hub.brussels > Sociaal ondernemerschap in Brussel

Sociaal ondernemerschap is een van de grootste uitdagingen van de economische transitie in het Brusselse Gewest. Als Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven heeft hub.brussels de missie om uw onderneming te begeleiden naar een solidairder ondernemersmodel.

Het Observatorium voor Sociale Economie in Brussel telt bijna 5000 verenigingen en coöperaties met sociaal oogmerk, stichtingen en ziekenfondsen die goederen en diensten aanbieden in alle sectoren: persoonlijke dienstverlening, cultuur, duurzame voeding, bouw, huisvesting, onderwijs enz.

Als u daarbij hoort, bent u waarschijnlijk opgetogen over de Algemene beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor de legislatuur van 2019-2024. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest engageert zich om de transitie centraal te plaatsen in zijn economische strategie. En om alle economische ondersteuning geleidelijk aan te richten op (onder andere) een sociaal en democratisch ondernemerschap.

Daarom plaatst ook hub.brussels de ontwikkeling van de sociale economie in Brussel bovenaan zijn prioriteiten. De eerste stap: een beleid invoeren voor de komende 5 jaar.

Wat betekent sociaal ondernemerschap?

Sociaal ondernemerschap streeft ernaar om economische activiteit en sociale rechtvaardigheid samen te brengen. Sociale economie is ontstaan met de opkomst van de arbeidersbeweging in de 19e eeuw en daarna aangesterkt met de oprichting en ontwikkeling van het verenigingswerk in Europa. Vandaag de dag is het een volwaardige ondernemingsvorm.

Volgens het EMES-netwerk bestaat sociaal ondernemerschap uit deze drie pijlers:

  • Het einddoel van een project is sociaal en/of ecologisch, met een beperkte winstverdeling, een gematigde loonspanning (maximaal 1 tot 4 tussen het laagste en het hoogste loon), dienstverlening aan de gemeenschap en/of met een maatschappelijk doel als expliciete doelstelling.
  • Het project is economisch haalbaar, met een continue productie van goederen en/of diensten als economische activiteit, een significant risico en jobcreatie.
  • Het bestuur verloopt democratisch, met een hoge graad van autonomie, een besluitvormingsproces dat niet gebaseerd is op kapitaaleigendom en een participatieve dynamiek met betrokkenheid van alle stakeholders.

Getuigenis van een sociale onderneming

Hebt u een sociale onderneming die erkend is door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest? Dan kunt u gebruik maken van verschillende voordelen!

Bij welk(e) project(en) in sociaal ondernemerschap is hub.brussels betrokken?

Het engagement van ons Agentschap voor de ontwikkeling van een sociaal ondernemerschap in Brussel vertaalt zich in onze deelname aan verschillende gewestelijke initiatieven. 

COOPCITY: een centrum voor sociaal ondernemerschap

Met de ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling schept het centrum voor sociaal ondernemerschap COOPCITY een samenwerkingsbevorderende omgeving voor de verschillende actoren van de sociale economie in Brussel. Via de diverse begeleidingsprogramma’s waakt onze partner over de opstart, de ontwikkeling en de innovatie van Brusselse sociale ondernemingen.

BISSIB: een netwerk speciaal voor sociale innovaties

In 2019 werd een netwerk van ondernemers, onderzoekers, verenigingen en overheden opgericht dat zich toelegt op de ontwikkeling van sociale innovaties in Brussel.

Met de steun van verschillende organisaties, waaronder hub.brussels, wil BISSIB (Bruxelles Innovation Sociale – Sociale Innovatie in Brussel) multidisciplinaire actoren aanmoedigen om samen te werken aan de ontwikkeling, proefneming, bestendiging en verspreiding van sociale innovaties die beantwoorden aan de behoeften van de bevolking en de regio.

Hebt u vragen over sociaal ondernemerschap in Brussel? Neem contact op met Quentin!

Quentin Crespel

Sustainable Economy

Tél +32 498 65 20 38

Candice Francescato

COOPCITY Coördinator bij hub.brussels

Tel: 0497 38 48 42

​Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.

We hechten veel waarde aan de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Het beleid ter bescherming van persoonsgegevens van hub.brussels informeert u over hoe wij uw gegevens verwerken en over uw rechten.