hub.brussels Onze diensten Steun voor Brusselse bedrijven

Steun voor Brusselse bedrijven

Heb je als Brussels bedrijf de activiteiten moeten stopzetten omwille van de maatregelen rond het coronavirus? Misschien heb je af te rekenen met financiële problemen of juridische geschillen? Of je bent op zoek naar antwooren over de hervatting van je activiteiten? De experten van hub.brussels ondersteunen je met advies, expertise en nuttige contacten, om je doorheen deze crisis heen te loodsen.

Om snel en efficiënt te kunnen reageren op de talrijke vragen van Brusselse ondernemers die getroffen worden door COVID-19, is een gewestelijk support-team beschikbaar.

Dit team van coaches en begeleiders verzamelt de kennis en expertise van de belangrijkste regionale instanties, inclusief het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden, de Lokale Economieloketten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Agentschappen voor Eigen Tewerkstelling (AET’s). hub.brussels staat in voor de coördinatie van het team.

Ook finance&invest.brussels is onderdeel van de samenwerking, en biedt financiële oplossingen voor bedrijven in moeilijkheden.

Hoe kunnen wij jouw bedrijf helpen?

De kennis en expertise van het nieuwe support-team is erop gericht om bedrijven een efficiënte, doelgerichte en persoonlijke begeleiding te bieden voor problemen die kunnen opduiken tijdens deze economische crisis.

De domeinen waarin we jou kunnen ondersteunen:

Expertise per thema

 • Strategie en financiën: analyse en hulp bij het bijsturen van begroting en budgetten, suggesties voor financieringsplannen, strategisch advies op korte en middellange termijn, aanpassing van het bedrijfsmodel, zoeken naar privé-investeerders.
 • Overzicht van de beschikbare steunmaatregelen: analyse van de beschikbare (regionale) steunmaatregelen waar het bedrijf voor in aanmerking komt, informatie over structurele subsidies, advies rond de voorbereiding van steunaanvragen.
 • Recht: juridisch advies in verband met fiscaal recht, vennootschapsrecht, handelsrecht en arbeidsrecht.
 • Bemiddeling: assistentie bij het (her)onderhandelen van lopende of nieuwe kredieten bij de bank, hulp bij problemen met leveringen of logistiek, conflicten tussen partners, met medewerkers, onderaannemers, klanten of leveranciers; assistentie bij huuronderhandelingen.
 • Stedenbouw: hulp bij procedures rond stedenbouwkundige vergunningen of milieuvergunningen, begeleiding in de zoektocht naar een bedrijfs- of handelspand, vastgoedprojecten.
 • Internationaal: advies over het heroriënteren van het bedrijf om te blijven exporteren in tijden van crisis, het zoeken naar prospects in het buitenland, ondersteuning van start-ups bij schaalvergroting, ondersteuning in de zoektocht naar Europese financiering voor onderzoek en innovatie, het zoeken naar technologische partners in het buitenland.
 • Psychologische begeleiding: ondersteuning in stressvolle situaties, een luisterend oor, ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling en heroriëntatie.

Expertise per sector

Het team van hub.brussels en haar partners bieden gespecialiseerde steun voor de volgende sectoren:

 • Audiovisuele media
 • Circulaire economie
 • Duurzaam bouwen
 • Gezondheidszorg (biowetenschappen)
 • Lifetech
 • ICT (informatie- en communicatietechnologieën)
 • Retail
 • Sociaal ondernemerschap
Au Guidon vert

Nicolas De Keghel

Au Guidon vert

Toen ik hoorde over deze nieuwe support-service van hub.brussel, heb ik meteen het contactformulier ingevuld. Ik was bijzonder positief verrast door de snelle reactie en de professionele opvolging & ondersteuning. Binnen enkele dagen werd ik gecontacteerd door een accountant en een coach. Dit soort advies en ondersteuning betekenen een wereld van verschil voor een klein bedrijf!

Wat zijn de voorwaarden om van onze services gebruik te maken?

Deze dienst is bedoeld voor bedrijven: 

 • met een economische activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
 • waarvan de bedrijfsactiviteit wordt getroffen door het coronavirus,
 • die specifieke steun of advies zoeken in één van de hogervermelde domeinen

Geïnteresseerd in onze support-service?

Vul het onderstaande formulier in.

De ondersteuning wordt telkens opnieuw bekeken, aangepast en aangeboden per case of per thema, op individuele of collectieve manier.

Opgelet: deze begeleiding heeft geen betrekking op de federale of regionale premies en maatregelen. Indien u vragen heeft over deze financiële steunmaatregelen, kan u bellen naar het nummer 1819, of e-mailen naar info@1819.brussels.

Noodleningen

De Brusselse regering voorziet in een aantal economische steunmaatregelen voor bepaalde sectoren of actoren die hard getroffen worden door de coronacrisis.

Het gaat onder meer om de horecasector, micro-ondernemingen (tot 10 werknemers), zelfstandigen en sociale ondernemingen.

 • Voor getroffen horecazaken biedt Finance&Invest.brussels een lening zonder waarborg en tegen een verlaagde intrestvoet.*
 • Aan zelfstandigen, micro-ondernemingen en sociale ondernemingen verstrekt BRUSOC kaskredieten tot 15.000 euro, tegen een verlaagde intrestvoet*.