hub.brussels Blog Horizon 2020 & Horizon Europe: Europese financiering van R&D-projecten
Horizon 2020 & Horizon Europe: Europese financiering van R&D-projecten

Horizon 2020 & Horizon Europe: Europese financiering van R&D-projecten

Via het National Contact Point (NCP) ondersteunt hub.brussels kandidaat-aanvragers en deelnemers aan Europese R&D-financieringsprogramma’s. In dat kader wordt het bekende ‘Horizon 2020′ in 2021 omgeturnd tot ‘Horizon Europe’. Dat is het 9e EU-financieringsprogramma, bestemd voor de periode 2021-2027. Hoe essentieel was/is het EU-programma voor innovatieve sectoren in Brussel? Ji-Hyeon Kim Vanguers, coördinatrice van NCP, geeft tekst en uitleg.

De Europese Unie investeert al jaren sterk in onderzoek en ontwikkeling. Dat doet het via enkele financieringsprogramma’s, de zogenaamde ‘Kaderprogramma’s voor onderzoek en technologische ontwikkeling’ (KP’s). Het Horizon Europe-programma wordt de opvolger van Horizon 2020. Met hetzelfde ambitieuze doel: het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve producten en/of diensten, op maat van de huidige, uitdagende context.

Om zoveel mogelijk Brusselse bedrijven en actoren te laten deelnemen aan deze programma’s, is er het National Contact Point. Dat organiseert opleidingen, infosessies en promotie-activiteiten over de beschikbare innovatiefondsen van de Europese Unie. 

Het NCP richt zich ook op begeleiding en advies rond andere (Europese) financieringsprogramma’s.

Interview met Ji-Hyeon Kim Vanguers, coördinatrice van NCP Brussel.

Wat is de rol National Contact Point voor Europese onderzoeksprogramma’s in Brussel?

“Het NCP helpt bedrijven, universiteiten, onderzoekscentra en andere stakeholders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om toegang te krijgen tot Europese financiering voor onderzoek en innovatie.

Tijdens het Horizon 2020-programma richtten we ons vooral op kmo’s en startups, die we ondersteunden en klaarstoomden voor dit competitieve programma. Onze experts en adviseurs leverden telkens advies op maat van de kandidaat-aanvragers en deelnemers, gebaseerd op specifieke kennis en expertise in verschillende domeinen.

In het Brussels Gewest bedraagt het slaagpercentage (= het aantal geselecteerde projecten) maar liefst 20%. Ter vergelijking: op Europees niveau is de gemiddelde succesratio 12%. Eén van de factoren die dit succes verklaren, is de sterke aanwezigheid van Europese actoren in Brussel. Plus: de Brusselse universiteiten en hogescholen stemmen hun doelstellingen af op die van de Europese Commissie.”

Heb je voorbeelden van Brusselse bedrijven die succes boekten dankzij deze Europese subsidies?

“Vorig jaar ontving Fyteko (via de EIC Accelerator Horizon 2020) een subsidie van 1,9 miljoen euro voor haar ‘Nurspray’-project, een innovatief biologisch middel dat gewassen helpt beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. De EU-financiering zal het bedrijf in staat stellen om het product verder te verbeteren, het productieproces te stroomlijnen en de lancering van het product op de Europese markt (in 2022-2023) voor te bereiden.

Drie maanden later ontving MoveUp subsidies en eigen middelen ter waarde van 2,7 miljoen euro, voor haar EXPANSE-project. Dat gebeurde in het kader van de EIC Accelerator Pilot. Dankzij deze subsidie kon het bedrijf een online platform ontwikkelen dat patiënten kan monitoren, informeren en behandelen, via een gestandaardiseerde methode.

3E, een technologie- en adviesbureau, ontving in 2018 een subsidie ter waarde van 2,5 miljoen, in het kader van de tweede fase van het SME Instrument (de voorloper van de EIC Accelerator). De subsidie was bestemd voor het Synaptic Building’-project, een tech-innovatietool die via kunstmatige intelligentie het comfort van gebouwen verhoogt – en tegelijk energieverbruik, bedrijfskosten en CO2-uitstoot vermindert.

Het project van 3R resulteerde ook in de oprichting van DeltaQ, een bedrijf gericht op het continu optimaliseren van het beheer van gebouwen. In 2019 ontving 3E 900.000 euro, als coördinator van een FTI of Fast Track to Innovation-project (t.w.v. 2,2 miljoen euro). Ook deze subsidie kadert in het Horizon 2020-programma. De financiering ondersteunt de ontwikkeling van een goedkope, geautomatiseerde oplossing voor het creëren van relevante data en analyses over windenergie.”

Zijn er nog Brusselse instellingen waar het NCP mee samenwerkt?

Ja, de Europese R&D-kaderprogramma’s zijn gericht op alle categorieën van deelnemers en stakeholders. Hetzelfde geldt voor de ondersteunende services van NCP Brussels! Verschillende Brusselse overheden konden de afgelopen jaren rekenen op een financiering via Horizon 2020, in samenwerking met internationale partners binnen en buiten de EU. Enkele bijvoorbeelden:

  • De MIVB is partner in het Prevent-project (PRocurEments of innoVativE, advaNced systems to support security in public transport), een project dat opgestart werd na de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Het project verzamelt 22 deelnemende organisaties uit 10 landen.
  • Leefmilieu Brussel verleende haar samenwerking aan verschillende projecten omtrent circulaire economie, energieprestaties van gebouwen, enz.
  • De Stad Brussel nam deel aan het URBiNAT-project, om op de natuur geïnspireerde oplossingen te vinden voor de stedelijke ontwikkelingen in de stad.

Kan je iets meer vertellen over de subsidieregeling rond de European Green Deal?

“De deadline voor de Horizon 2020-projecten loopt af op 26 januari 2021, met een totaal budget van 1 miljard euro. De Green Deal-oproep (H2020 GD) komt tegemoet aan de behoeften in verband met het terugdringen van klimaatopwarming, de bescherming van het leefmilieu en het herstel van de biodiversiteit op het Europese continent. Tegelijkertijd wil men via deze oproep rechtstreeks bijdragen aan de  uitdagingen rond het Europese herstel in het kader van COVID-19.

NCP Brussels helpt de kandidaat-aanvragers in hun zoektocht naar (internationale) partners en/of bij het uitwerken van hun projectaanvraag. Die projecten moeten bijdragen aan de noden en doelstellingen rond klimaatverandering, milieubescherming, biodiversiteit en het (sociaal-economisch) herstel van Europa.

Meer nieuws over NCP en EU-financiering voor R&D-projecten

Expo 2020: Brusselse troeven in Dubai

Expo 2020: Brusselse troeven in Dubai

Posted on 22/11/2021
Expo 2020: Brusselse troeven in Dubai
Brussel stimuleert innovatie in medische technologie
Gezondheid & zorg

Brussel stimuleert innovatie in medische technologie

Posted on 29/10/2021
Brussel stimuleert innovatie in medische technologie
Speeddating Good Food: een succesrecept

Speeddating Good Food: een succesrecept

Posted on 29/10/2021
Speeddating Good Food: een succesrecept