hub.brussels Blog Projectoproep: European Green Deal
Projectoproep: European Green Deal

Projectoproep: European Green Deal

Bijdragen aan het Europese project om de economie duurzamer te maken? De nieuwe ‘Green Deal voor Europa’ van de Europese Commissie wil klimaat- en milieuproblemen op grote schaal aanpakken, via investeringen in technologie, innovatie, energie-efficiëntie,… Interesse? Ontdek de oproep en laat jezelf of je bedrijf begeleiden door onze experts! 

Eind 2019 presenteerde de Europese Commissie haar nieuwe ‘Green Deal voor Europa’. Belangrijkste doelstellingen van het actieplan:

 • De Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal maken wat betreft de uitstoot van broeikasgassen.
 • Het bevorderen van een milieuvriendelijke en circulaire economie, onder meer via het herstel van biodiversiteit en het terugdringen van vervuiling.

Eén van de financieringskanalen verloopt via Horizon 2020, een Europees programma gericht op het ondersteunen van onderzoek en innovatie in Europa. 

Doelstelling: het stimuleren en financieren van grote multisectorale en multidisciplinaire projecten rond onderzoek en innovatie, teneinde de doelstellingen van de Europese Green Deal te verwezenlijken. 

Een veelzijdige én veeleisende project oproep

De oproep is onderverdeeld in 20 thema’s, en nodigt consortia van partners en verschillende actoren uit om hun onderzoeks- of innovatieprojecten in te sturen, om een antwoord te bieden op de vragen die in één van deze thema’s (of in één van de subthema’s) worden opgesomd.  

De thema’s zijn gevarieerd en omvatten onder meer: biodiversiteit, mobiliteit, energie, gezondheid en burgerparticipatie.

De oproep is ambitieus, maar biedt heel wat mogelijkheden. Ze stelt de kandidaten in staat om hun expertise en innovatiecapaciteit aan te scherpen en te ontwikkelen – in samenwerking met actoren uit verschillende landen. Het investeren van tijd en middelen in deze oproep kan bovendien deel uitmaken van de groeistrategie van jouw bedrijf – en in het bijzonder van de internationalisering van de bedrijfsactiviteiten.

Voor wie is deze projectoproep bedoeld?

De oproep is vooral gericht aan ervaren actoren, met een specifieke expertise inzake de 20 vooropgestelde thema’s. De Europese Commissie moedigt deelname van alle soorten actoren aan, met inbegrip van bijvoorbeeld organisaties die de participatie van burgers bevorderen – om zo de impact van haar projecten op de samenleving te maximaliseren.

Let op: deze projectoproep financiert enkel internationale samenwerkingsprojecten. Je eigen lokale project laten financieren is dus niet mogelijk. Investeer je tijd en energie dus in het opzetten van een consortium van internationale actoren, die kunnen bijdragen aan het voldoen van de voorwaarden opgesomd in de projectoproep. 

Indien de prioriteit ligt bij het vinden van partners in andere landen, is het via zo’n consortium ook mogelijk om samen te werken met andere Brusselse of Belgische actoren. Dan denken we bijvoorbeeld aan universiteiten (die meer ervaring hebben met dit soort projecten), om op die manier te kunnen profiteren van lokale expertise op het terrein.

Wat zijn de voorwaarden voor deelname?

 • Om aan deze oproep te kunnen deelnemen, is het noodzakelijk om geregistreerd te zijn als rechtspersoon (bedrijf, vereniging, overheid…) en in staat om zijn financiële en operationele capaciteit aan te tonen
 • Deze projectoproep vereist (voor de meeste thema’s) dat er partnerships worden aangegaan in ten minste twee andere Europese landen. Het Horizon 2020-programma moedigt ook landen buiten de Europese Unie aan om deel te nemen aan de partnerships of consortia.
 • Een goede beheersing van het Engels is essentieel om deel te nemen aan deze internationale consortia.

Financiering en gratis ondersteuning

Het Horizon 2020-programma biedt aanzienlijke financieringsmogelijkheden:

 • 100% voor non-profitorganisaties
 • 70% tot 100% voor organisaties met een winstoogmerk

PS:

 • Deelname staat open voor organisaties uit EU-landen, geassocieerde landen en derde landen. Al deze landen komen in aanmerking voor financiering, met uitzondering van bepaalde derde landen (bijvoorbeeld de VS, Canada, China, Brazilië, India en Rusland).
 • Organisaties uit het Verenigd Koninkrijk komen nog steeds in aanmerking.

Voorbereiding van jouw kandidatuur

De nieuwe projectoproep is ondertussen geopend. De deadline voor het indienen van projecten is 26 januari 2021. Het indienen van dit soort projectoproepen is erg arbeidsintensief. We raden daarom aan om zo snel mogelijk te starten met de zoektocht naar geschikte partners.

 • Neem deel aan het online informatie-event op 23 en 24 september in de namiddag, inclusief een netwerk-sessie (aparte inschrijving). Dit event wordt georganiseerd in het kader van de ‘R&I Days’ van de Europese Commissie. Voertaal: Engels.
 • Neem deel aan het netwerkevenement op 13 en 14 oktober, georganiseerd door het Enterprise Europe Network wordt georganiseerd (na het opstellen van een goed profiel).

De oproep werd gepubliceerd via dit portaal van de Europese Commissie, bestemd voor ‘Funding & Tender opportunities’.

Het portaal is de exclusieve toegangspoort tot heel wat Europese projectoproepen. De aanvraag wordt online ingediend door de coördinator van het consortium/partnership, namens alle andere deelnemende actoren. Belangrijk: alle partners betrokken in jouw project moeten zich registreren via deze portaalsite, inclusief een PIC-nummer.  

Wij ondersteunen jouw kandidatuur

NCP Brussels, het contactpunt voor het Horizon 2020-programma in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, helpt potentiële deelnemers bij het opstellen van hun kandidatuur. 

Onze experts helpen je bij het vinden van partners, met behulp van ons uitgebreid netwerk, waaronder het Enterprise Europe Network en NCP’s CaRE. De ondersteuning en begeleiding wordt aangepast aan jouw behoeften.

Neem gerust contact op voor meer informatie!

Vragen? Contacteer Camille!

Camille Lepinay

Europese programma's clepinay@hub.brussels

Meer nieuws

Expo 2020: Brusselse troeven in Dubai

Expo 2020: Brusselse troeven in Dubai

Posted on 22/11/2021
Expo 2020: Brusselse troeven in Dubai
Brussel stimuleert innovatie in medische technologie
Gezondheid & zorg

Brussel stimuleert innovatie in medische technologie

Posted on 29/10/2021
Brussel stimuleert innovatie in medische technologie
Speeddating Good Food: een succesrecept

Speeddating Good Food: een succesrecept

Posted on 29/10/2021
Speeddating Good Food: een succesrecept