hub.brussels Blog Enquête: de impact van het coronavirus op Brusselse ondernemingen
Enquête: de impact van het coronavirus op Brusselse ondernemingen

Enquête: de impact van het coronavirus op Brusselse ondernemingen

Op 12 maart gaf het Brussels gewest de opdracht aan hub.brussels om de impact van de crisis op de Brusselse ondernemingen te monitoren. Elke donderdag brengen we verslag uit aan de regionale Task Force, die onder meer bestaat uit leden van de Brusselse regering.

De voornaamste doelen van de enquête zijn:

 • Het snel goedkeuren van gepaste van maatregelen om ondernemingen te ondersteunen in deze moeilijke periode.
 • Het concreet en toegankelijk anticiperen op een heropstart van economische activiteiten in de nabije toekomst.

Om de resultaten te verfijnen, verspreidde hub.brussels de enquête enerzijds op 23 maart bij al haar gebruikers: Brusselse bedrijven uit elke sector. Anderzijds lanceren we nu een extra onderdeel dat specifiek gericht is op winkeliers en horeca.

Je kan anoniem deelnemen aan de enquête. Wil je genieten van advies en ondersteuning van hub.brussels? Laat dan je contactgegevens achter om in contact te komen met één van onze specialisten.

Gegevens uit meerdere bronnen

Om de resultaten te verrijken, voegt hub.brussels meerdere interne en externe gegevens toe: vragen die door ondernemers gesteld werden via noodnummer 1819, informatie verzameld bij hub.brussels, bij Economic Risk Management Group, bij de wijkfederaties en bij de lokale Brusselse economieloketten.

Daarnaast kan het Agentschap ook rekenen op regionale partners :

 • 1819 voorziet gegevens gebaseerd op concrete vragen van ondernemers over de gevolgen van de inperking van hun activiteiten.
 • Het BISA giet de resultaten in statistieken, gebaseerd op een 20-tal macro-economische factoren om de impact van de quarantaine te volgen.
 • Visit.brussels voorziet gegevens over de impact op de toeristische sector.
 • MAD.brussels analyseert de gevolgen voor ondernemers in mode en design.
 • View.brussels, het Brusselse Observatorium voor werkgelegenheid en opleidingen van Actiris levert de meest recente cijfers aan rond werk en tijdelijke werkloosheid.
 • Finance&Invest.brussels en Brussel Economie en Werk volgen de gewestelijke steunmaatregelen en de uitvoering ervan op.

Internationale maatregelen in het vizier

Hub.brussels houdt op internationale schaal de vinger aan de pols. Een uitgebreid netwerk van handelsattachés brengt elke verandering rond de Covid19-maatregelen in de verschillende landen in kaart.

Om structuur te brengen in de informatiestroom uit het buitenland, gaan we steeds uit van 8 vragen die erg frequent gesteld worden door Brusselse ondernemers.

Dit levert een uitgebreide lijst op van buitenlandse publieke initiatieven die als voorbeeld kunnen dienen voor de Brusselse regering. Ze gaan onder meer over opgezette bonussystemen, financiële steun aan bedrijven en ondernemingen, steun aan zelfstandigen, voorwaarden voor toegang tot werkloosheid, maatregelen voor het betalen van de huur, enz.

De landen die we opvolgen zijn:

 • Frankrijk
 • Spanje
 • Italië
 • Duitsland
 • Verenigd Koninkrijk
 • Zweden
 • Verenigde Staten
 • Canada
 • China
 • Japan

De evolutie van het bedrijfsklimaat wereldwijd

Daarnaast maakte hub.brussels een kaart om Brusselse bedrijven te helpen die willen exporteren of al internationaal actief waren.

Deze kaart wordt elke dinsdag in partnerschap met FIT en AWEX geüpdatet. Ze toont de evolutie van het ondernemersklimaat over de wereld, door de mate van verstoring door Covid19 te scoren tussen 1 en 5. Tegelijk doet de kaart ook een voorspelling van de evolutie voor de komende vier weken.

Specifieke bijstand om bedrijven te ondersteunen

Heb je als Brussels bedrijf de activiteiten moeten stopzetten omwille van de maatregelen rond het coronavirus? Misschien heb je af te rekenen met financiële problemen of juridische geschillen? Of je wil je alvast voorbereiden op de hervatting van je activiteiten, eens de maatregelen versoepeld worden? De experten van hub.brussels ondersteunen je met advies, expertise en nuttige contacten, om je doorheen deze crisis te helpen loodsen.

Meer nieuws op onze blog

Expo 2020: Brusselse troeven in Dubai

Expo 2020: Brusselse troeven in Dubai

Posted on 22/11/2021
Expo 2020: Brusselse troeven in Dubai
Brussel stimuleert innovatie in medische technologie
Gezondheid & zorg

Brussel stimuleert innovatie in medische technologie

Posted on 29/10/2021
Brussel stimuleert innovatie in medische technologie
Speeddating Good Food: een succesrecept

Speeddating Good Food: een succesrecept

Posted on 29/10/2021
Speeddating Good Food: een succesrecept