hub.brussels > Impulse.brussels
Impulse.brussels wordt hub.brussels

Impulse.brussels wordt hub.brussels

Maar de ontwikkeling van het ondernemingsklimaat wordt voortgezet met hub.brussels

Sinds 1 januari 2018 is Impulse met Atrium en Brussels Invest & Export gefusioneerd om deel uit te maken van de entiteit van hub.brussels

Het Brussels Agentschap voor het Ondernemerschap – vanaf 2013 impulse.brussels genoemd – werd in 2003 door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het leven geroepen, en is al snel uitgegroeid tot een geprivilegieerde gesprekspartner voor elke startende of gevestigde ondernemer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vervulde 3 missies:

  • De eerste gesprekspartner zijn voor ondernemers in het Brussels Gewest door hen gemakkelijk en snel toegang te bieden tot alle informatie en door hen in contact te brengen met personen die zij nodig hebben om hen te helpen hun projecten op lange termijn te consolideren.
  • Aan de innovatieve Brusselse ondernemingen een ecologisch groeisysteem aanbieden, waarbinnen ze competenties verwerven en delen, partners ontmoeten, en een beroep kunnen doen op een intensieve coaching tijdens hun volledige groeicyclus.
  • Aan de ondernemers een gerichte begeleiding aanbieden, voor een beperkt maar voortdurend geherevalueerd aantal thema’s, indien die begeleiding niet toegankelijk is op de markt.

BLIJF ONDERNEMEN MET HUB.BRUSSELS

hub.brussels zet de missie van Impulse voort door u te informeren en te begeleiden in een hele reeks gebieden zoals het oprichten van een onderneming, financiering, innovatie, stedenbouw, milieu, internationaal partnerschap, …

Om op het juiste spoor te worden gezet wat betreft de hulp, initiatieven en ondersteunende organisaties die in Brussel bestaan, maak gebruik van de financiële, juridische en strategische expertise van hub.brussels!

hub.brussels blijft uw eerste gesprekspartner om uw project in het Brussels Gewest op te starten en te doen groeien

Een pril idee? Klaar om de stap te zetten? hub.brussels helpt u uw eerste stappen in de ondernemerswereld te zetten.

Is het idee van uw onderneming werkelijkheid geworden? hub.brussels adviseert u bij elke stap van uw groei- of innovatieproject.

Sluit u aan bij de ondernemersgemeenschappen via de clusters van hub.brussels

Via zijn ondernemingsclusters en -netwerken wil hub.brussels ruimte maken voor uitwisseling, innovatie, onderzoek en ontwikkeling tussen bedrijven met een groot potentieel, maar ook voor samenwerking tussen Belgische en buitenlandse bedrijven en onderzoekscentra.

Hub.brussels helpt u op die manier om uw activiteit te ontwikkelen in een reeks veelbelovende sectoren voor Brussel en voor de toekomst … Sluit u aan bij onze sectorale community’s waar u toegang krijgt tot aangepaste tools en een begeleiding op maat geniet om uw netwerk en potentieel te ontwikkelen.