hub.brussels Onze diensten circlemade.brussels, de cluster voor circulaire economie

circlemade.brussels, de cluster voor circulaire economie

Wenst u deel te nemen aan de transitie naar een duurzamere economie? Een milieuvriendelijk bedrijfsmodel ontwikkelen dat rekening houdt met de hele waardeketen? Onthoud onze cluster circlemade.brussels!

Wat is circlemade.brussels?

Circlemade.brussels, dat opgericht werd in 2018, is het Brusselse netwerk voor innovatie op het vlak van circulaire economie. Circlemate bestaat uit baanbrekende bedrijven, openbare instellingen en deskundigen en wil, via monitoring, voorlichting, begeleiding en mobilisering, de innovatie stimuleren om zo de ontwikkeling van een regionaal aanbod op het vlak van circulaire economie te ontwikkelen en de impact van de initiatieven van haar leden te maximaliseren.

Het maakt deel uit van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE), dat op 10 maart 2016 door de Brusselse regering is aangenomen.

Waarom een cluster voor circulaire economie?

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest heeft zich er in zijn gemeenschappelijke algemene beleidsverklaring toe verbonden om de transitie centraal te plaatsen in zijn economische strategie. Daarom is het van plan om alle instrumenten ter ondersteuning van de economie geleidelijk aan te richten op koolstofvrije productie, circulaire en regeneratieve economie, sociaal en democratisch ondernemerschap en digitalisering van de economie.

Hoe kan onze cluster circlemade.brussels u begeleiden?

De cluster circlemade.brussels biedt zijn leden vier verschillende diensten aan:

  1. Toetreden tot een gemeenschap van gemotiveerde en innovatieve ondernemingen
  2. Uw imago van kwaliteitsvolle en innovatieve onderneming versterken
  3. Nieuwe vaardigheden ontwikkelen
  4. Inspiratie halen uit best practices en innovatieve oplossingen
  5. Uw netwerk en potentiële partnerschappen uitbreiden
  6. Toetreden tot nieuwe markten
  7. De ontwikkeling van uw onderneming versnellen
SUMY

Hinde Boulbayem

SUMY

De circlemade-cluster is erg belangrijk voor ons. Het gaf ons inzicht in hoe we kunnen samenwerken met anderen. En bovenal kunnen we onze klanten nu een service bieden met een positieve impact op mens en milieu!

 Senior Strategisch CEO Advisor (hub.brussels)

Anthony Naralingom

Senior Strategisch CEO Advisor (hub.brussels)

Via circlemade.brussels ondersteunen en verenigen we Brusselse spelers die actief zijn in de circulaire economie. Dat doen we via het creëren van levensnoodzakelijke samenwerkingsverbanden. In tweede instantie helpen we ondernemers in hun zoektocht naar meer zichtbaarheid en exposure naar hun doelgroep toe.” 

Le Champignon de Bruxelles

Hadrien Velge

Le Champignon de Bruxelles

Dankzij circlemade ontmoetten we veel andere stakeholders in de sector, die net als ons actief zijn in de circulaire economie. We stellen vast dat we met veel zijn, dat we te kampen hebben met dezelfde uitdagingen én dat we een gemeenschappelijke wens koesteren om samen te werken.

Wat zijn de voorwaarden om toe te kunnen treden tot de cluster?

Wilt u toetreden tot de cluster? Surf dan naar circlemade.brussels!

Al onze diensten voor duurzame bedrijven

Hou je graag (meer) rekening met ecologie en het efficiënt gebruik van energie in je bedrijfsmodel? Wij begeleiden duurzame ondernemingen met al hun plannen die bijdragen aan klimaat en milieu!

greenlab.brussels is een gratis accelerator-programma voor startende ondernemers, om in 6 maanden tijd een duurzame onderneming op poten te zetten.