hub.brussels Blog Exporteren in tijden van corona: interview
Exporteren tijdens corona: interview

Exporteren tijdens corona: interview

Philip Feytons coördineert het departement internationaal Netwerk bij hub.brussels. Vanuit de hoofdzetel  in Brussel stuurt hij met de Brusselse medewerkers van zijn team, en in samenwerking met het departement internationale begeleiding, dat de opvolging van collectieve acties  verzekert, een netwerk aan van handelsattachés verspreid over de hele wereld.

Doelstelling: Brusselse bedrijven ondersteunen in hun zoektocht naar expansie en nieuwe afzetmarkten, het aantrekken van buitenlandse investeringen en de promotie van het imago van Brussel, maar ook Brusselse partners begeleiden als officiële buitenlandse vertegenwoordigers van het Gewest. In dit interview belichten we de veelzijdige job van handelsattaché, inclusief de extra uitdagingen in tijden van corona.

Interview met Philip Feytons, International Network Director bij hub.brussels

Wat is de rol van het internationale netwerk van hub.brussels tijdens deze economische crisis?

Philip Feytons: Ons internationale netwerk is vandaag nauw betrokken bij het zoeken naar  en identificeren van leveranciers van medisch materiaal, zoals mondmaskers, handschoenen en visuele bescherming, maar ook farmaceutische producten. Dat doen we in samenwerking met de ambassades en de federale overheid evenals met beide andere gewesten.

Ook is het netwerk geïmpliceerd bij het verzamelen van informatie met betrekking tot de evolutie van de lokale bedrijfs- en macro-economische context in het kader van Covid 19 en in verband met de crisismaatregelen die de overheden binnen hun jurisdictie nemen.

De impact van deze crisis op het  dagelijkse werk van de Economische en Handelsattachés (EHA’s) is dus groot. Net als het effect op de hele economie. Mensen kunnen zich niet langer vrij verplaatsen en heel wat handelsstromen zijn verstoord of stopgezet. Kortom: een aanzienlijk deel van de economie ligt stil.

Onze attachés volgen de situatie op de voet, en buigen zich over logistieke en andere problemen die Brusselse exporteurs ondervinden. Ondertussen besteden de EHA’s  aandacht aan de toekomstige economische relance die er hopelijk snel komt.

Ze trachten volop creatieve werkwijzen te ontwikkelen, die we kunnen implementeren eens de maatregelen worden opgeheven.

Hoe sterk is de daling van het aantal aanvragen van (kandidaat-)exporteurs?

Philip Feytons: Het aantal begeleidingsaanvragen in maart 2020 is met meer dan  twee derde gedaald, in vergelijking met maart 2019. Dat is  enorm. Veel bedrijven zitten vandaag in overlevingsmodus, en sommige bedrijven zullen deze crisis niet overleven. Voor enkele  bedrijven creëert de crisis dan weer wel nieuwe opportuniteiten. Maar de exportplannen van veel bedrijven gaan nu even in de koelkast.

Onze EHA’s zullen niet bij de pakken blijven zitten, het Agentschap en het buitenlands netwerk denken nu na over toekomstscenario’s, wanneer de economische motor terug aanslaat. Het netwerk zal een belangrijke rol spelen bij  het opnieuw activeren van de exportstromen en buitenlandse investeringen.

Wat verwacht je voor de nabije toekomst?

Philip Feytons: Volgens mij zal de crisis de handelsstromen niet permanent beïnvloeden. Maar ik verwacht wel een evolutie naar meer lokale productie, binnen een Europese context.

Ik verwacht dat we voor sommige, levensbelangrijke producten minder afhankelijk worden van een lange en kwetsbare toeleveringsketen, die kan onderbroken worden. Die trend naar meer lokale productie en de-globalisering was al ingezet, maar zal nu ongetwijfeld versterkt worden door het coronavirus.

Maar als het economische klimaat opnieuw gunstiger is, zal het ongetwijfeld weer lonen om verder internationale markten te gaan veroveren. Ook buiten Europa.

En wat met China?

Philip Feytons: “China blijft een uiterst interessante afzetmarkt met veel potentieel. De kans bestaat dat sommige landen zich na deze crisis meer protectionistisch gaan opstellen. Dat biedt kansen om extra sterke handelsrelaties uit te bouwen indien de Chinese markt zich verder  openstelt voor buitenlandse bedrijven. Het zal ook kunnen zorgen voor een groter evenwicht tussen export- en importstromen. De verdere ontwikkeling van  onze aanwezigheid in China ligt in de lijn van de doelstellingen van de Brusselse  Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pascal Smet.”

 
 
Drie handige export-handleidingen
Multisectoren

Drie handige export-handleidingen

Posted on 08/04/2021
Drie handige export-handleidingen
Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap
Multisectoren

Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap

Posted on 17/03/2021
Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)
Multisectoren

Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)

Posted on 11/03/2021
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)