hub.brussels Blog Brusselse gemeenten en hub.brussels samen in actie tegen corona
Brusselse gemeenten en hub.brussels samen in actie tegen corona

Brusselse gemeenten en hub.brussels samen in actie tegen corona

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest streeft naar een coherent en doeltreffend gewestelijk economisch beleid op het hele grondgebied. Dat resulteerde in 2019 in al in een kaderovereenkomst tussen hub.brussels, de 19 gemeenten en de stad Brussel. Het akkoord biedt voor alle betrokken partijen een duidelijke meerwaarde voor een hele reeks belangrijke thema’s omtrent de ondersteuning van bedrijven – een bijzonder actueel thema tijdens deze coronacrisis.

Françoise Lambotte, directeur Partnerships & Networks bij hub.brussels, geeft tekst en uitleg:

Sinds het begin van de crisis versturen we elke week mailings om de burgemeesters en betrokken schepenen te informeren over de overheidsmaatregelen omtrent het coronaviruscrisis. Dat doen we in nauwe samenwerking met het kabinet van Barbara Trachte, de bevoegde Staatssecretaris. Op die manier beschikt iedereen over dezelfde informatie, en kan hij of zij passende maatregelen nemen.

De relatie tussen de gemeenten en de ondersteunende organisaties voor ondernemers is een belangrijke hefboom voor economische ontwikkeling. De kaderovereenkomsten tussen het Brussels Agentschap voor Ondersteuning van het Bedrijfsleven (ofwel hub.brussels) en de Brusselse gemeenten moet de uitwisseling vereenvoudigen en de gemeenten de nodige tools aanreiken.

Elke Roex, schepen van Economische Ontwikkeling van de gemeente Anderlecht in een interview met Het Laatste Nieuws:

Dankzij deze samenwerking krijgen we toegang tot de expertise en ondersteuning van hub.brussels. Zo kunnen we onze initiatieven ten dienste van de Anderlechtse handel beter coördineren.

Het meest recente akkoord werd getekend met de gemeente Elsene, half maart 2020. Dat brengt het aantal raamovereenkomsten tussen hub.brussels en het Hoofdstedelijk Gewest op 19.

Wat houdt het akkoord concreet in?

De overeenkomsten vormen het kader waarbinnen hub.brussels kan gaan samenwerken met de verschillende gemeenten, inclusief de verschillende werkwijzen en thema’s.

De overeenkomsten omvatten een aantal specifieke diensten en services, waar elk van de 19 gemeentes voortaan beroep op kunnen doen:

  • een audit en diagnose van de economische activiteit: op verzoek kunnen beide partijen gegevens, studies, benchmarks en data gaan uitwisselen.
  • economische en commerciële ontwikkeling: de gemeenten kunnen samen met hub.brussels economische projecten opstarten in wijken die het moeilijk hebben. Een voorbeeld: het oprichten of ondersteunen van een handelsvereniging.
  • ondersteuning tijdens openbare werken: wanneer openbare werken of wegenwerken een sterke impact op de lokale handel, kunnen de gemeenten samen met hub.brussels een actieplan opstellen om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk in te perken.

hub.brussels fungeert tegelijk als een aanspreekpunt voor de belangen van de gemeenten, in hun vragen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die rol komt vooral van pas ten tijde van een urgentie of een crisis.

Afspraken in verband met de coronacrisis

Op 6 april startte Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Economische Transitie, een online overleg tussen de verschillende schepenen van Handel, inclusief het uitwisselen van best practices. Die eerste sessie was alvast een succes, vertelt Françoise Lambotte:

Dit is het begin van een mooie vertrouwensband. De gemeenten weten nu dat ze met hun vragen of problemen terecht kunnen bij hub.brussels. Vervolgens gaan wij ermee aan de slag, samen met de regionale taskforce. Het doel is niet onze bedoeling om ons te mengen in het lokale beleid, maar wel om onze kennis te delen en beschikbaar te zijn wanneer het nodig is.  

Verder is per gemeente nu één contactpersoon (of SPOC’s) aangeduid binnen het Local Partnerships-team van hub.brussels. De gemeente kan altijd bij deze contactpersoon terecht voor informatie, advies of contact met andere medewerkers binnen hub.brussels of haar partners.

Het Local Partnerships-team staat de komende weken en maanden klaar om gemeenten en handelsverenigingen te ondersteunen en begeleiden bij de economische steun- en herstelmaatregelen.

Drie handige export-handleidingen
Multisectoren

Drie handige export-handleidingen

Posted on 08/04/2021
Drie handige export-handleidingen
Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap
Multisectoren

Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap

Posted on 17/03/2021
Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)
Multisectoren

Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)

Posted on 11/03/2021
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)