Hij is zanger, zij is comedienne. Beiden zijn gepassioneerd door geluid. Uit hun ontmoeting op de rode loper van Cannes is het verlangen ontstaan om hun competenties te bundelen en een audiovisuele onderneming op te richten die uniek is in haar genre. Alec Mansion en Julie Basecqz hebben met de hulp van hub.brussels een solide business plan opgesteld en een financiering bekomen om van het script over te schakelen naar de werkelijkheid.

Met name dankzij een aantrekkelijk fiscaal beleid is Brussel wereldwijd erkend als een van de hoofdsteden van de postproductie, en in het bijzonder van voice-over. En met het verschijnen van verspreidingskanalen, zoals Netflix, is de vraag alleen maar toegenomen. We moeten wel vaststellen dat het altijd dezelfde stemmen zijn die we overal horen; gebrek aan opleiding, voice-over komieken zijn zeldzaam in Brussel. Een studio openen waar acteurs worden opgeleid, dat was de niche die Alec Mansion en Julie Basecqz wilden exploiteren met Score Brussels.

Een scenario dat steek houdt

Om zich ervan te vergewissen dat hun project leefbaar was, hebben de twee een beroep gedaan op de expertise van hub.brussels. Hun coaches hebben hen ondersteund bij het analyseren van het terrein, bij het bepalen van hun concurrentiepositie, bij het opstellen van hun business plan en bij het zoeken naar de financiële middelen.
Dankzij deze financiering hebben de twee vennoten officieel SCORE BRUSSELS opgestart in 2017 en verschillende werknemers aangeworven.

Een “happy end” op de afspraak

SCORE BRUSSELS, dat momenteel gevestigd is in de zone Mediapark, het toekomstig kruispunt van de Brusselse audiovisuele sector, is de enige audiovisuele onderneming die op één locaite innovatieve diensten inzake post-productie, voice-over, opleidingen en trainingsstudio’s à la carte aanbiedt.

De opleidingen die er gegeven worden, kennen een groot succes en zullen zeer binnenkort opgenomen worden in het aanbod van Bruxelles Formation. 70% van de komieken die een opleiding bij Score Brussels hebben gevolgd, hebben voor het grootste deel een 1ste contract in de wacht gesleept.

De specialisten van het geluid stellen alles in het werk om een brede waaier aan opleidingen te voorzien die speciaal bestemd zijn voor ondernemingen, met name wat betreft spreken in het publiek.

SCORE BRUSSELS, take one!

« Baptiste en Noël hebben ons zeer nuttige informatie verschaft voor het opstellen van ons business plan, met name wat betreft de situatie van de komieken in Brussel en de daadwerkelijke noden van het milieu. Daarna heeft het team van hub.brussels ons geholpen bij elke stap van onze financieringsaanvraag en vervolgens bij de integratie van onze opleidingen bij Bruxelles Formation.»

Julie Basecqz, mede-oprichtster van SCORE BRUSSELS