hub.brussels > Blog > Hoe klaar te zijn voor de Brexit
Hoe klaar te zijn voor de Brexit

Hoe klaar te zijn voor de Brexit

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, dat oorspronkelijk gepland was voor 29 maart 2019,is verder verlengd tot uiterlijk 31 januari 2020. Op die datum zal de overgangsfase beginnen, op voorwaarde dat er een terugtrekkingsovereenkomst is bereikt en geratificeerd door de EU, het Europees Parlement en het Britse parlement. Heeft u commerciële relaties met Engelse bedrijven? Contacteer onze experts en meet de impact van Brexit op uw bedrijf!

Op 31 januari 2020 zullen de opties nog altijd dezelfde zijn: het met de EU gesloten akkoord aanvaarden of de Unie verlaten met een no-deal scenario en onder de WTO-regels vallen. Ook andere, weliswaar minder voor de hand liggende opties moeten worden overwogen: het houden van een tweede referendum of het eenzijdig intrekken van artikel 50.

Zoals aan de vooravond van 31 oktober 2019 werd aangekondigd, is er een nieuw verzoek om verlenging tot 31 januari 2020 ingediend en werden op 12 december 2019 vervroegde verkiezingen gehouden om zo een comfortabele meerderheid voor de partij van de Eerste Minister te verzekeren, hetgeen erop duidt dat de “deal” waarover met de EU is onderhandeld, zal worden voortgezet zoals gepland.

Wanneer er geen akkoord over de terugtrekking wordt gevonden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en zonder goedkeuring van dit akkoord, komt er geen overgangsperiode.

In beide gevallen is voorkomen beter dan genezen. De FOD Economie, KMO’s, KMO’s, kleine en middelgrote ondernemingen en Energie heeft daarom een platform gecreëerd dat volledig gewijd is aan BREXIT: de context, de gevolgen, de vragen die eruit voortvloeien…..

Wil u de mogelijke impact van Brexit op uw bedrijf meten?

Nieuwe formaliteiten

Onder welke vorm de Brexit ook zal plaatsvinden, toch is het zeker dat het handelsverkeer met het Verenigd Koninkrijk gepaard zal gaan met douaneformaliteiten en grenscontroles.

Op het ogenblik dat het Verenigd Koninkrijk uitstapt, kan men zich in geval van een “no deal” verwachten aan wijzigingen in de handelsprocedures met dit land, zoals het opleggen van douaneprocedures en douanerechten met – eventueel – nieuwe conformiteitsnormen voor geëxporteerde producten.

Voor de diensten zouden er nieuwe maatregelen genomen kunnen worden die het moeilijker zouden maken om toegang tot de markt te krijgen. Deze zouden betrekking hebben op de mogelijkheden voor vestiging en detachering van Europese werknemers in het Verenigd Koninkrijk.

In dit verband heeft de Europese Commissie voor elke sector een reeks “voorbereidingsbladen” opgesteld.

Indien u agrovoedingsproducten van of naar het Verenigd Koninkrijkexporteert, kan u terecht op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) die alle nuttige informatie gebundeld heeft over de sanitaire en fytosanitaire voorwaarden voor import en export.

Financiële hulp voor de export

De hulp bij het prospecteren van landen buiten de EU zal ook gelden voor het Verenigd Koninkrijk eenmaal het land officieel uit de Europese Unie is gestapt. Ontdek hier de financiële hulp voor de export!

Als het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van Bedrijfsleven volgt hub.brussels de voortgang van de onderhandelingen op de voet.

Het Verenigd Koninkrijk publiceerd van zijn kant volgende documenten :

Vragen? Neem contact op met Nathalie of Mounif

Nathalie Stefanovic

Area Manager Export

Tel : 02.800.40.74

Mounif Kilani

Economische en handelsattaché in London

Tel :+44 207/235.89.49

Contactformulier

U kunt ook contact opnemen met Nathalie en Mounif door onderstaand formulier in te vullen:

Exporteren naar het Verenigd Koninkrijk: een handleiding
Digitaal

Exporteren naar het Verenigd Koninkrijk: een handleiding

Posted on 24/01/2020
Exporteren naar het Verenigd Koninkrijk: een handleiding
Auberge Espagnole opent nieuwe startershub in Sint-Gillis
Handel

Auberge Espagnole opent nieuwe startershub in Sint-Gillis

Posted on 06/01/2020
Auberge Espagnole opent nieuwe startershub in Sint-Gillis
MedTech Atelier: een nieuwe prototypelab voor medische apparatuur
Gezondheid & zorg

MedTech Atelier: een nieuwe prototypelab voor medische apparatuur

Posted on 18/12/2019
MedTech Atelier: een nieuwe prototypelab voor medische apparatuur
Hoe klaar te zijn voor de Brexit
Multisectoren

Hoe klaar te zijn voor de Brexit

Posted on 12/12/2019
Hoe klaar te zijn voor de Brexit
De toekomst lacht de Brusselse deeleconomie toe
Sociaal ondernemerschap

De toekomst lacht de Brusselse deeleconomie toe

Posted on 10/12/2019
De toekomst lacht de Brusselse deeleconomie toe
Het pop-up resto Kokotte huisvest zijn eerste uitbater!
Handel & Horeca

Het pop-up resto Kokotte huisvest zijn eerste uitbater!

Posted on 07/11/2019
Het pop-up resto Kokotte huisvest zijn eerste uitbater!