hub.brussels Blog Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)

Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)

Hoe is het om als vrouw te ondernemen in Berlijn? Op de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw stelden wij dezelfde vragen aan vijf van onze Economische en Handelsattachés in het buitenland. Een beetje overzicht en inspiratie in Libanon, USA, Duitsland, Uruguay en Vietnam!

Het vrouwelijk ondernemerschap, dat zich overal wel in min of meerdere mate ontwikkelt, botst nog al te vaak op de beperkingen van patriarchale maatschappijen. Er komt echter stilaan verandering in de situatie. Overal ter wereld zijn er publieke of privé-initiatieven die praktische en financiële steun bieden aan netwerken van vrouwelijke ondernemers.

Als vrouw ondernemen in Duitsland, hoe gaat dat in zijn werk?

 

Het antwoord met Nikola Winzler, onze Economische en Handelsattachee in Duitsland.

Duitsland mag dan al een vrouwelijke bondskanselier en andere belangrijke politica’s hebben, de economie en maatschappij zijn nog altijd vrij behoudsgezind.

“Zowel het onderwijssysteem als het fiscale stelsel gaan nog altijd uit van het principe dat de man de voornaamste kostwinner is van het gezin, terwijl de vrouw voor de kinderen zorgt. Het aandeel vrouwen in de raden van bestuur van grote bedrijven bedroeg in 2019 slechts 14,6%.

De Duitse start-upwereld is dus voornamelijk een mannelijk gegeven; slechts 15,7% van de opgerichte bedrijven wordt door vrouwen geleid.”

Hindernissen: de Doppelbelastung

Het evenwicht tussen werk en gezinsleven blijft een enorme uitdaging voor Duitse vrouwen, wegens de zogenaamde “Doppelbelastung”: er wordt immers nog altijd van uitgegaan dat de opvoeding van de kinderen de verantwoordelijkheid van de moeder is. Dat is een enorm obstakel voor het vrouwelijk ondernemerschap in Duitsland.

Met het huidige systeem van de crèches kunnen vrouwen met kinderen niet voltijds gaan werken.

Vorderingen: microkrediet en netwerken

Vrouwelijke ondernemers zijn vooral gemotiveerd om duurzaam en sociaal te ondernemen. Daarom zijn er heel wat vrouwelijke bedrijven met gepersonaliseerde diensten, in de domeinen van het onderwijs en de gezondheidszorg, of zien we een combinatie van hobby’s en werk (bv. breiwerk, naaiwerk …).

Duitsland is een federale staat, met bijgevolg heel wat clusters en verenigingen die het vrouwelijk ondernemerschap ondersteunen in elke gefedereerde entiteit:

  • Startseite | Gründerinnenportal:portaalsite voor vrouwelijk ondernemerschap van het federale ministerie. Elke gefedereerde entiteit kent haar eigen initiatieven. Bovendien zijn er overal in het land netwerken voor vrouwelijk ondernemerschap ontstaan.
  • Mikrokreditfonds Deutschland: federaal systeem voor microkredieten om micro-ondernemingen te steunen die geen toegang hebben tot klassieke financiering (jonge, kleine ondernemingen, vrouwen, creatieve zelfstandigen, jongeren met een migratieachtergrond).
  • Mikromezzaninfonds: levert een verborgen participatie tot maximaal € 50.000 voor kmo’s en voor de oprichting van bedrijven. Doelgroep van dit fonds: opleidingsbedrijven, vrouwelijk ondernemerschap, immigranten, werklozen.

Virtual Business Days

U wenst uw producten of diensten op de Europese markt te exporteren? Aangezien het dit jaar nog niet mogelijk is om face-to-face ontmoetingen te laten plaatsvinden, organiseren hub.brussels en zijn gewestelijke partners AWEX en FIT op 16 en 17 maart eerstkomende de Virtual Business Days Europe. Gedurende twee dagen zullen onze Economische en handelsattachés (EAH’s) in de voornaamste Europese steden u virtueel ontmoeten om u de troeven van hun markten voor te stellen. Kies uw markt!

Wilt u meer leren over de Duitse markt? Neem contact op met Nikola!

Nikola Winzler (BRU)

Economisch- en handelsattaché | Duitsland (Berlijn - Hamburg)

+ 49 30 20 65 86 406


BELGISCHE AMBASSADE
Jaegerstrasse 52-53
D-10117 Berlin

berlin@hub.brussels

Meer nieuws op onze blog:

Expo 2020: Brusselse troeven in Dubai

Expo 2020: Brusselse troeven in Dubai

Posted on 22/11/2021
Expo 2020: Brusselse troeven in Dubai
Brussel stimuleert innovatie in medische technologie
Gezondheid & zorg

Brussel stimuleert innovatie in medische technologie

Posted on 29/10/2021
Brussel stimuleert innovatie in medische technologie
Speeddating Good Food: een succesrecept

Speeddating Good Food: een succesrecept

Posted on 29/10/2021
Speeddating Good Food: een succesrecept