hub.brussels > Blog > Hoe klaar te zijn voor de Brexit
Hoe klaar te zijn voor de Brexit

Hoe klaar te zijn voor de Brexit

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk haar intentie kenbaar gemaakt aan de Europese Raad om de Europese Unie te verlaten. Heeft u commerciële relaties met Engelse bedrijven? Contacteer onze experts en meet de impact van Brexit op uw bedrijf!

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, dat oorspronkelijk gepland was voor 29 maart 2019, is uitgesteld tot uiterlijk 31 oktober 2019. Op die datum zal de overgangsfase beginnen, op voorwaarde dat er een terugtrekkingsovereenkomst is bereikt en geratificeerd door de EU, het Europees Parlement en het Britse parlement.

Op deze nieuwe datum zullen de opties nog altijd dezelfde zijn: het met de EU gesloten akkoord aanvaarden of de Unie verlaten met een no-deal scenario en onder de WTO-regels vallen. Ook andere, weliswaar minder voor de hand liggende opties moeten worden overwogen: het houden van een tweede referendum of het eenzijdig intrekken van artikel 50.

Wanneer er geen akkoord over de terugtrekking wordt gevonden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en zonder goedkeuring van dit akkoord, komt er geen overgangsperiode.

Gezien de huidige onzekerheid is voorkomen beter dan genezen. En zowel op Belgisch als op Europees niveau zijn er maatregelen genomen om u te ondersteunen.

De FOD Economie, KMO’s, KMO’s, kleine en middelgrote ondernemingen en Energie heeft daarom een platform gecreëerd dat volledig gewijd is aan BREXIT: de context, de gevolgen, de vragen die eruit voortvloeien…..

Wilt u de mogelijke impact van Brexit op uw bedrijf meten?

Ontdek ook de de raadgevingen van het VBO hier.

Nieuwe formaliteiten

Na afloop van de lopende onderhandelingen zijn er meerdere scenario’s mogelijk: “no deal”, Free Trade Agreement, Noorse oplossing …

Onder welke vorm de Brexit ook zal plaatsvinden, toch is het zeker dat het handelsverkeer met het Verenigd Koninkrijk gepaard zal gaan met douaneformaliteiten en grenscontroles.

Op het ogenblik dat het Verenigd Koninkrijk uitstapt, kan men zich in geval van een “no deal” verwachten aan wijzigingen in de handelsprocedures met dit land, zoals het opleggen van douaneprocedures en douanerechten met – eventueel – nieuwe conformiteitsnormen voor geëxporteerde producten.

Voor de diensten zouden er nieuwe maatregelen genomen kunnen worden die het moeilijker zouden maken om toegang tot de markt te krijgen. Deze zouden betrekking hebben op de mogelijkheden voor vestiging en detachering van Europese werknemers in het Verenigd Koninkrijk.

In dit verband heeft de Europese Commissie voor elke sector een reeks “voorbereidingsbladen” opgesteld.

Financiële hulp voor de export

En als we het glas half vol zien? De hulp bij het prospecteren van landen buiten de EU zal ook gelden voor het Verenigd Koninkrijk eenmaal het land officieel uit de Europese Unie is gestapt. Ontdek hier de financiële hulp voor de export!

Ook wordt er hulp ter beschikking gesteld op het vlak van consultancy (bijvoorbeeld: juridisch advies)

Als het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van Bedrijfsleven volgt hub.brussels de voortgang van de onderhandelingen op de voet.

Vragen? Neem contact op met Nathalie en Mounif!

 

Nathalie Stefanovic

UK Geografisch Manager

Tel : +32 02/800.40.74

Mounif Kilani

handelsattaché voor het Gewest in London.

Tel :+44 207/235.89.49

Of stuur een email naar brexit@hub.brussels

Vragen over de douane ? Één adres!

L’Auberge Espagnole: de kandidaturen zijn geopend
Handel & Horeca

L’Auberge Espagnole: de kandidaturen zijn geopend

Posted on 09/08/2019
L’Auberge Espagnole: de kandidaturen zijn geopend
100 ideeën om in Brussel te ondernemen: de Europese wijk
Handel & Horeca

100 ideeën om in Brussel te ondernemen: de Europese wijk

Posted on 19/07/2019
100 ideeën om in Brussel te ondernemen: de Europese wijk
Medische technologieën, een geavanceerde sector in Brussel
Gezondheid & zorg

Medische technologieën, een geavanceerde sector in Brussel

Posted on 09/07/2019
Medische technologieën, een geavanceerde sector in Brussel
Ons activiteitenverslag 2018
Multisectoren

Ons activiteitenverslag 2018

Posted on 28/06/2019
Ons activiteitenverslag 2018
Generatie greenlab: sociaal, groen en succesvol ondernemen
Duurzame economie

Generatie greenlab: sociaal, groen en succesvol ondernemen

Posted on 23/06/2019
Generatie greenlab: sociaal, groen en succesvol ondernemen
hub.awards2019: ontdek de 15 genomineerden!
Multisectoren

hub.awards2019: ontdek de 15 genomineerden!

Posted on 22/06/2019
hub.awards2019: ontdek de 15 genomineerden!