hub.brussels Blog Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Montevideo (3/5)
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Montevideo (3/5)

Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Montevideo (3/5)

Hoe is het om als vrouw te ondernemen in Montevideo? Op de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw stelden wij dezelfde vragen aan vijf van onze Economische en Handelsattachés in het buitenland. Een beetje overzicht en inspiratie in Libanon, USA, Duitsland, Uruguay en Vietnam!

Het vrouwelijk ondernemerschap, dat zich overal wel in min of meerdere mate ontwikkelt, botst nog al te vaak op de beperkingen van patriarchale maatschappijen. Er komt echter stilaan verandering in de situatie. Overal ter wereld zijn er publieke of privé-initiatieven die praktische en financiële steun bieden aan netwerken van vrouwelijke ondernemers.

Als vrouw ondernemen in Uruguay, hoe gaat dat in zijn werk?

 

Het antwoord met Jimena Villar, onze Economische en Handelsattachee in Uruguay & Paraguay

Volgens een studie van Global Entrepreneurship Monitor in meer dan 50 landen, is Latijns-Amerika de regio waar het aandeel vrouwen die een onderneming starten het hoogste is.

“Als we de voltallige vrouwelijke economisch actieve bevolking in beschouwing nemen, is 21% van hen onderneemster of zelfstandige. Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemersactiviteiten bedroeg 90% in de periode 2006-2018. Dat verschil is afgenomen sinds 2016, voornamelijk door een gestaag groeiende tendens naar meer vrouwelijk ondernemerschap. In 2018 bedroeg de verhouding 57%.

De economische crisis als gevolg van de pandemie heeft er overigens voor gezorgd dat steeds meer vrouwen gaan ondernemen om hun familie financieel te ondersteunen.

89% van de vrouwen die een ondernemingen starten, heeft een micro- of kleine onderneming. 40% heeft hogere studies gevolgd. Meer dan de helft van de vrouwelijke ondernemers (54%) is actief in de dienstensector, 38% is actief in de handel en slechts 8% staat aan de leiding van een industrieel bedrijf.

De voornaamste motivatie om te ondernemen is de “persoonlijke onafhankelijk of zelfontplooiing”, maar in Uruguay waarderen vrouwen ook de mogelijkheid om hun werkplaats en -uren te kunnen kiezen.

Hoewel Uruguay sinds 2020 zijn eerste vrouwelijke vicepresident heeft en een vrouwelijke burgemeester in Montevideo, is er nog altijd een lange weg te gaan. De ongelijkheid tussen de geslachten is een structureel kenmerk van Uruguay, net zoals in andere landen in Latijns-Amerika en de Caraïben.”

Hindernissen: familiale rollen en toegang tot financiering

Hieronder een paar hindernissen voor vrouwelijke ondernemers in Uruguay:

  • de zorg voor de kinderen: de familiale verplichtingen en het daaruit voortvloeiende tijdsgebrek
  • zelf opgelegde beperkingen: een groot aantal Uruguayaanse vrouwen acht zichzelf minder in staat om te ondernemen dan mannen
  • onbezoldigd werk, en het gebrek aan steun bij de verdeling van de huishoudelijke en verzorgingstaken: Uruguayaanse vrouwen besteden gemiddeld 36,6 uur per maand aan onbezoldigd werk, terwijl mannen hier 15,7 uur aan besteden
  • moeilijke toegang tot financiering: een hoger percentage mannen beschikt over eigen kapitaal om een onderneming te starten, terwijl vrouwen vaker een beroep moeten doen op een naaste voor de financiering
  • het gebrek aan netwerken ter ondersteuning of om handelsmogelijkheden te genereren.

Vorderingen:

  • Het programma “8M van het Ministerie van Industrie: tot 1,5 miljoen Uruguayaanse peso steun (ongeveer € 28.300) voor projecten ter bevordering van productieve en economische ontwikkeling en autonomie. Sinds 2009 hebben meer dan 94 projecten fondsen verkregen.

Zin om meer te weten te komen over de Uruguayaanse markt? Neem contact op met Jimena!

Jimena Villar (BRU)

Economisch en handelsattaché | Uruguay - Paraguay

+598 2 628 07 28

1248, Dr Luis A. de Herrera, Ofic. 714
C.P. 11300 Montevideo - Uruguay

montevideo@hub.brussels

Meer nieuws op onze blog:

Expo 2020: Brusselse troeven in Dubai

Expo 2020: Brusselse troeven in Dubai

Posted on 22/11/2021
Expo 2020: Brusselse troeven in Dubai
Brussel stimuleert innovatie in medische technologie
Gezondheid & zorg

Brussel stimuleert innovatie in medische technologie

Posted on 29/10/2021
Brussel stimuleert innovatie in medische technologie
Speeddating Good Food: een succesrecept

Speeddating Good Food: een succesrecept

Posted on 29/10/2021
Speeddating Good Food: een succesrecept