hub.brussels Jobs Attaché Coördinatie van de Begeleiding een Partnerschappen
Attaché Coördinatie van de Begeleiding & Partnerschappen

Attaché Coördinatie van de Begeleiding & Partnerschappen

hub.brussels is op zoek naar een Attaché Coördinatie van de Begeleiding & Partnerschappen (m/v/x) voor een voltijdse arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met een zo snel mogelijke indiensttreding.

De onderneming

hub.brussels is het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven.

Het ondersteunt en promoot de ontwikkeling en internationalisering van de Brusselse ondernemingen en handelszaken en tracht in dit kader buitenlandse investeringen in Brussel aan te trekken.

hub.brussels biedt begeleiding op maat, gratis tools en erkende expertise die de autonomie van ondernemers versterken, hun beslissingen vergemakkelijken, en hun kennis en hun netwerken ontwikkelen waardoor ze vertrouwen winnen en kunnen gedijen om succesvol te ondernemen in Brussel en ver daarbuiten.

hub.brussels heeft als ambitie om van Brussel de economisch meest aantrekkelijke en aangename Europese stad te maken om slim te ondernemen en activiteiten te ontwikkelen.

hub.brussels, dat zijn meer dan 300 attente, behulpzame en enthousiaste medewerkers en de belofte om de meest innovatieve en gedurfde projecten te begeleiden, aan te moedigen en vooruit te helpen.

hub.brussels staat open voor diversiteit en discrimineert op geen enkele manier die zou kunnen leiden tot een andere behandeling van een sollicitatie op basis van subjectieve criteria die geen rechtstreeks verband houden met de vereiste vaardigheden of gewenste ervaring voor de functie.

Algemene functiebeschrijving

De functie Attaché Coördinatie Begeleiding & Partnerschappen is ondergebracht in de Business Unit Coördinatie van de Begeleiding & Partnerschappen, die deel uitmaakt van het Departement Partnerschappen en Netwerken van hub.brussels.

De missie van deze Business Unit:

 • waken over de kwaliteit en de samenhang van de begeleiding aan de Brusselse ondernemers binnen de pool Begeleiding van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;
 • ervoor zorgen dat hub.brussels goede relaties onderhoudt met zijn belangrijkste partners en in het bijzonder met de gesubsidieerde begeleidingsstructuren in het bijzonder, en meer bepaald de structureren die het coördineert;
 • goede betrekkingen onderhouden met grote bedrijven en belangrijke sectorfederaties;
 • zorgen voor de dagelijkse werking en het secretariaat van de Raad voor Economische Coördinatie (het platform voor de uitwisseling van economische informatie) waarin de topmanagers zetelen van de 20 regionale overheidsinstellingen die verband houden met de economie, en die wordt voorgezeten door de Staatssecretaris voor Economische Transitie;
 • zorgen voor de coördinatie en de begeleiding van de prioritaire dossiers die worden behandeld in de Raad voor Economische Coördinatie, om concrete oplossingen te kunnen voorstellen voor de moeilijkheden waar de Brusselse ondernemingen mee worden geconfronteerd.
 • proefprojecten beheren en uitvoeren in verband met de missies van de BU, met name bedrijfsovernames door of met werknemers begeleiden. Dit project is opgestart in het kader van het Relance- en Herontwikkelingsplan van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest dat in juli 2020 is aangenomen.

Opdrachten 

Als Attaché Coördinatie Begeleiding & Partnerschappen hebt u onder meer de volgende taken:

 • Projecten coördineren en uitvoeren, waaronder het project inzake bedrijfsovernames door/met werknemers:
  • budgetbeheer, planning, coördinatie van de betrokkenen, en overheidsopdrachten, externe dienstverleners en reporting opstarten en opvolgen;
  • de aangeboden begeleiding voor de deelnemende ondernemingen aan dit project coördineren: de behoeften bepalen en de begeleiding opvolgen;
  • follow-upcomités organiseren en leiden;
  • evenementen organiseren;
  • aanbevelingen opstellen op basis van studies en adviezen van experts;
  • het proefproject evalueren en een verslag opstellen met onder meer aanbevelingen.
 • Ondersteuning aan de Raad voor Economische Coördinatie:
  • bijdragen aan het beheer, het secretariaat, de goede werking en het goede bestuur van de Raad voor Economische Coördinatie;
  • de plenaire zittingen van de Raad voor Economische Coördinatie en alle mogelijke werkgroepen helpen organiseren en houden.
 • Ondersteuning voor de coördinatie van prioritaire dossiers:
  • de Attaché die belast is met de coördinatie van de begeleiding van Prioritaire Dossiers ondersteunen door de inspanningen van de regionale instellingen voor die prioritaire dossiers op te zoeken, te begeleiden en te coördineren.
  • met uw specifieke expertise bijdragen aan de ontwikkeling van de economische activiteit in Brussel door rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteuning te bieden aan ondernemingen en projectdragers.

Vaardigheden

 • Heel goede kennis van het Brusselse ondernemerschaps-ecosysteem en van de instellingen die kunnen bijdragen aan het succes van de projecten met sociaal-economische uitdagingen in Brussel, in het bijzonder van de gesubsidieerde begeleidingsstructuren voor de ondernemers;
 • een basiskennis van alle onderwerpen die verband houden met het Brusselse ondernemerschap: ondernemerstraject, vestigen van een onderneming (op het vlak van oprichting, kwesties rond vastgoed, financiën, fiscaliteit …);
 • projecten met meerdere actoren kunnen beheren: de acties voor het behalen van de doelstellingen plannen, organiseren en coördineren, en dat in goede verstandhouding met alle betrokkenen;
 • een nauwgezette administratieve beheersaanpak (overheidsopdrachten);
 • goede analytische, samenvattende en schrijfvaardigheden;
 • groepen kunnen aansturen;
 • zowel schriftelijk als mondeling duidelijk kunnen communiceren;
 • initiatief durven nemen;
 • assertief zijn;
 • luisterbereidheid en aanpassingsvermogen naargelang de gesprekspartner;
 • zich kunnen uitdrukken in het openbaar;
 • “problem solver”;
 • een kritische en constructieve geest bij het beheer van dossiers en/of projecten;
 • zichzelf in vraag kunnen stellen;
 • praktische kennis van de courante MS Office-software (Word, Excel, PowerPoint).

Vereist profiel

(verplichte criteria in het vet)

 • U hebt een masterdiploma , bij voorkeur in economische, sociale of politieke wetenschappen, bedrijfsbeheer, rechten of communicatie.
 • Voor een buitenlands diploma moet u een gelijkwaardigheidsattest voorleggen dat erkend is door een van de gemeenschappen van de Belgische staat.
 • U hebt 2 jaar ervaring in een gelijkaardige functie op het gebied van ondernemerschap, bij voorkeur in Brussel.
 • U spreekt ten minste een van de twee officiële talen (Frans/Nederlands) vloeiend en bent bereid om de tweede te leren.

Ons aanbod

 • Een voltijds contract van bepaalde duur tot eind april 2022.
 • Een verloning volgens de BAOB-barema’s van graad A101.
 • Zeer aantrekkelijke extralegale voordelen (maaltijdcheques, 35 vakantiedagen, taalpremie, hospitalisatieverzekering enz.).
 • Een opportuniteit om positief bij te dragen aan de ontplooiing van de Brusselse economie.
 • Een aangename en gemakkelijk bereikbare werkplek met een goede werk-privébalans.

 

Geïnteresseerd?

Om te solliciteren moet u voldoen aan de verplichte profielvoorwaarden (in het vet aangeduid onder de titel “Vereist profiel”).

Stuur uw cv en motivatiebrief via onderstaand formulier hieronder. Solliciteren kan tot 27/09/2021 om 14 uur. Laattijdige kandidaturen of kandidaturen die op een andere manier worden ingediend, komen niet in aanmerking voor de selectieprocedure.

Sollicitatieformulier

Om technische problemen te vermijden bij het uploaden van uw bestanden:

 1. Alle bestanden moeten in pdf-formaat zijn.
 2. De bestanden mogen niet groter zijn dan 16 MB.
 3. De naam van de bestanden mag geen accenten, spaties of speciale tekens bevatten.

Wij hechten het grootste belang aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van je persoonlijke gegevens. Het beleid van hub.brussels omtrent gegevensbescherming beschrijft op gedetailleerde manier hoe wij je data behandelen, en wat jouw rechten hieromtrent zijn.

Adviseur Europese Programma’s

Go to

Attaché Coördinatie van de Begeleiding een Partnerschappen

bepaalde duur, voltijds
Brussel
Go to

Adviseur Stedenbouw en Milieu

Onbepaalde duur, voltijds
Brussel
Go to

International Projects Support & Data Officer

Onbepaalde duur, voltijds
Brussel
Go to