hub.brussels Blog Videogames: een groeiende sector in Brussel
Videogames: een groeiende sector in Brussel

Videogames: een groeiende sector in Brussel

Het Brussels Gewest heeft het aantal meer dan verdubbeld van 5 tot 13 bedrijven: het blijkt uit een enquête van Belgian Games en haar regionale partners, FLEGA, WALGA en hub.brussels, die deze zomer werd gehouden onder bedrijven actief in of nauw betrokken bij de ontwikkeling van videogames. Terwijl de totale omzet daalde tot €70 miljoen, tegenover €93 miljoen in 2018. De sector vraagt om meer investeringen.

In 2019 werden 114 bedrijven geregistreerd, die actief in of nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van videogames in België, tegenover 95 het jaar voordien. Met 82 bedrijven vertegenwoordigt Vlaanderen nog steeds de meerderheid ervan, waarbij Wallonië en Brussel respectievelijk 19 en 13 bedrijven tellen.

Het Belgische ecosysteem telt tevens een groot aantal erg kleine starters, soms zelfs zonder echte bedrijfsvorm, die aan hun eerste game werken en dus nog geen inkomsten genereren. Deze bedrijven werden daarom niet opgenomen in dit onderzoek.

De videogame sector scoort in onze hoofdstad

In 2019 steeg het aantal Brusselse bedrijven dat actief is op het gebied van videogames, met meer dan de helft, van 5 tot 13 geregistreerde bedrijven. 

hub.brussels en zijn audiovisuele cluster screen.brussels ondersteunen de ontwikkeling van de videogame sector in Brussel door het begeleiden, ontwikkelen en internationaliseren van Brusselse bedrijven, waaronder Demute StudioeXiinSU gamePanoptic of Ramram, maar ook door het ondersteunen van evenementen zoals Brotaru, Big Brotaru of Anima.

Barbara Trachte, Brussels Staatssecretaris voor Economische Transitie, uitlegt:

Het economisch potentieel van de videogame sector is bijzonder groot in Brussel. Het verwelkomen en ondersteunen van meer bedrijven is een belangrijke uitdaging voor screen.brussels, dat hen moet kunnen helpen bij hun ontwikkeling. De opening van de Tax Shelter naar de videogame sector is in dit opzicht een bijzonder langverwachte beslissing en wordt een bron van mogelijkheden

Als bewijs van de bloei van de Brusselse microkosmos, noteren we dit jaar in onze hoofdstad de vestiging van het hoofdkwartier van de Europese e-sports federatie en het Pixelmuseum.

Een globale omzet van €70 miljoen

De groei van het aantal FTE’s (voltijdse equivalenten) in de Belgische videogame sector is de afgelopen jaren wat vertraagd, maar dit is de eerste keer dat er een status-quo blijkt.

Het Belgische ecosysteem wordt geconfronteerd met een sterke braindrain van jonge Belgische afgestudeerden naar videogame bedrijven in het buitenland of naar andere meer ontwikkelde sectoren. Meer bedrijven werken dus met minder voltijds personeel.

De totale omzet daalde van €93 miljoen in 2018 naar €70 miljoen in 2019. Deze daling is nauw verbonden met de activiteiten van de Gentse game ontwikkelaar Larian Studios, de belangrijkste speler in de sector en die in 2019 geen nieuwe videogames uitbracht. Meer dan de helft van de respondenten geeft echter aan dat zij verwachten dat hun omzet in 2020 zal toenemen.

onze diensten in de audiovisuele sector

Je hebt een idee om je eigen mediabedrijf te starten? Je zoekt advies & financiering? screen.brussels is dé cluster voor audiovisuele bedrijven in Brussel.