatie vindt u hier.

3) Een stand voor meer zichtbaarheid

Deelname aan een internationale beurs of salon of aan een tentoonstelling is ontegensprekelijk een uitstekende manier om nieuwe contacten te leggen in uw sector. Het gewest verbindt zich er dan ook toe om ten minste 50 % van uw kosten terug te betalen voor de huur van een individuele stand of deelname aan een groepsstand.

Opgelet: de beurs waaraan u deelneemt moet een internationaal karakter hebben. U moet er zijn vertegenwoordigd door uw eigen afgevaardigden. De terugbetaling betreft eveneens de reis- en overnachtingskosten. Meer informatie vindt u hier.

4) Nodig uw prospecten uit in Brussel

U hebt na deelname aan een beurs of via internet nieuwe contacten gelegd met potentiële klanten? Nodig hen uit om u een bezoek te brengen!

Het Gewest voorzien een terugbetaling van 50 % van de verplaatsingsonkosten of overnachting (max. twee nachten) van uw prospecten op voorwaarde dat het gaat om max. 2 personen en dat ze komen uit een land buiten de Europese Unie. Meer informatie vindt u hier.

5) Antwoorden op openbare aanbestedingen

Is er een voor interessante openbare aanbesteding verschenen in het buitenland? Doe mee!  Het Brussels gewest biedt een terugbetaling tot 50 % aan voor uitgaven betreffende de aankoop van het bestek, de eventuele prospectiereis en zelfs de tijd die u hebt besteed aan de opmaak van de offerte.

Maar opgelet: het moet gaan om een openbare aanbesteding afkomstig uit een land dat niet behoort tot de Europese Unie. Meer informatie vindt u hier.

6) Open een kantoor in het buitenland

U hebt een nieuwe belangrijke markt op het oog in een land buiten de Europese Unie? U wilt er tijdelijk een kantoor openen om de eerste contacten te leggen?: het Gewest komt tussen voor een bedrag van max. 1500 euro per maand voor de huur van een kantoor in het buitenland.

Er is echter een belangrijke voorwaarde: het prospectiekantoor moet zijn gevestigd in een zakencentrum of in een bedrijvencentrum. Het plafond voor de interventie is bovendien vastgelegd voor max. 12 opeenvolgende maanden. Meer informatie vindt u hier.

7) Maak gebruik van de advies van een consultant

Zaak beklonken? Gefeliciteerd! Merk op dat elk land eigen wetten en regels heeft voor wat betreft de administratie. Hiervoor moet u vaak een beroep doen op een gespecialiseerde consultant.

Het gewest kent u bijgevolg een terugbetaling toe van max. 50 % van de kosten wanneer u een beroep te doen op een consultant in het kader van het neerleggen van een merk, of een registratie of certificering in het buitenland.

Merk op dat deze steun is geplafonneerd op max. 10.000 euro per boekjaar en voor een max. van 5 consultingopdrachten per jaar. Meer informatie vindt u hier.

8) Zorg voor nieuwe arbeidsplaatsen

Uw zaken gaan goed en extra hulp zou welkom zijn. U kunt een beroep doen op een forfait van € 20.000 om een voltijdse medewerker aan te nemen die u kunt inzetten voor een specifiek exportproject van uw goederen en/of diensten!

Deze hulp is uitsluitend voorbehouden aan zelfstandigen, microbedrijven en kleine ondernemingen die nog geen twee jaar zijn ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Bovendien kan deze steun alleen worden toegekend wanneer uw omzet in de afgelopen twee boekjaren met minstens 50 % is gestegen. Meer informatie vindt u hier.

Vragen? Neem contact op met Bruxelles Économie et Emploi!

Direction Aides aux Entreprises
Email : Contactformulier
Tél : 02/800.36.02

Hulp nodig voor uw internationale ontwikkeling?

Neem contact op met onze Economische en handelsattachés, uw ogen en oren in de vier windstreken van de planeet.

Plus de nouvelles

Lokale & ambachtelijke voeding uit Brussel verovert buitenland

Posted on 18/10/2021
Lokale & ambachtelijke voeding uit Brussel verovert buitenland
8 financiële hulpmiddelen voor jouw bedrijf

8 financiële hulpmiddelen voor jouw bedrijf

Posted on 15/10/2021
8 financiële hulpmiddelen voor jouw bedrijf
Exporteren naar Frankrijk in 8 stappen
Multisectoren

Exporteren naar Frankrijk in 8 stappen

Posted on 22/09/2021
Exporteren naar Frankrijk in 8 stappen