De Belgische groep Solvay, wereldleider in chemie, stelt meer dan 24.500 personen tewerk in 61 landen en richt zich op het beste op het gebied van onderzoek en innovatie. Moet het hoofdkantoor dan niet worden uitgerust met een verenkleed dat overeenstemt met haar lied? Het ontbreekt de groep Solvay niet aan ideeën. Deze ideeën hadden een plek nodig die vruchtbaar genoeg was om ze te laten ontkiemen en groot genoeg was om ze te laten bloeien. De onderneming vond het dus tijd om haar hoofdkantoor in Neder-Over-Heembeek te reorganiseren, een nieuw centrum voor onderzoek en innovatie te creëren en nieuwe dynamische, ondernemersgerichte en academische medewerkers aan te werven op haar site in Neder-Over-Heembeek. Het doel was om zowel aan de bezoekers als aan de werknemers een prestigieuze en toegankelijke campus, met een duidelijke bewegwijzering, te bieden die de Brusselse roots van Solvay zou bevestigen. Dit gigantische project vereiste een gespecialiseerde ondersteuning.

Een regionale ronde tafel

hub.brussels organiseerde verschillende bijeenkomsten om alle regionale spelers die bij het project betrokken zijn, rond dezelfde tafel te verzamelen. Zo konden de projectleiders van Solvay een gesprek voeren met het team van het Kanaalplan, gecoördineerd door de MSI, maar ook met Brussel Mobiliteit, de MIVB, de Haven van Brussel, Innoviris, Net Brussel, Brussel Stedenbouw en Erfgoed, Leefmilieu Brussel en Citydev.

Een dergelijk project is zonder twijfel 22 hectare waard

Het toekomstig hoofdkantoor van Solvay weerspiegelt het imago: ambitieus en innovatief. Het project is ontworpen door het consortium van het Deense architectenbureau Schmidt Hammer Lassen Architects en de Belgische Modulo Architects en VK Engineering en verzamelt alle medewerkers binnen één gebouw dat uitnodigt tot samenwerking en co-creatie. De enorme ramen zijn de sprankelende weerspiegeling van een klein familiebedrijf dat in 150 jaar is uitgegroeid tot een wereldleider in geavanceerde materialen en speciale chemicaliën. Het wetenschappelijke avant-gardisme van Solvay en zijn ambities op het gebied van duurzame ontwikkeling worden iets meer in de spotlights gezet dankzij de 8, slim met elkaar verweven verdiepingen van het koolstofneutrale gebouw. “Zonder hub.brussels was het parcours doorheen de Brusselse administratie misschien een echte kruistocht geweest… Simon, onze contactpersoon bij hub, heeft keer op keer – en met veel gemak – de rol van bemiddelaar, facilitator en coach op zich genomen. hub.brussels is een discrete maar duivels doeltreffende hulp die ons waardevolle tijd heeft bespaard door ons gedurende het hele project met de juiste mensen in contact te brengen.“ Jean-Marie Postiaux  
Dit project werd ondersteund door de Raad voor Economische Coördinatie
Medische technologieën, een geavanceerde sector in Brussel
Gezondheid & zorg

Medische technologieën, een geavanceerde sector in Brussel

Posted on 09/07/2019
Medische technologieën, een geavanceerde sector in Brussel
Ons activiteitenverslag 2018
Multisectoren

Ons activiteitenverslag 2018

Posted on 28/06/2019
Ons activiteitenverslag 2018
Generatie greenlab: sociaal, groen en succesvol ondernemen
Duurzame economie

Generatie greenlab: sociaal, groen en succesvol ondernemen

Posted on 23/06/2019
Generatie greenlab: sociaal, groen en succesvol ondernemen