hub.brussels Blog 100 ideeën om in Brussel te ondernemen: de Europese wijk
100 ideeën om in Brussel te ondernemen: de Europese wijk

100 ideeën om in Brussel te ondernemen: de Europese wijk

Handelaars, omwonenden, lokale overheden en academische experts beantwoordden de vragen van hub.brussels. Milieu, cultuur, relatie tussen handelaars en de lokale bevolking: de wijk werd breed besproken. Resultaat: 100 ideeën om van de Europese wijk in Brussel een plek te maken waar het leven goed is….. en ondernemend.

De suggesties zijn gebaseerd op een marktstudie van hub.brussels en haar partners. Het bevat een schat aan informatie voor wie zijn of haar bedrijf in Brussel wil starten of ontwikkelen en tegelijkertijd een positieve impact wil hebben op het dagelijks leven van de inwoners van de Europese wijk.

Video: de bewoners van de Europese wijk aan het woord

Een reeks studies over de Brusselse markt

Tussen 2007 en 2011 heeft Atrium.Brussels (het Gewestelijk Agentschap voor de Handel dat nu hub.brussels is geworden) prospectieve schema’s voor de handelswijken (PSH) opgesteld in 21 Brusselse wijken. Vandaag werkt hub.brussels aan de uitwerking van een nieuwe methode voor een participatieve, lokale commerciële ontwikkeling, het Think Innovate Develop (TID) programma.

Het Think Innovate Develop (TID) programma

Met het TID-programma wil hub.brussels

 • een leessleutel aanreiken die de wijk in kaart brengt
 • een hulpmiddel dat als inspiratie kan dienen voor creatievelingen, voor bouwheren en bouwdirecties
 • en de lokale overheden ondersteunen met hun strategische besluitvorming
 • een reeks gebruiksklare ideeën en projecten bieden, die aangepast zijn aan de wijk en aan het doelpubliek, voor al wie wenst mee te werken aan de lokale commerciële ontwikkeling.

Focus op de Europese wijk

De Europese Wijk strekt zich uit over drie gemeenten: de Stad Brussel, Etterbeek en Elsene. De wijk dankt zijn naam aan de vele gebouwen van de Europese instellingen en andere internationale instanties die zich daar aan het einde van de vorige eeuw hebben gevestigd.

De Europese identiteit van de wijk wordt namelijk gekenmerkt door zijn architecturale symbolen. Het Europees Parlement, gelegen tussen het Luxemburgplein en het Leopoldpark, en het Berlaymontgebouw van de Europese Commissie, nabij de Wetstraaten het Schumanplein.

Het Jean Monnetkruispunt, gelegen langs de Archimedesstraat, en het Jourdanplein en het recenter aangelegde Jean Reyplein, zijn eveneens emblematische plaatsen in de wijk.

De handelszaken zijn verspreid over die verschillende kernen of polen van de wijk, en maken deel uit van de identiteit van de regio.

Deze publicatie behandelt ook de andere onderdelen van de Europese Wijk, die een invloed hebben op zijn identiteit en de perceptie daarvan op het vlak van de commerciële ontwikkeling.

Wat vindt u in deze studie van de Europese wijk?

 • een contextanalyse
 • kaarten
 • kerncijfers
 • personae
 • een swot-analyse
 • getuigenissen

100 ideën voor jouw bedrijf in de Europese wijk

Op het einde van de TID-studie vindt u 100 ideeën ter inspiratie. Misschien voldoet uw bedrijf al aan de verwachtingen van de inwoners van de Europese wijk. Misschien bent u op zoek naar manieren om een bedrijf te starten dat zowel winstgevend als nuttig is voor Brussel. Hoe dan ook, je zou deze ideeën graag lezen.

 1. Spektakels met clowns/ poppentheater organiseren.
 2. Subsidies aanbieden voor een betere verlichting van de handelszaken.
 3. Premies voor de etalages aanbieden.
 4. Speelterreinen voor kinderen installeren in het Leopoldpark.
 5. De voetpaden herstellen.
 6. De Wetstraat herinrichten.
 7. De aanleg van terrassen op de voetpaden stimuleren.
 8. Waterfonteinen installeren.
 9. Fitnessparcours aanleggen.
 10. De parkings aan de ingangen van de stad herzien.
 11. Gedeelde moestuinen aanleggen.
 12. Plantenmuren aanleggen.
 13. Pocketparken (miniparken) aanleggen.
 14. Voetpaden op kinetische energie aanleggen, die de wijk verlichten.
 15. Het rijden van elektrische bussen aanmoedigen.
 16. Verplaatsingen met hoverboard en skate stimuleren.
 17. Pendelvervoer voor de omwonenden organiseren.
 18. Fietsparkings aanleggen in de handelszaken/gebouwen.
 19. Meer bevestigingssystemen voor fietsen installeren.
 20. Een origineler traject voor fietsers en voetgangers uitstippelen.
 21. Akoestische panelen in de straat installeren om de geluidshinder te verminderen.
 22. De wijk groener maken met meer beplantingen.
 23. Een betere samenwerking tussen de bussen en de citytours.
 24. Riksja-ritten in de wijk organiseren.
 25. De verwijzing in Google naar de handelaars verbeteren.
 26. Akoestische concerten (luisteren en stilte) organiseren.
 27. Een wijkdag organiseren.
 28. Buitenschoolse activiteiten voor de kinderen organiseren.
 29. De lege ruimten benutten om er afterwork locaties van te maken.
 30. Apero’s, BBQ’s organiseren.
 31. Meer evenementen organiseren op het Jean-Reyplein en in het Leopoldpark.
 32. Ecotrails organiseren.
 33. Een infozuil per subwijk plaatsen.
 34. Een globale identiteit opbouwen die in alle subwijken wordt aangepast.
 35. In elke wijk typische figuren van Europa plaatsen.
 36. Terrasparasols in de kleuren van de Europese vlag installeren.
 37. Vlaggen van Europa in de hele zone van de wijk plaatsen.
 38. Een territoriaal merk maken “ondernemingslabel”.
 39. Spelletjes op apps creëren voor kinderen (genre Pokemon go).
 40. Culturele activiteiten organiseren in de openbare ruimten tijdens het weekend.
 41. Het theater in het Résidence Palace heropenen.
 42. Een boekenbox creëren met boeken in alle gesproken talen van de Europese Unie.
 43. Interwijkspelen organiseren.
 44. Kunstwerken over Europa installeren.
 45. Een theaterfestival over Europa, evenementen over het thema Europa organiseren.
 46. Muurfresco’s schilderen over het thema Europa.
 47. Een handelsgids van de wijk samenstellen.
 48. Reclame voor de handel maken volgens het principe «adopteer een handelaar».
 49. Een label van «jonge onderneming» creëren om de kleine handelaars te ondersteunen.
 50. Een gestructureerd mond-tot-mond systeem aanbieden tussen de klanten en de handelaars om de handel te promoten.
 51. Een praktisch en innovatief commercieel referentiesysteem ontwikkelen om de wijk te promoten.
 52. Het welkomstpakket voor de nieuwkomers uitbreiden.
 53. Een specifiek geluid voor elke handelszaak creëren wanneer men voorbijloopt, sensorische ervaringen bij de verschillende handelszaken organiseren.
 54. Een getrouwheidssysteem voor fietsers ontwikkelen.
 55. De bedrijfsvoertuigen door bedrijfsfietsen vervangen.
 56. Pijlen op de vloer voorzien met het aantal minuten te voet en met de fiets(Londen).
 57. De snelheid van de auto’s beperken.
 58. Geluidscontroles plaatsen om de decibels te meten.
 59. De bussen/de snelheid van de auto’s beperken.
 60. Het welkomstpakket voor de nieuwkomers uitbreiden.
 61. Oordopjes uitdelen.
 62. Een stille happening organiseren, een superlawaaierige happening organiseren.
 63. Preventieborden voor lawaai installeren.
 64. «Luisteren naar de artiest» sessies organiseren.
 65. Originele commerciële diensten aanbieden.
 66. Het aanbod van commerciële diensten diversifiëren.
 67. Speelgoedwinkels openen.
 68. Een interwijk getrouwheidskaart aanbieden.
 69. De benedenverdiepingen van de kantoorgebouwen gebruiken om er culturele pop-up stores van te maken.
 70. De openingsuren aan de behoeften van de omwonenden aanpassen.
 71. Meer diversiteit op het vlak van de prijzen aanbieden.
 72. Een lokale munt creëren.
 73. Luidsprekerboxen in de straten installeren met vogelgeluiden.
 74. Een voetgangersparcours met pijlen aanleggen om de wijk te ontdekken.
 75. Stadsparcours uitstippelen:animatiefilms of exposities om de wijk te leren kennen, Molenroute, de historiek van de wijk, kunstenpacours in de wijk, «geheime plekken», via apps, landelijke routes, sportieve routes.
 76. Rondritten in de wijk organiseren en geleide bezoeken aan de handelszaken.
 77. Regels inzake het fietsverkeer meedelen.
 78. De handelszaken op zondag openen.
 79. De huurgelden van de handelszaken controleren.
 80. De snelheid in de zone tot 30 km/uur beperken.
 81. Flats voor één persoon verbieden.
 82. De woningen prijsvriendelijker maken.
 83. Een plan op de grond van de wijk tekenen.
 84.  
 85. Wijkambassadeurs verkiezen die als doorgeefluik optreden tussen de verschillende betrokken partijen.
 86. De handelsverenigingen behouden.
 87. «Retail commerce» coachings organiseren.
 88. Meer animatie in de handelszaken organiseren.
 89. Een kroegentocht organiseren.
 90. De focus op de marketing leggen.
 91. Een meer selectieve grondregie voeren.
 92. Moduleerbare groene ruimten aanleggen.
 93. Onbewoonde lokalen belasten.
 94. Een systeem voor medehuren bedenken.
 95. Kunnen rekenen op een meer selectieve grondregie bij de commerciële vestiging.
 96. Een semi-overheidsafgevaardigde verkiezen.
 97. De handelaars opleiden en informeren over sensoriële marketing.
 98. Een handelaar-ambassadeur verkiezen voor de omwonenden in termen van communicatie.
 99. Zorgen voor een «zachte wijkmonitoring» door de burgers (indrukken, ideeën, behoeften) via een app of in situ.
 100.   Een identiteit voorstellen die de contrasten van de Europese Wijk bevestig.

Dit actieonderzoek in de Europese Wijk, het Think Innovate Develop-programma, wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en kwam tot stand in samenwerking met eQuama, European Quarter Area Management

Association.

Vragen? Neem contact op met Fran Verwimp

Bent u op zoek naar partners? Neem contact met ons op om de belangrijkste spelers te vinden, wij zijn er om u te helpen!

Gedrukte exemplaren van de publicatie zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Drie handige export-handleidingen
Multisectoren

Drie handige export-handleidingen

Posted on 08/04/2021
Drie handige export-handleidingen
Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap
Multisectoren

Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap

Posted on 17/03/2021
Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)
Multisectoren

Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)

Posted on 11/03/2021
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)