hub.brussels Onze diensten Milieuvergunning: advies voor bedrijven

Milieuvergunning: advies voor bedrijven

Hebben uw activiteiten mogelijk een impact op het milieu, de gezondheid of de veiligheid? Dan moet u een vergunning aanvragen of aan diverse milieuregelgevingen voldoen. Wij begeleiden u bij alle stappen van uw aanpak en bij het verkrijgen van uw vergunning.

Wat is een milieuvergunning?

De milieuvergunning is een administratieve toelating die een zelfstandige, een privépersoon, een handelaar, een ambachtelijk of industrieel bedrijf maatregelen oplegt die getroffen moeten worden om de veiligheid te verzekeren van de buren of de personen die in het gebouw toegelaten worden, de eventuele hinder door de installaties te beperken en de kwaliteit van de leefomgeving te vrijwaren.

Het kan bv. om een geluidsniveau gaan dat niet overschreden mag worden of om een maximale concentratie van een stof in de lucht.

De inrichtingen die zijn onderworpen aan een milieuvergunning worden ingedeelde inrichtingen genoemd. Ze zijn ingedeeld in zes klassen al naargelang hun aard en de omvang van de gevaren die ze kunnen veroorzaken.

Doorgaans wordt er een enkele aanvraag voor een milieuvergunning (klasse 1A, 1B, 1D of 2) of een enkele aangifte (1C of 3) ingediend. De gevaarlijkste installatie bepaalt dan welke klasse gehanteerd wordt. Om de ingedeelde inrichtingen voor uw activiteitensector te bepalen, kunt u de easyPermit-tool gebruiken.

Hoe kan hub.brussels u helpen aan uw milieuverplichtingen te voldoen?

Ons team biedt Brusselse ondernemingen met vragen over het milieubeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gratis en op vertrouwelijke basis persoonlijke begeleiding. Behandelde thema’s zijn het bodem-, afval-, water- en energiebeheer of het beheer van de uitstoot in de lucht. Wij verbinden ons ertoe:

  • te analyseren of uw aanvraag een voorafgaand verkennend bodemonderzoek of een energieaudit vereist
  • te onderzoeken of u de gepaste kanalen gebruikt om uw afval af te voeren
  • samen met u te bepalen of u over ingedeelde inrichtingen beschikt
  • u te informeren over het type vergunning dat u moet verkrijgen
  • u te helpen een volledig dossier met alle gevraagde bijlagen op te stellen
  • de adviezen en administratieve beslissingen van de instanties zo gewenst te verduidelijken, bv. na een controle

Ze profiteerden van deze dienst...

SCABAL sa

Jean-Luc Bourlard

SCABAL sa

We hebben net de verlenging van onze milieuvergunning ontvangen. Goed nieuws om de week te beginnen, en dat is vooral te danken aan de steun en de expertise van hub.brussels!

Wat zijn de voorwaarden om deze hulp te krijgen?

De expertise die wij delen, is voorbehouden aan al wie een economische activiteit in Brussel heeft of er een wil opstarten, voor zover die geen verband houdt met huisvesting

Wij bieden geen ondersteuning bij de aangiften voor milieuvergunningen van klasse 3 (afgeleverd door de gemeenten) en klasse 1C (afgeleverd door Leefmilieu Brussel)

​Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.

We hechten veel waarde aan de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Het beleid ter bescherming van persoonsgegevens van hub.brussels informeert u over hoe wij uw gegevens verwerken en over uw rechten.

Onze diensten

Moeilijkheden met een lening of bankkrediet voor je beroepsactiviteiten? Dan kan een bemiddeling of begeleiding van onze experten uitkomst bieden.