hub.brussels Blog Een eerste beheerovereenkomst voor hub.brussels
Een eerste beheerovereenkomst voor hub.brussels

Een eerste beheerovereenkomst voor hub.brussels

Dindsdag 16 oktober was een grote dag voor hub.brussels: het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven heeft zijn eerste beheerovereenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondertekend! Deze overeenkomst zal de komende vijf jaar het referentiedocument van het Agentschap vormen. Maar waar verbindt het nu precies toe?

Download onze beheersovereenkomst (pdf)

precies toe?
De beheerovereenkomst van hub.brussels werd opgesteld naar aanleiding van de fusie van Atrium.brussels, Bruxelles Invest & Export en Impulse.brussels. Het bindt het Agentschap voor een periode van 5 jaar aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een dracht van twee jaar

Voor de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook voor de Raad van Bestuur van het Agentschap was het een must dat de beheerovereenkomst van hub.brussels het resultaat was van een op samenwerking en respect gebaseerde consultatie. Daarom hebben de drie gefusioneerde agentschappen sinds 2016 aan het document gewerkt, met name om de opdrachten te definiëren maar ook om naar het personeel te luisteren en stil te staan bij de waarden van de onderneming.

Daarnaast, in overeenstemming met de statuten van het Agentschap, heeft de strategische commissie van hub.brussels een voorafgaand advies verstrekt over de beheerovereenkomst. Voorafgaand aan de formulering van dit advies werden drie vergaderingen gehouden bij de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Grote uitdagingen, belangrijke opdrachten

Met het ondertekenen van deze beheerovereenkomst, verbindt hub.brussels zich ertoe:

  • het traject van ondernemers te vergemakkelijken in elk stadium van hun ontwikkeling, van het idee tot de overdracht van een onderneming, van een jong exportbedrijf tot een kmo die haar sporen reeds verdiend heeft op internationaal vlak;
  • ondernemingen te begeleiden in hun transformaties (digitaal, circulair, internationaal enz.);
  • te steunen op de specifieke kenmerken van het Brusselse economische weefsel en zijn groei en aantrekkelijkheid te bevorderen;
  • innovatie-, aantrekkings- en internationaliseringsprogramma’s te ontwikkelen om de ontwikkeling van de bedrijven te versnellen;
  • de samenwerking met de economische actoren te ontwikkelen en te versterken om de dienstverlening aan de begunstigden te verbeteren, het beschikbare dienstenaanbod in Brussel te vergroten en de aanpak te diversifiëren in overleg met de actoren uit de particuliere sector;
  • bij te dragen aan de internationale uitstraling van Brussel en aan het ontwikkelen en versterken van de samenwerkingsverbanden met de regionale, Belgische of buitenlandse overheidspartners;
  • de nodige middelen te wijden aan de goede werking van de dienst 1819, de enige toegangspoort voor de ondernemers;
    de openbare overheden helpen bij het nemen van beslissingen.

Het Agentschap zal er constant op toezien dat de middelen die het ontvangt optimaal gebruik worden en dat synergieën vergroot worden voor een maximale efficiëntie ten voordele van het Brusselse ondernemersschap.

Drie handige export-handleidingen
Multisectoren

Drie handige export-handleidingen

Posted on 08/04/2021
Drie handige export-handleidingen
Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap
Multisectoren

Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap

Posted on 17/03/2021
Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)
Multisectoren

Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)

Posted on 11/03/2021
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)