Is uw kandidatuurdossier voor Kokotte volledig?

Voeg het dan toe aan onderstaand formulier voor maandag 6 oktober 2020.

Wilt u de nodige documenten voor uw dossier ontvangen? 

Het administratief dossier dient absoluut de volgende elementen te bevatten:

  • Het kandidaatstellingsformulier tot identificatie van de kandidaat of het kandidaatteam, behoorlijk ingevuld en ondertekend (vergeet niet de gevraagde bijlagen toe te voegen);
  • Het ondertekende manifest;
  • Een kopie van het attest van moraliteit;
  • Een kopie van de identiteitskaarten en, indien van toepassing, van de statuten van de onderneming/rechtspersoon met vermelding van het ondernemingsnummer en de vestigingseenheid;
  • Een kopie van de toegang tot het beroep en het beheer;
  • Uw cv(‘s).

Alle sollicitaties moeten als één enkel PDF-bestand worden

en met de verplichte vermelding:

“kandidatuurdossier – [naam van uw project]” HORECA Incubator”

Kandidatuurformulier voor de horeca-incubator Kokotte

Dank aan de sponsors van Kokotte: