hub.brussels Blog hub.brussels presenteert relanceplan voor Brusselse ondernemingen
hub.brussels presenteert relanceplan voor Brusselse ondernemingen

hub.brussels presenteert relanceplan voor Brusselse ondernemingen

Na de crisis leek het niet meer dan logisch om de activiteiten van het Brussels Agentschap voor de ondersteuning van het Bedrijfsleven voor de komende maanden met vereende krachten tegemoet te treden. De teams van hub.brussels, die reeds vanaf de eerste dagen geactiveerd werden om ondernemers te helpen om deze zware tijden te doorstaan, hebben een nieuwe versie van hun agentschap uitgewerkt die minutieus inspeelt op de behoeften van de ondernemers.

Er werden nieuwe diensten gecreëerd, terwijl andere diensten volledig hertekend werden, om op die manier een transitie in te zetten gestructureerd rond vier pijlers: universaliteit, toegankelijkheid, aantrekkelijkheid en transitie.

Hoe kunnen deze groepen geholpen worden om er bovenop te komen? Hoe kunnen ze begeleid worden? Dit waren de terugkerende vragen waarop een antwoord gegeven moest worden: de volgende maanden van de activiteiten van het agentschap dienden hertekend te worden, want, zoals Isabelle Grippa, algemeen directrice van hub.brussels, het stelt:

hub.brussels kon niet op hetzelfde elan voortgaan. Met de steun van de kabinetten heeft hub.brussels zijn activiteiten herijkt om in een zeer kort tijdsbestek en op middellange termijn specifieke acties te ontwikkelen ter ondersteuning van ondernemers, acties die beantwoorden aan de visie en de ambities van hub.brussels ten aanzien van economische omschakeling. 

De economische transitie in een hogere versnelling

Voor Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Economische Transitie, deze crisis heeft heeft veel mensen bewust gemaakt dat er iets moet veranderen aan de werking van onze economie.

In deze evolutie is er meer aandacht voor mens en milieu. hub.brussels draagt bij aan deze verandering, en wil van de economie een hefboom maken voor positieve maatschappelijke verandering voor de Brusselaars. De economie moet in dienst staan van de mens, en niet omgekeerd.

Een transitie  gestructureerd rond 4 assen

1) Universaliteit

Alle kandidaten voor ondernemerschap, ondernemers en starters moeten in Brussel een antwoord vinden op hun vragen. Het is dan ook van essentieel belang om maatregelen te nemen zoals: versterking van het universele eerstelijnsysteem (1819) met de aanpassing van de inhoud (overdracht, overname, crisisbeheer, enz.) ten aanzien van sensibilisering en voorlichting (seminaries/opleidingen/infosessies) en de bevordering van de virtualisering van deze diensten (webinars).

Om deze ‘universele’ aanpak te versterken, verplaatst hub.brussels zijn diensten naar het hart van het Brusselse ondernemerschap, naar de gemeenten en de wijken via de verenigingen van handelaars.

 • Workshops bedrijfsoverdracht/bedrijfsovername

1819 stelt, via de verzoeken die het krijgt, dat de meeste ondernemers werken met een boekhouder. Door de crisis heeft een recordaantal boekhouders hierover contact opgenomen met 1819. Zij hebben kunnen vaststellen hoe waardevol de diensten van 1819 zijn die hen begeleid hebben. Het is dan ook belangrijk om opleidingen te organiseren voor personen die zich beroepsmatig met cijfers bezighouden, over de Brusselse ondersteuningsmechanismen en over overdracht- en overnamegerelateerde thema’s.

Als gevolg van de Covid-19-crisis verkeren veel ondernemingen in bijna alle sectoren in moeilijkheden. Vele van hen kampen met ernstige cashflowproblemen die hen uiteindelijk zullen beletten hun activiteiten voort te zetten, activiteiten die vóór de crisis wel goed draaiden. hub.brussels zal twee cycli van interactieve workshops organiseren. Elke cyclus zal bestaan uit 15 uur workshops en uit een avond waarop de overdrachtdossiers worden voorgesteld aan potentiële overnemers.

 • Crisisbeheer

De adviseurs van 1819 gaven aan dat er behoefte is aan eerstelijnsadvies voor al hun bezorgdheden met betrekking tot de crisissituatie.

Aangezien de korte filmpjes de geschikte media lijken te zijn omdat ze op grote schaal kunnen worden uitgezonden op sociale netwerken en op sites, die met name geraadpleegd werden tijdens de lockdown, werd besloten om een twintigtal filmpjes te maken van elk 2 minuten. Deze filmpjes geven praktische en concrete informatie, die direct toepasbaar is op de verschillende situaties van een onderneming die met deze crisis wordt geconfronteerd.

 • Webinars

1819 biedt ondernemers de mogelijkheid om voorlichting en advies te krijgen van deskundigen op verschillende gebieden om zich zo goed mogelijk aan deze nieuwe realiteit aan te passen en de beste beslissingen te nemen om een faillissement te voorkomen. Dit zal gebeuren via een programma van online trainingen (webinars).

 • Intensivering van de contacten met de cafés en restaurants

Het doel van dit contact met restaurants en cafés na de lockdown is naar hen toe te trekken en hen een “vademecum” te verstrekken dat werd opgesteld door 1819. Het vademecum bevat alles wat het Gewest aanbiedt ter ondersteuning van de sector, naast antwoorden op de vragen die de dienst 1819 het vaakst van de sector krijgt. Deze actie is eind juni van start gegaan.

 • Summer Academy

Deze academie van de dienst 1819 biedt een twintigtal webinars aan om partners te helpen in te spelen op de bijzondere situatie waarin we ons allemaal bevinden en om hun begunstigden te ondersteunen bij hun heropleving.

2) Toegankelijkheid

Ondernemerschap is een hefboom voor de emancipatie van individuen die voor iedereen toegankelijk moet blijven. Dit is waarom hub.brussels zich inzet voor de groepen die verzwakt zijn door de crisis en wier pad naar het ondernemerschap bezaaid is met tal van hinderpalen. Voor hen biedt het agentschap specifieke begeleidingen aan.

 • Handel & HORECA: Shop in Brussels

Het team van onderzoekers van hub.brussels zal de gegevens bijeenbrengen die tijdens de lockdown werden verzameld om een volledige update van het Brusselse commerciële weefsel (25.000 lokalen) te realiseren.

Aangezien de laatste update dateert van de winter van 2020, zal deze nieuwe inventaris een vrij nauwkeurig beeld geven van de impact van de lockdown op de leegstaande handelspanden. De studie zal aantonen welke wijken en welke categorieën van handelszaken het zwaarst getroffen zijn. Dit cijfermateriaal kunnen besluitvormers dan gebruiken om na te denken over de maatregelen die zij wensen te nemen ter ondersteuning van de handel.

 • Handel & HORECA: Ondersteuning van de digitalisering

Meer dan 1.000 Brusselse ondernemers volgden tijdens de lockdown de webinars over e-commerce, die de dienst 1819 in samenwerking met de afdelingen International en Retail van hub.brussels had georganiseerd, webinars bedoeld om ondernemers te helpen online te verkopen of hun online verkoop intenser te ontwikkelen.

5 webinars over belangrijke thema’s om online te verkopen, zoals basisprincipes, juridische aspecten, digitale marketing en internationale uitdagingen. Door hun succes zijn deze webinars nu beschikbaar op 1819.brussels. hub.brussels zal, via tutorials en gepersonaliseerde begeleiding, eveneens de verenigingen van handelaars helpen bij digitale communicatie.

Het doel is deze verenigingen het beste advies te geven, zodat zij op hun beurt ondernemers kunnen helpen bij het digitaliseren van hun activiteiten.

 • Onderzoek naar de gevolgen van de crisis voor vrouwelijke ondernemers

hub.brussels wil meten wat de impact van de crisis is op de activiteit van vrouwelijke ondernemers in Brussel. Begrijpen hoe vrouwen meer getroffen worden dan mannen.

Deze studie zal helpen om de maatregelen aan te passen om deze economisch kwetsbaardere groep te ondersteunen. Deze studie, uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Innovatie van hub.brussels, zal zich richten op de moeilijkheden, obstakels en specifieke behoeften waarmee vrouwelijke ondernemers in Brussel momenteel geconfronteerd worden. 

 • Reboundproject

Het “Rebound”-project is vooral gericht op de ondersteuning van vrouwelijke ondernemers. Het zal de vorm aannemen van een begeleidingsprogramma van 3 maanden dat vergelijkbaar is met de Women in Tech Accelerator, de vorige accelerator die in 2019 gezamenlijk werd georganiseerd door hub.brussels en Women in Business.

Dit programma gaat in oktober van start en heeft tot doel om vrouwelijke ondernemers door middel van deskundige begeleiding de nodige ondersteuning te bieden bij de heroriëntatie van hun ondernemersactiviteiten. Deze nieuwe accelerator is gratis en wordt zowel online als on site georganiseerd. Hij is opgebouwd rond 3 pijlers: versterken van de competenties, financiering en netwerk.

 • Betere samenwerking met specifieke ondersteunende structuren voor werkzoekenden (ABH, Actiris …)

Naast de gezondheids- en economische crisis is er ook een ernstige sociale crisis. Duizenden personen lopen het risico hun job te verliezen en terecht te komen op een arbeidsmarkt met weinig kansen.

Werkzoekenden zien ondernemerschap als een mogelijk alternatief voor werk in loondienst. Het doel is helemaal niet om hen aan te zetten tot ondernemerschap, maar wel om hen zo goed mogelijk te informeren, zodat als ze besluiten om de stap te zetten, ze dat onder de best mogelijke omstandigheden doen.

Deze actie voorziet enerzijds in de organisatie van workshops “Create Your Job” om werkzoekenden kennis te laten maken met het Brusselse ecosysteem, met een focus op risicobeperkende voorzieningen. En aan de andere kant in de organisatie van “crisis” trendwatching sessies – welke sectoren bieden goede vooruitzichten in tijden van crisis, aan welke beroepen is er een tekort? – en van informatiesessies voor tussenpersonen (arbeidsbemiddelaars, lokale missies, enz.).

 • Grotere aanwezigheid van het agentschap in het Beroepenpunt

hub.brussels versterkt zijn partnerschappen met Actiris om de werkzoekenden beter te bereiken. Het Agentschap zal fysiek naar hen toe gaan door regelmatig in de wijken aanwezig te zijn.

De organisatie van een permanentie in het Beroepenpunt in Sint-Joost is een eerste stap. Hoe te ondernemen, welke vorming te volgen om te ondernemen? De dienst 1819 verhuist om zich dichter bij de werkzoekenden te bevinden en hen te sensibiliseren voor het ondernemerschap.

 • Programma voor nieuwe exporteurs om hen ertoe aan te zetten in Europa te exporteren

In tijden van crisis is het des te belangrijker om zijn markten te diversifiëren om de verkoop te garanderen. Door middel van communicatiemiddelen (pop-ups, flyers, banners, reclame-inserts …) hoopt hub.brussels bedrijven ertoe aan te zetten in Europa te exporteren. Hierbij zal gefocust worden op de diensten die hub.brussels aanbiedt voor nieuwe exporteurs.

Het doel van deze actie is om het aantal door hub.brussels geïnventariseerde Brusselse exporterende bedrijven te vergroten en het aantal bedrijven te vergroten dat een beroep doet op begeleiding om te beginnen met exporteren of om voor het eerst buiten de Europese Unie te exporteren.

 • Heroriëntatie van de missies op de Europese markt

Elk jaar plant hub.brussels de organisatie van tal van acties op internationale beurzen. Sommige van deze beurzen werden geannuleerd, andere gaan door op verre bestemmingen met beperkte toegang.

Daarom werden er nieuwe beurzen geselecteerd, in Europa, voor de doelgroep (technologische start-ups).

Voorbeelden hiervan zijn virtuele of reële prospectie op de Smart City Expo in Barcelona en de Web Summit in Lissabon, waar voor november een stand met Brusselse bedrijven is gepland.

3) Aantrekkelijkheid

“De crisis heeft ook gevolgen voor Brussel als bestemming”, aldus Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Buitenlandse Handel:

hub.brussels heeft de plicht om de aantrekkingskracht van Brussel te ondersteunen door nieuwe investeerders aan te trekken met een positieve impact op de inwoners van Brussel en door de toeristische aantrekkingskracht van het Gewest te vergroten.

hub.brussels zal de komende zes maanden zijn internationale actie richten op het vergroten van de aantrekkingskracht van de hoofdstad.

 

 • Brussel, ideale toegangspoort tot de Europese interne markt

Om buitenlandse investeerders te overtuigen, of deze zich nu in India of in de VS bevinden, plant hub.brussels verschillende originele acties om attent te maken op de unieke kans die Brussel biedt om te investeren in Europa. Zo zal hub.brussels in december in India bijvoorbeeld een befaamde Invest roadshow houden, met een elektrische riksja, langs de mythische

“Golden Quadrilateral Highway”, de langste weg in India, die meer dan 6.000 km beslaat. Langs het parcours  zullen zo’n 10-tal Invest-seminaries in verschillende steden (Chennai, BLR, Mumbai, Jaipur, Delhi, Kanpur, Kolkata, Bhubaneshwar, Vizag, Hyderabad) worden georganiseerd.

In Boston is hub.brussels in oktober partner van de FT voor de organisatie van een conferentie over AI en big data in life sciences.

En om de investeerders in Noord-Amerika te bereiken, presenteren deskundigen in een reeks van 10 filmpjes, die van mei tot december worden uitgezonden, de regelgevende en operationele mogelijkheden van Brussel om een product op de Europese markt te lanceren. Dit alles ondersteund door getuigenissen van Amerikaanse bedrijven die al met succes de Atlantische Oceaan zijn overgestoken.

Binnen een geïntegreerd beleid om de invloed van het Brussels Gewest te vergroten, leidt de quadripartiete samenwerking tussen hub.brussels, visit.brussels, Brussels International en het Brussels Commissie voor Europa en Internationale Instellingen tot een bundeling van de krachten in het buitenland. De EHA’s spelen een sleutelrol in de coördinatie van individuele en gezamenlijke activiteiten ter plaatse, samen met de toeristische attachés van visit.brussels.

 • Brussels houses (Milaan en Berlijn)

De Brussels houses, gelegen in het hart van de steden op soms emblematische plaatsen, zullen de vertegenwoordiging van het Gewest vergroten. Zij zullen de springplank vormen voor het Brusselse ecosysteem, zowel voor het toerisme als voor de economie en de creatieve, culturele en academische wereld.

Deze Brussels houses zullen een aantal Brusselse partners samenbrengen die netwerkevenementen, werkontbijten, toeristische en economische opleidingen en workshops kunnen organiseren om de Brusselse knowhow te promoten. De EHA’s en de toeristische attachés van visit.brussels zullen de activiteiten van deze Brussels houses samen coördineren. De eerste zullen worden gehouden in Milaan en Berlijn.

4) Transitie

De visie die ten grondslag ligt aan herijking van de activiteiten van hub.brussels zou niet volledig zijn zonder de vierde pijler, de transitie. Door deze COVID-19-crisis heeft hub.brussels zijn transitie gemaakt om ondernemers beter te helpen deze kans aan te grijpen en de manier waarop zij zaken doen te hertekenen.

Deze herijking van de activiteiten van het Agentschap is slechts een eerste stap in de transitie van hub.brussels. Intern hebben we een debat op gang gebracht over onze volgende roadmap, een werkschema dat geleidelijk en ambitieus de uitdagingen van de transitie zal integreren in alle diensten van hub.brussels. Deze roadmap zal eveneens met vereende kracht ontwikkeld worden en zal normaal gesproken in het voorjaar van 2021 klaar zijn. “, legt Isabelle Grippa uit.

Een transitie aangemoedigd door de Brusselse regering

De Brusselse regering presenteerde afgelopen dinsdag de eerste maatregelen van haar herstelsplan. Daarin wordt het team van hub.brussels uitgebreid: 1819, de informatie- en helpdeskservice voor ondernemers, krijgt versterking. En er komt extra ondersteuning voor grote bedrijven in 2020 en 2021.

Er wordt ook extra budget vrijgemaakt om enkele internationale activiteiten te ontwikkelen, zoals een een promocampagne om buitenlandse investeerders aan te trekken. Er is ook de opstart van een one-stop-loket om deze bedrijven te gaan begeleiden in Brussel. Tenslotte kunnen ook exportbedrijven rekenen op extra ondersteuning. 

Deze maatregelen zijn goed voor een totale investering van bijna 3,5 miljoen euro tijdens de periode 2020-2021.

Drie handige export-handleidingen
Multisectoren

Drie handige export-handleidingen

Posted on 08/04/2021
Drie handige export-handleidingen
Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap
Multisectoren

Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap

Posted on 17/03/2021
Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)
Multisectoren

Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)

Posted on 11/03/2021
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)