hub.brussels Blog Studie: impact van de crisis op de ondernemersdroom van jongeren in Brussel
Studie: impact van de crisis op de ondernemersdroom van jongeren in Brussel

Studie: impact van de crisis op de ondernemersdroom van jongeren in Brussel

In het licht van de huidige economische crisis zou je denken dat jongeren minder zin hebben om te starten met een eigen onderneming. Maar: uit een gloednieuwe enquête blijkt precies het omgekeerde! De meeste jongeren blijven hardnekkig positief. En voor maar liefst 69% resulteert de crisis in nieuwe en frisse ideeën voor hun eigen zaak!

Van november 2020 tot januari 2021 onderzocht hub.brussels via yet.brussels, het platform om jonge Brusselaars warm te maken voor het ondernemerschap, de gevolgen van de coronacrisis bij jonge Brusselse (aspirant-)ondernemers.

De enquête werd afgenomen bij een steekproef van 253 jongeren tussen 16 en 30 jaar met belangstelling voor ondernemen. Daaruit blijkt – eerder onverwacht – dat de motivatie en de fundamentele rond ondernemen zo goed als onveranderd blijven. Goed nieuws dus!

De crisis biedt ook kansen: de cijfers zijn duidelijk

Ondanks de lange periode vol beperkende maatregelen en de aanzienlijke economische onzekerheid veroorzaakt door de pandemie, blijft de overgrote meerderheid van de ondervraagde jongeren optimistisch:

  • 71% verklaart (nog steeds) te willen ondernemen.
  • 69% zegt dat de crisis hen op nieuwe ondernemersideeën bracht.
  • 75 % geeft aan dat de quarantaine hielp bij het uitwerken en ontwikkelen van nieuwe strategieën.
  • 68% greep de crisis aan om de huidige werking van het bedrijf te optimaliseren.

Sommigen maakten van de beperkende maatregelen gebruik om nieuwe plannen en ideeën uit te werken. Anderen hadden geen andere keuze dan van nul opnieuw te beginnen:

  • 51% van de respondenten zag zich genoodzaakt om het ondernemingsmodel helemaal te herbekijken of heroriënteren.
  • 62% van de respondenten zegt dat ze hun ontwikkelings- of implementatiemodel volledig moesten herzien.
  • En ten slotte moest 53% van de respondenten ook de werkwijze gaan herdefiniëren.

Hannah Balthazar (28), zaakvoerster van Yokhi bevestigt:

“COVID-19 versterkte mijn motivatie om een eigen bedrijf te beginnen. Ik kon wat afstand nemen van de dagelijkse drukte, om de zaken in perspectief te zien. Dat stelde me in staat om m’n professionele doelen duidelijk te gaan afbakenen.

Voor onze business, het leveren van gezonde maaltijdpakketten aan huis, was COVID een unieke kans. Het concept van de deelkeuken brak definitief door. Zo konden we ons nieuwe concept testen op een neutrale locatie, vóór de officiële lancering van de zaak… Tegelijk surften we mee op de golf van het thuiswerken. Omdat we nog geen fysieke winkel hadden, was de snelle opstart en uitbouw van onze online communicatie een echte katalysator voor onze zaak!”

Coming soon: een nieuwe projectoproep voor jongeren

Via Young Entrepreneurs of Tomorrow wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest jongeren graag warm maken voor het ondernemerschap. Heel binnenkort start daarom een nieuwe oproep voor het programma. Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Economische Transitie, wil de financiële steunmaatregel nieuw leven inblazen – de jongste oproep dateert van 2016. Daarin wil Barbara Trachte de ambities integreren van de Brusselse beleidsverklaring en de strategie van Go4Brussels2030. Kernthema’s: vrouwelijk ondernemerschap, diversiteit in ondernemen en ondernemerschap gelinkt aan economische transitie en/of bedrijven met een positieve maatschappelijke impact.

Het steunpakket omvat een totaalbedrag van 2.000.000 euro, gedurende 2 jaar. Alle economische actoren gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen in aanmerking, met inbegrip van kmo’s, vzw’s, zelfstandigen,… De steun is bestemd voor initiatieven die jongeren bewust maken van ondernemerschap, of voor activiteiten die jongeren begeleiden in hun streven om ondernemer te worden.

Meer nieuws

Expo 2020: Brusselse troeven in Dubai

Expo 2020: Brusselse troeven in Dubai

Posted on 22/11/2021
Expo 2020: Brusselse troeven in Dubai
Brussel stimuleert innovatie in medische technologie
Gezondheid & zorg

Brussel stimuleert innovatie in medische technologie

Posted on 29/10/2021
Brussel stimuleert innovatie in medische technologie
Speeddating Good Food: een succesrecept

Speeddating Good Food: een succesrecept

Posted on 29/10/2021
Speeddating Good Food: een succesrecept