hub.brussels Blog Het Gewest luistert naar de Brusselse gemeenten
Het Gewest luistert naar de Brusselse gemeenten

Het Gewest luistert naar de Brusselse gemeenten

Meteen na het begin van dit nieuwe jaar is onze directie een grote uitdaging aangegaan: het op individuele basis ontmoeten van de burgemeesters en schepenen die in de 19 Brusselse stad en gemeenten verantwoordelijk zijn voor de handel en de middenklasse om te luisteren naar hun verwachtingen en deze te inventariseren. Deze gigantische rondvraag heeft het mogelijk gemaakt om de prioritaire acties vast te stellen die op lokaal niveau moeten worden uitgevoerd.

“De relaties tussen hub.brussels en de stad en gemeenten zijn een van de belangrijkste hefbomen voor het voeren van een coherent en doeltreffend regionaal economisch beleid op ons hele grondgebied”stelt Isabelle Grippa, Generaal Director van hub.brussels.

Er bestonden reeds sterke banden met de lokale overheden vóór de fusie van Atrium.brussels, Impulse.brussels en Bruxelles Invest & Export die op 1 januari 2018 heeft geleid tot de oprichting van hub.brussels.

Deze kaderovereenkomsten, die tussen Atrium.brussels en de gemeenten werden ondertekend, zijn voortgezet tot hun “natuurlijke” termijn, tot het einde van het gemeentelijk mandaat in 2018. Het ging er dus om de synergiën nieuw leven in te blazen om de lokale partners te verzekeren van onze steun en ons engagement aan hun zijde.

Persoonlijke ontmoetingen om de verwachtingen te inventariseren

De georganiseerde ontmoetingen met de gemeenten hadden als doel de nieuwe verkozenen te peilen om sterke eerste vertrouwensbanden op te bouwen en te luisteren naar hun economische projecten en hun verwachtingen van onze diensten.

Op deze zeer constructieve basis was het mogelijk om de voorwaarden vast te stellen voor een gemeenschappelijke kaderovereenkomst, waaraan de specifieke projectovereenkomsten voor elke gemeente moesten worden gehecht.

“Let’s meet hub”, om deze verwachtingen in daden om te zetten

Op vrijdag 1 februari 2018 heeft ons Agentschap de vertegenwoordigers van de Brusselse gemeenten uitgenodigd, met name alle Brusselse burgemeesters alsook de schepen(en) van openbare werken, stedenbouw, economie en handel.

Het doel? De gemeenten informeren over de diensten van het nieuwe Agentschap: als begunstigden en als doorgeefluik van informatie in hun contacten met ons publiek: ondernemers.

Het gewenste resultaat”, aldus Françoise Lambotte, Directrice van de afdeling Partnerschappen & Netwerken van hub.brussels, “is dat onze ondersteuning aan de onderneming gehoor vindt bij onze lokale partners en dat het kan leiden tot een sterk partnerschap met elk van de gemeenten, met een lijst van prioriteiten en een duidelijk omschreven kader.

Deze bilaterale ontmoetingen moeten vanaf maart 2019 leiden tot de ondertekening van nieuwe kaderovereenkomsten.

Drie handige export-handleidingen
Multisectoren

Drie handige export-handleidingen

Posted on 08/04/2021
Drie handige export-handleidingen
Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap
Multisectoren

Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap

Posted on 17/03/2021
Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)
Multisectoren

Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)

Posted on 11/03/2021
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Hanoi (4/5)
Multisectoren

Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Hanoi (4/5)

Posted on 11/03/2021
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Hanoi (4/5)
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Montevideo (3/5)
Multisectoren

Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Montevideo (3/5)

Posted on 10/03/2021
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Montevideo (3/5)
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld : New-York (2/5)
Multisectoren

Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld : New-York (2/5)

Posted on 09/03/2021
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld : New-York (2/5)