hub.brussels Blog Je bedrijf laten groeien, met het internationale netwerk van hub.brussels
Je bedrijf laten groeien, met het internationale netwerk van hub.brussels

Je bedrijf laten groeien, met het internationale netwerk van hub.brussels

Van 22 tot 24 september nemen onze Economische en Commerciële Attachés de tijd om je online te ontmoeten tijdens de jaarlijkse Business Days. Gedurende 3 dagen kan je onze Attachés vragen stellen over de buitenlandse markten die je interessant vindt. “De Attachés van hub.brussels, actief op alle continenten, zijn uiterst waardevolle bondgenoten bij het opstarten en realiseren van exportprojecten,” vertelt Philip Feytons, International Network Director bij hub.brussels.

Kan je het internationale netwerk van hub.brussels omschrijven in een notendop?

Philip Feytons: “Wel, vroeger maakten onze taken deel uit van een federale dienst. Bij het overhevelen van deze bevoegdheden naar de gewesten, startte het Brussels Hoofdstedelijk een eigen Dienst Buitenlandse Handel, die uiteindelijk opging in hub.brussels. Door de jaren heen groeide het netwerk sterk, van 12 tot 37 buitenlandse medewerkers op dit moment. 24 posten worden geleid door een handelsattaché, 11 zijn in handen van een lokale handelssecretaris, plus nog twee antennes in China, die werken onder de post in Shanghai. Samen met de lokale medewerkers zijn er dus 75 mensen actief voor het Agentschap in het buitenland.

De regionalisering van onze taken heeft uiteindelijk best wat voordelen gehad. Zo konden de regio’s hun aanpak beter afstemmen op de lokale noden en behoeften van het bedrijfsleven. In Brussel gaat het vooral om een diensteneconomie. In tweede instantie richten we ons vandaag veel meer op kmo’s, waar voordien veel meer aandacht ging naar grote exportbedrijven. Toch werken we niet los van de andere regio’s in België. Wel integendeel.”

“Dankzij een interregionaal samenwerkingsakkoord vormen we één netwerk met 96 buitenlandse kantoren, inclusief 21 Vlaamse en 38 Waalse kantoren. Wij kunnen te allen tijde beroep doen op hun diensten en contacten. En omgekeerd: de 11 Brusselse agentschappen begeleiden Vlaamse en Waalse bedrijven bij hun exportplannen.”

Waar zijn jullie vooral actief?

Philip Feytons: “Eerst en vooral in Europa, waar vandaag 85% van de Brusselse export naartoe gaat. Het grootste deel van onze buitenlandse kantoren is dan ook gevestigd in Europa. De Europese markt wordt allicht nog belangrijker in de context van de huidige trend naar deglobalisering, de ontwikkeling van een duurzame economie en de huidige economische en gezondheidscrisis.

Voorts zijn we ook aan de slag in andere continenten. In de nabije toekomst willen we onze aanwezigheid in China, Afrika en Zuid-Azië verder gaan uitbouwen. Maar zoals gezegd, via onze samenwerking met FIT en AWEX zijn we vandaag vertegenwoordigd op 96 verschillende plaatsen, goed voor 140 regio’s of jurisdicties. Op plaatsen waar de regio’s geen handelsattaché hebben, zijn het de Belgische ambassades die de handelsbelangen voor hun rekening nemen.”

Wat is de waarde van zo’n internationaal netwerk voor Brusselse bedrijven die over de landsgrenzen heen zaken willen doen?

Philip Feytons: “Onze attachés in het buitenland vertegenwoordigen de handelsbelangen van alle Brusselse bedrijven. Ze doen in de eerste plaats aan handelsprospectie. In die hoedanigheid gaan ze ter plaatse op zoek naar zogenaamde interessante contacten van en met potentiële klanten, distributeurs, etcetera.”

“Vervolgens brengen onze handelsattachés en onze Area Managers de Brusselse ondernemers in contact met de leads die ze hebben geprospecteerd.”

Stel: ik wil gaan exporteren naar het buitenland. Hoe pak ik dat aan?

Philip Feytons: “Wel, in de eerste plaats bekijken de Area Managers en de Account Managers van hub.brussels of jouw bedrijf klaar is voor de export. Onze medewerkers in Brussel én in het buitenland bekijken je business plan, je financiën, merkbekendheid en de productiecapaciteit van je onderneming. Als we zien dat je over een goede basis beschikt om te exporteren, kan onze attaché ter plaatse gaan uitzoeken of de beoogde markt geschikt is voor jouw product of dienst, bijvoorbeeld via een markt- of sectorstudie.”

In deze fase stellen we enkele cruciale vragen. Is er vraag naar jouw product? Wat is de legale context om te gaan exporteren? Zijn er tarifaire of non-tarifaire belemmeringen, zoals bijvoorbeeld voedselveiligheid? En hoe zit het met de intellectuele eigendom in het buitenland? En beschik je over een professionele communicatie en marketing? Voorts gaan onze attachés ook op zoek naar distributiekanalen, handelsagenten en eventuele financiële tegemoetkomingen in geval je als een kandidaat-exporteur een prospectiereis ter plaatse wil maken, of wil deelnemen aan een vakbeurs.”

Gaan jullie ook actief op zoek naar buitenlandse bedrijven die willen investeren in de regio Brussel?

Philip Feytons: “Absoluut. We verrichten prospectie bij bedrijven die internationale expansieplannen koesteren, of bij multinationals die zich willen installeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat doen we via een breed netwerk van internationale contacten. Zo brengen we onophoudelijk opportuniteiten en leads in kaart. Indien zo’n lead veelbelovend of succesvol is, gaat de Area Manager in Brussel ermee aan de slag, samen met andere collega’s of partnerorganisaties.”

“Kennisbeheer en business intelligence monitoring zijn dus erg belangrijke speerpunten in ons werk, in samenwerking met de andere diensten, clusters en Area Managers binnen hub.brussels.”

Werken de attachés ook aan het imago van Brussel in het buitenland?

Philip Feytons: “Ja, citymarketing is het derde belangrijke element van ons takenpakket, na exportpromotie en het aantrekken van investeringen.

“In samenwerking met onder meer visit.brussels en Brussels International organiseren we bijvoorbeeld de Brussels Days, waar we Brussel ook op een andere manier in de kijker zetten, inclusief de culturele, culinaire, wetenschappelijke en toeristische troeven. Tenslotte organiseren en begeleiden onze attachés ook heel wat handelsmissies, die sterk bijdragen aan het imago van het land en de regio’s.”

Hoe kan ik contact opnemen met één van jullie posten in het buitenland?

Philip Feytons: “Iedereen is vrij om ze te contacteren, de e-mailadressen vind je terug op onze website. Voor startende ondernemers zou ik dat niet meteen aanraden. In dat geval kan je misschien beter eerst checken of je klaar bent om te gaan exporteren, samen met één van de accountmanagers in Brussel.”

“Weet je niet wie eerst te contacteren? Dan kan je eerst per e-mail of telefoon terecht bij 1819, het infopunt van hub.brussels. Zij verwijzen je graag door naar de meest aangewezen contactpersoon voor jouw project.”

Drie handige export-handleidingen
Multisectoren

Drie handige export-handleidingen

Posted on 08/04/2021
Drie handige export-handleidingen
Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap
Multisectoren

Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap

Posted on 17/03/2021
Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)
Multisectoren

Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)

Posted on 11/03/2021
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)