hub.brussels Blog De Brusselse audiovisuele sector: verhoogde steun tegenover de crisis
De Brusselse audiovisuele sector: verhoogde steun tegenover de crisis

De Brusselse audiovisuele sector: verhoogde steun tegenover de crisis

Het afgelopen jaar was voor de audiovisuele sector in Brussel niet mals. Op donderdag 21 januari stelde screen.brussels tijdens een online conferentie over de toekomstperspectieven van de sector zijn resultaten voor 2020 voor. De volgende zaken kwamen aan bod: rekening houden met de evolutie van de belangrijkste parameters zoals het systeem van het afspeelvenster, de rol van de internationale verkopers en verdelers of de transitie naar een virtuele productie.

De ondersteunende missie van screen.brussels is doorslaggevend gebleken om de gevolgen van de crisis te verlichten en de herontplooiing van de activiteiten in goede banen te leiden.

Een miljoen euro extra in projecten geïnvesteerd

Sinds eind juli heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een miljoen euro extra toegekend aan screen.brussels fund. Dit om de producties zo snel mogelijk opnieuw van start te laten gaan, de professionals opnieuw aan het werk te zetten en het orderboekje van de bedrijven in de sector te helpen vullen. Er werd € 500.000 geïnjecteerd in een twintigtal projecten die al in 2019 en 2020 werden geselecteerd, maar nog steeds in productie zijn en daarom sterk te lijden hebben onder de crisis. Dankzij de resterende € 500.000 was het echter mogelijk om een groter aantal films, documentaires, animaties, series en webseries te selecteren tijdens de sessie van september.

Ik ben bijzonder trots te weten dat er sinds de oprichting van screen.brussels in mei 2016 meer dan 100 audiovisuele bedrijven zijn opgericht of naar Brussel zijn verkast” aldus Rudi Vervoort, minister-president van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij voegt toe: “Deze sector is van belang voor de economische, sociale en culturele ontwikkeling van ons gewest en vormt ook een belangrijke vector voor ons imago. Ik vind het fantastisch dat Brussel steeds vaker op het scherm verschijnt in Belgische producties, zowel in Franstalige als Vlaamse producties, maar ook in steeds meer internationale coproducties.”  

Specifieke ondersteuning

Er werd via de cluster screen.brussels – ondergebracht bij hub.brussels – een specifieke ondersteuning op touw gezet voor bedrijven, ondernemers en zelfstandigen, om de gevolgen van de crisis te helpen verlichten, over nieuwe bedrijfsmodellen te brainstormen en vernieuwende oplossingen aan de dag te leggen en zo de activiteiten, inhoud en diensten opnieuw te ontplooien.

Crisis is de moeder van veel kansen. In het heetst van de crisis kon de audiovisuele sector terug opveren en zichzelf opnieuw uitvinden. Velen hebben zich kunnen aanpassen en zijn ondanks de problemen blijven producen. Hun creativiteit en veerkracht hebben een diepe indruk nagelaten op mij. De creatieve en culturele sectoren vormen ongetwijfeld een belangrijke en veelbelovende sector voor Brussel en zijn economie. De cluster screen.brussels en screen.brussels business blijven aan zijn zijde staan om vooruitgang te boeken en te vernieuwen,” benadrukt Barbara Trachte, staatssecretaris van Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek.

Van zijn kant herhaalt Pascal Smet, de Brusselse staatssecretaris belast met Europese en Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel dat: “Screen.brussels alle krachten, energie en ervaring verenigt om de Brusselse audiovisuele sector internationaal op de kaart te zetten. Daarom zullen we veel aandacht besteden aan de herlancering en herintensivering van acties in het buitenland, op beurzen en festivals, online of waar mogelijk live.

Om de sector te ruggensteunen heeft screen.brussels ook actief de hervatting van de activiteiten ondersteund door vanaf april meer dan duizend maskers te maken en door met Wallimage de organisatie van een programma mee te financieren, om in allerijl opleidingen te geven aan bijna 90 covid-gezondheidsmedewerkers op filmsets.

De lijn screen.brussels business, die volledig toegespitst is op de sector bij finance&invest.brussels, bood ook 19 bedrijven de mogelijkheid een gewestelijke lening aan te gaan voor een totaalbedrag van bijna 1,35 miljoen euro.

Meer dan 1000 opnamedagen in Brussel… anders gespreid

De balans wat betreft de opnames is echter meer dan bemoedigend. Voor het hele jaar 2020 ligt het aantal draaidagen dat de screen.brussels film commission begeleidt – 1065 dagen – gemiddeld hoog vergeleken met de vorige 10 jaar. Door de crisis waren er in de Brusselse straten tussen maart en juni noodgedwongen weinig camera’s te bespeuren, maar de 290 projecten die dit jaar werden opgevolgd, geven blijk van een sterke activiteit. Een ander gevolg van de pandemie: er zijn hoofdzakelijk Belgische producties met fictieprojecten waarin het Gewest steeds meer in de kijker staat.

Meer nieuws op onze blog

Drie handige export-handleidingen
Multisectoren

Drie handige export-handleidingen

Posted on 08/04/2021
Drie handige export-handleidingen
Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap
Multisectoren

Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap

Posted on 17/03/2021
Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)
Multisectoren

Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)

Posted on 11/03/2021
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)