hub.brussels Onze diensten Europese subsidies voor onderzoek en innovatie

Europese subsidies voor onderzoek en innovatie

Hebt u een innovatief project en bent op zoek naar financiering of een netwerk om de resultaten van uw onderzoek in het buitenland te valoriseren? Dan helpt het team van het National Contact Point Brussels u de relevantste oproepen te identificeren, begeleidt u bij het opzetten en indienen van uw O&I-projecten en bij het uitvoeren en aanwenden van de daaruitvolgende resultaten.

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie zijn belangrijke factoren voor economische groei en tegelijk hefbomen om het welzijn van de burgers te verbeteren. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil daarom zijn investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie versterken, met name door de bedrijven die in deze sectoren actief zijn, uitgebreid te ondersteunen.

Wat is een National Contact Point?

De Nationale Contactpunten zijn nationale structuren opgericht en gefinancierd door de regeringen van de 28 EU-lidstaten en de bij het kaderprogramma betrokken landen. Ze zijn belast met het verstrekken van oriëntaties, praktische informatie en bijstand m.b.t. alle aspecten van de deelname aan het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe. De NCP-structuren worden, net als elke NCP-adviseur, officieel erkend door de Europese Commissie.

hub.brussels werd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangesteld om de NCP-diensten aan alle O&I-actoren op zijn grondgebied aan te bieden.

De adviseurs van het NCP Brussels zijn gespecialiseerd in specifieke thema’s en leveren diensten van hoge kwaliteit. Ze helpen ondernemingen, universiteiten, onderzoekscentra, overheden en de verenigingssector toegang te krijgen tot de Europese financiering voor O∓I.

Hoe kan het NCP Brussels-team van hub.brussels u helpen bij uw project?

Aan de hand van een uitgebreid netwerk en kennis van de Europese projecten en hun specifieke kenmerken kunnen we:

  1. uw idee analyseren en u begeleiden naar de meest relevante projectoproepen
  2. u helpen partners te vinden om een consortium te vormen of u te profileren als een partner om uitgenodigd te worden een consortium te vervoegen
  3. u begeleiden doorheen de administratieve, juridische en financiële regels bij de aanbesteding van projecten van de Europese Unie
  4. u door middel van opleidingen en advies op maat ondersteunen bij het indienen van een gedegen kandidatuur

Als uw project geselecteerd wordt, kunnen we:

  1. u individuele ondersteuning bieden bij de voorbereiding van de overeenkomst met de Europese Commissie en de leden van het consortium
  2. de kunst van het pitchen bijbrengen om uw kansen op succes nog te vergroten
  3. u informeren over de Europese normen, de intellectuele eigendomsrechten en de juridische en financiële aspecten m.b.t. uw deelname aan het Horizon 2020-programma.

Tot slot, als uw project succesvol blijkt, kunnen we:

  1. u helpen bij het vinden van Europese of regionale financiering om uw onderzoeks- en innovatieactiviteiten verder te zetten
  2. u helpen bij het vinden van Europese of regionale financiering om uw onderzoeks- en innovatieactiviteiten verder te zetten

Wat zijn de voorwaarden om van de diensten van het NCP Brussels gebruik te kunnen maken?

De diensten van het NCP Brussels zijn toegankelijk voor elke natuurlijke of rechtspersoon die wettelijk in Brussel gevestigd is.

Klaar om uw innovaties te boosten? Neem contact met ons op!

​Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.

We hechten veel waarde aan de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Het beleid ter bescherming van persoonsgegevens van hub.brussels informeert u over hoe wij uw gegevens verwerken en over uw rechten.

Onze diensten

De Economische Coördinatieraad ondersteunt de totstandkoming, de ontwikkeling en het behoud van de werkgelegenheid in Brussel via zijn ondernemingen.

Enterprise Europe Network Brussel biedt een gratis traject met workshops en begeleiding, voor de uitbouw van het innovatiebeleid van bedrijven met potentieel.

Je hebt een ondernemersgeest en je wilt een veelbelovend industrieel project beginnen? Neem deel aan het greenlab.brussels rebootcamp van 1 tot 3 oktober 2021!

Onze MedTech Accelerator® helpt om je project in minder dan 4 maanden op de rails te zetten, via intensieve coaching door experts uit de MedTech-sector, plus onderdompeling & networking in de sector.

Ondersteuning en expertise op maat voor professionals in de gezondheidszorg, en meer specifiek medische hulpmiddelen en e-health oplossingen.

Maak je handels- of horeca-idee concreet in 6 dagen in onze trainingsweek.