hub.brussels Blog Naar een nieuwe level: het Pixel Museum en de Brusselse game-sector
Naar een nieuwe level: het Pixel Museum & de Brusselse game-sector

Naar een nieuwe level: het Pixel Museum & de Brusselse game-sector

Sinds 14 oktober is Brussel de thuisbasis van het Pixel Museum. Het gloednieuwe museum in Tour & Taxis is volledig gewijd aan videogames – wereldwijd zijn er amper 6 vergelijkbare musea. Het project van initiatiefnemer Jérôme Hatton verhuisde van Straatsburg naar Brussel, onder meer dankzij de inspanningen van hub.brussels.

Interview met Isabelle Grippa, Marine Haverland en Céline de Gheyndt

Het Pixelmuseum naar Brussel halen was een heuse krachttoer. ‘Next level’, zoals we zeggen in game-jargon.

Isabelle Grippa, CEO hub.brussels: “Het is een bewijs dat Brussel zich steeds sterker positioneert als belangrijke technologische hoofdstad. Met een steeds sterkere positie in de game-sector in het bijzonder. Deze snel groeiende sector domineert vandaag de globale entertainment-industrie.”

Marine Haverland, coördinator van de cluster screen.brussels van hub.brussels: “De gaming -sector kent een inderdaad een geweldige groei, met een jaarlijkse omzet van 100 miljard euro! Duizelingwekkend, als je weet dat de tv-industrie goed is voor 90 miljard euro. De bioscopen draaien een globale omzet van 35 miljard euro, of ongeveer één derde van de gaming-sector.”

Ook in België floreert de sector. Vandaag werken meer dan 1.100 mensen in de branche, tegenover 400 mensen vijf jaar terug. Maar liefst 95 verschillende gamestudio’s in België vertegenwoordigen een gezamenlijke omzet van meer dan 90 miljoen euro.

Céline de Gheyndt, Invest Manager bij hub.brussels: “Enkele maanden terug hadden we ook het genoegen om te kunnen samenwerken met de Europese e-sportfederatie, dat Brussel koos als nieuwe hoofdkwartier.

Naast de internationale dimensie van onze stad, in combinatie met onze ervaring met internationale instellingen, is er ook de de bloeiende lokale audiovisuele sector. Dat motiveert bedrijven en instellingen om te kiezen voor Brussel als nieuwe uitvalsbasis.”

Het bewijs dat onze hoofdstad een vruchtbare voedingsbodem is voor de creatieve sector! Tegelijk toont het aan dat de initiatieven van hub.brussels een echte boost betekenen voor de aantrekkingskracht én de economische ontwikkeling van Brussel.

Céline: “Inderdaad, de komst van het Pixel Museum was vergelijkbaar met een soort strategisch spel, verdeeld over 3 spannende levels:

  1. Het Invest-team van hub.brussels, verantwoordelijk voor buitenlandse investeringen, overtuigde Jérôme Hatton ervan dat Brussel dé place to be is voor meer internationale exposure van zijn project. Het Invest-team van hub.brussels faciliteerde tegelijk de toegang tot andere services van hub.brussels.
  2. Bij hub.brussels beschikken we over heel wat expertise voor het ondersteunen van startende én groeiende bedrijven. Bijvoorbeeld: begeleiding bij het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen, advies bij juridische en digitale procedures, kredietbemiddeling, etc. De initiatiefnemer van het Pixel Museum deed regelmatig beroep op onze experts, in het bijzonder voor juridische en financiële vragen.
    1. En dan zijn er nog onze clusters: het Pixel Museum kon rekenen op het netwerk en de expertise van hospitality.brussels, onze cluster verantwoordelijk voor de ondersteuning van Brusselse bedrijven actief in toerisme, evenementen en cultuur. Tenslotte was er ook hulp van screen.brussels, dat een hele reeks initiatieven in de audiovisuele en game-sector ondersteunt.

Wat betekent de cluster screen.brussels voor de Brusselse game-sector?

Marine: “Via rechtstreekse begeleiding van bedrijven. Tegelijk ondersteunen we een aantal cruciale Brusselse evenementen en vakbeurzen, zoals Brotaru, Big Brotaru of Anima. Maar ook, en vooral: we investeren continu in het ontwikkelen en internationaliseren van Brusselse bedrijven in de sector.

We mogen dus trots zijn op de internationale groei van enkele Brusselse parels in de raming-industrie: Demute Studio, Exiin, Su game, Panoptic, Ramram – om er een paar te noemen.”

Hoe zien jullie de toekomst van de game-sector in Brussel?

Isabelle: “De eerste uitdaging is natuurlijk om te blijven innoveren en investeren. Zo kan Brussel op termijn de kloof overbruggen met andere regio’s, die vandaag een voorsprong hebben. De geplande opstart van een Tax Shelter voor de gaming-industrie is alvast veelbelovend.

In navolging van de filmsector in 2003 en de podiumkunsten in 2018, zijn we ervan overtuigd dat het invoeren van een Tax Shelter de gaming-sector in Brussel een belangrijke impuls zal geven.”

Marine: “Inderdaad… Daarmee volgen we het voorbeeld van Frankrijk, Engeland, Finland en Canada, waar de sector jarenlang kon rekenen op overheidssteun. Deze maatregel zal aan de basis liggen van een echt ecosysteem in de gaming-sector, een springplank voor onze bedrijven.

In het buitenland spreken de resultaten van zo’n proactief beleid voor zich. Meer dan 15 jaar na de eerste steunmaatregelen, toen de sector nog vrijwel onbestaande was, is de Canadese gaming-industrie nu de derde grootste ter wereld. Na Japan en de Verenigde Staten. In Canada zijn er zo’n 21.700 directe banen in de sector, verspreid over 596 studio’s.”

Isabelle: Het wetsvoorstel ter uitbreiding van de Tax Shelter voor de game-sector werd in maart 2019 grotendeels goedgekeurd door het parlement. De tekst van het wetsvoorstel, dat in april 2019 aan de Belgische toezichthouder werd voorgelegd, wacht nu op Europese goedkeuring. Vervolgens kan het in werking te treden. Ik twijfel er niet aan dat de goedkeuring goed nieuws is voor het ondernemerschap en de werkgelegenheid in Brussel.”

Hoe zit het met de gelijke toegang voor mannen en vrouwen tot de sector?

Isabelle: “Ook voor het streven naar gelijke vertegenwoordiging vind ik het essentieel om hub.brussels in te schakelen. Vandaag zijn bijna de helft van alle gamers vrouwelijk, maar ze vertegenwoordigen amper 7 procent van de jobs in de game-sector in België. Het is een enorme uitdaging om alle Brusselaars, mannelijk of vrouwelijk, in staat te stellen toegang te krijgen tot een sector die nog teveel in hokjes denkt…

Ik twijfel er niet aan dat we die evolutie kunnen versnellen, met name via onze programma’s Women in Business en Women in Tech. Ik hoop ook dat de Ludus Académie, opgericht door Jérôme Hatton in de marge van het museum, kan helpen om van Brussel een modelstad te maken wat betreft inclusie. Tot slot hoop ik dat het Pixel Museum het perfecte uithangbord is voor de tomeloze creativiteit in deze sector. En die inspiratie willen we graag delen met andere Brusselse ondernemers!”

Drie handige export-handleidingen
Multisectoren

Drie handige export-handleidingen

Posted on 08/04/2021
Drie handige export-handleidingen
Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap
Multisectoren

Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap

Posted on 17/03/2021
Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)
Multisectoren

Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)

Posted on 11/03/2021
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)