hub.brussels Blog Projectoproep: steun voor handelsverenigingen
Projectoproep: steun voor handelsverenigingen

Projectoproep: steun voor handelsverenigingen

Barbara Trachte, de staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie, heeft in het kader van het relanceplan van de Brusselse regering specifieke maatregelen getroffen om de Brusselse handel te helpen. Een nieuwe projectoproep van 300.000 euro werd gelanceerd: Local&Together, die als doel heeft samenwerkingsdynamiek in de handelswijken te ondersteunen.

Deze nieuwe projectoproep heeft als doel het lokaal handelsweefsel te behouden en te versterken en de lokale handelsdynamiek te stimuleren.

Deze projectoproep richt zich tot de 105 handelaarsverenigingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het heeft tot doel collectieve projecten op te zetten die een antwoord bieden op de behoeften of moeilijkheden waaraan de gebruikers van een wijk het hoofd moeten bieden. Dien uw dossier in voor 23/08/2020!

Welk soort project?

Er bestaan twee soorten projectcategorieën:

Categorie “Steun aan handelaarsverenigingen”

Het doel van deze categorie bestaat erin de collectieve dynamiek in zoveel mogelijk handelswijken van het Brussels Gewest aan te moedigen. 

De collectieve projecten moeten bijdragen tot:

 • de structurering en handelsontwikkeling van de wijk in kwestie
 • een groei van de duurzame consumptie in de wijk
 • sterkere banden tussen de handelszaken en de gebruikers uit de wijk

De projecten zullen vooral moeten worden uitgevoerd volgens het principe van ecologisch beheer.

Mogelijke concrete voorbeelden zijn:

 • een nieuwe lokale munt om de klantenbinding te versterken
 • een gedeelde klantenkaart of een duurzaam geschenk van verschillende winkels samen
 • een gemeenschappelijk animatieprogramma dat de cohesie en de solidariteit in de wijk versterkt
 • initiatieven van de handelaars om hun middelen te bundelen
 • schaalvoordelen te bereiken of om toegang te krijgen tot een dienst die voor elke handelaar apart niet toegankelijk is…

Het maximumbedrag voor deze categorie bedraagt 5.000 euro per project. De winnaars worden door hub.brussels begeleid.

Categorie “Steun voor vernieuwende projecten”

Met deze categorie worden vernieuwende proefprojecten op wijkniveau die als doel hebben de middelen gemeenschappelijk te maken, ondersteund.

De voorgestelde projecten moeten:

 • collectieve oplossingen testen voor problemen die de handelaars gemeenschappelijk hebben en een prioriteit voor het gewest vormen, zoals afvalbeheer, logistiek, mobiliteit en duurzame voeding
 • in de lijn liggen van een strategie die de ecologische voetafdruk van de consumptiepatronen helpt te verkleinen
 • bewijzen dat ze een grotere impact op de economie en het milieu uitoefenen

Mogelijke concrete voorbeelden zijn:

 • initiatieven voor een gemeenschappelijk logistiek beheer van de bevoorrading en leveringen aan de handelszaken om zo het transport en/of de opslag van goederen te optimaliseren en de wijken te ontlasten
 • projecten die een verschuiving van de vervoersmiddelen voor de bevoorrading of de levering van producten (door bijvoorbeeld vrachtfietsen in te schakelen) naar een zachte mobiliteit ondersteunen, initiatieven voor een gedeeld afvalbeheer
 • een project om onverkochte voedingsmiddelen in samenwerking met de plaatselijke verenigingen te recupereren en te verdelen
 • initiatieven ter versterking van het gebruik van digitale tools
 • initiatieven voor een meer duurzaam voedingsaanbod in de wijk, enz.

Het maximumbedrag voor deze categorie bedraagt 60.000 euro per project. De winnaars worden door hub.brussels begeleid.

Hoe reageer je op de projectoproep?

 1. Raadpleeg het reglement van de projectoproep en de bijlagen

 2. Contacteer hub.brussels en werk een project uit: de kandidaat-verenigingen moeten deelnemen aan twee begeleidingssessies van telkens 45 minuten bij het team “Plaatselijke samenwerkingsverbanden” van hub.brussels. Neem contact op met het team uitlerijk tien werkdagen vóór de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen.
 3. Dien het kandidatuurdossier in bij projecteconomie@gob.brussels voor 23/08/2020, die omvat:

  Naast de elementen hierboven moet voor de kandidaat-projecten in het kader van de categorie “Steun aan vernieuwende projecten” ook het volgende worden ingediend:

Contacteer ons team Lokale partnerschappen

​Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.

We hechten veel waarde aan de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Het beleid ter bescherming van persoonsgegevens van hub.brussels informeert u over hoe wij uw gegevens verwerken en over uw rechten.

Meer nieuws op onze blog

Export-agenda 2021
Multisectoren

Export-agenda 2021

Posted on 25/01/2021
Export-agenda 2021
Workshop-reeks: hoe deelnemen aan de ‘Horizon Europe’-projectoproep?
Multisectoren

Workshop-reeks: hoe deelnemen aan de ‘Horizon Europe’-projectoproep?

Posted on 22/01/2021
Workshop-reeks: hoe deelnemen aan de ‘Horizon Europe’-projectoproep?
Horizon 2020 & Horizon Europe: Europese financiering van R&D-projecten
Multisectoren

Horizon 2020 & Horizon Europe: Europese financiering van R&D-projecten

Posted on 22/01/2021
Horizon 2020 & Horizon Europe: Europese financiering van R&D-projecten