hub.brussels Blog COVID-19: noodlening voor de horeca
COVID-19: noodlening voor de horeca sector

COVID-19: noodlening voor de horeca sector

In het kader van de noodmaatregelen beslist door de Brusselse Regering kreeg finance&invest.brussels de opdracht om de kredietaanvragen van de hele horecasector van ten minste 10 VTE alsook van hun leveranciers, die getroffen werden door de crisis veroorzaakt door het Coronavirus, te ondersteunen.

Deze uitzonderlijke maatregel is ingevoerd om ondernemingen te helpen die door de huidige crisis met een kapitaaltekort kampen. Het gaat om een lening met een verlaagde rentevoet, zonder vraag om waarborg (in quasi eigen vermogen).

Wat zijn de kenmerken van deze lening?

 • de rentevoeten zijn afhankelijk van het bedrag en zijn minimaal 2 % en maximaal 3,6 %.
 • mogelijkheid van een moratorium (uitstel van betaling, uitgezonderd de intresten) van 6 tot 12 maanden
 • geen wederbeleggingsvergoeding bij herfinanciering of vervroegde terugbetaling
 • Zonder gelijkheid (pari passu)
 • Zonder negatieve pledge (=clausule opgenomen in een kredietovereenkomst die het stellen van nieuwe garanties ten behoeve van andere schuldeisers verbiedt voor alle of een deel van de activa en eigendommen die eigendom zijn van de debiteur)

Wie komt in aanmerking voor deze lening?

Brusselse HORECA-etablissementen, volgens de basiscriteria om in aanmerking te komen:

 • Ten minste VTE tewerkstellen
 • Geen financiële problemen gehad hebben einde 2019
 • Reeds gebruik gemaakt hebben van andere maatregelen

Belangrijkste leveranciers van de HORECA-sector, volgens de basiscriteria om voor steun in aanmerking te komen:

 • Voorrang wordt gegeven aan degenen die de meest essentiële goederen of diensten leveren voor de continuïteit van de activiteit van Brusselse HORECA-ondernemingen en die in hun kliënteel het grootste volume Brusselse HORECA-ondernemingen hebben.
 • Geen financiële problemen gehad hebben einde 2019
 • Reeds gebruik gemaakt hebben van andere maatregelen.

Hoe kan ik van deze lening profiteren?

Bent u een HORECA-etablissement of een HORECA-leverancier en voldoet u aan bovenstaande criteria, dan kunt u een beroep doen op deze nieuwe kredieten door een e-mail te sturen naar coronacontact@finance.brussels, met vermelding van de volgende gegevens:

 • Naam van de maatschappij
 • Btw-nummer
 • ector activiteit
 • Telefoonnummer

Wilt u tijdens de crisis worden begeleid?

Om snel en efficiënt te kunnen reageren op de talrijke vragen van Brusselse ondernemers die getroffen worden door COVID-19, is vanaf nu een gewestelijk support-team beschikbaar.

Drie handige export-handleidingen
Multisectoren

Drie handige export-handleidingen

Posted on 08/04/2021
Drie handige export-handleidingen
Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap
Multisectoren

Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap

Posted on 17/03/2021
Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)
Multisectoren

Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)

Posted on 11/03/2021
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)