hub.brussels Jobs Adviseur Stedenbouw en Milieu
Adviseur Stedenbouw en Milieu

Adviseur Stedenbouw en Milieu

hub.brussels is voor zijn BU Expertises op zoek naar een Adviseur Stedenbouw en Milieu (m/v/x) voor een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een zo snel mogelijke indiensttreding.

De onderneming

hub.brussels is het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven.

Het ondersteunt en promoot de ontwikkeling en internationalisering van de Brusselse ondernemingen en handelszaken en tracht in dit kader buitenlandse investeringen in Brussel aan te trekken.

hub.brussels biedt begeleiding op maat, gratis tools en erkende expertise die de autonomie van ondernemers versterken, hun beslissingen vergemakkelijken, en hun kennis en hun netwerken ontwikkelen waardoor ze vertrouwen winnen en kunnen gedijen om succesvol te ondernemen in Brussel en ver daarbuiten.

hub.brussels heeft als ambitie om van Brussel de economisch meest aantrekkelijke en aangename Europese stad te maken om slim te ondernemen en activiteiten te ontwikkelen.

hub.brussels, dat zijn meer dan 300 attente, behulpzame en enthousiaste medewerkers en de belofte om de meest innovatieve en gedurfde projecten te begeleiden, aan te moedigen en vooruit te helpen.

hub.brussels staat open voor diversiteit en discrimineert op geen enkele manier die zou kunnen leiden tot een andere behandeling van een sollicitatie op basis van subjectieve criteria die geen rechtstreeks verband houden met de vereiste vaardigheden of gewenste ervaring voor de functie.

Algemene functiebeschrijving

U draagt bij tot de sociaaleconomische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door ondernemers te begeleiden op het vlak van milieu- en stedenbouwkundige aspecten.

Opdrachten 

Ter ondersteuning van de creatie en ontwikkeling van ondernemingen in het Gewest bestaat uw opdracht uit:

 • Advies verlenen rond de stedenbouwkundige wetgeving en procedures:
  • ondersteuning om de stedenbouwkundige verplichtingen te identificeren (GBP, BBP, GSV, GemSV …);
  • ondersteuning om de juridische situatie van een vastgoed op stedenbouwkundig vlak te bepalen;
  • ondersteuning om de haalbaarheid van een project te bepalen uit stedenbouwkundig oogpunt;
  • ondersteuning om te bepalen of een stedenbouwkundige vergunning vereist is.
 • Advies verlenen rond de milieuwetgeving en -procedures:
  • ondersteuning om te bepalen of een milieuvergunning vereist is;
  • ondersteuning om te bepalen welk type vergunning moet worden aangevraagd (klasse, instantie van uitgifte, te raadplegen instanties …);
  • ondersteuning voor het inzicht in de verplichtingen rond de bodem, afval, energie, mobiliteit …;
  • ondersteuning om te bepalen wat de risicohoudende activiteiten zijn voor de bodem en of een bodemonderzoek nodig is.
 • Ondernemingen ondersteunen bij het opstellen van stedenbouwkundige en milieuvergunningsaanvragen;
 • De wetgeving opvolgen inzake stedenbouw en milieu;
 • Contact opnemen met de bevoegde overheden in geval van twijfel over de interpretatie van wetgeving rond stedenbouw of milieu, hetzij in het algemeen hetzij in ket kader van een specifiek dossier;
 • Populariserende artikels en documenten opstellen rond de stedenbouwkundige en milieuproblematiek;
 • Adviezen helpen opstellen voor aan te brengen vereenvoudigingen in het stedenbouwkundig en milieurecht om de economische activiteit te ondersteunen;
 • Als spreker deelnemen aan seminaries rond stedenbouwkundige en milieuvergunningen;
 • Een netwerk van contactpersonen onderhouden met publieke partners in milieu en stedenbouw.

Specifieke vaardigheden

 • De principes en waarden van het Agentschap helpen opstellen en ze toepassen;
 • Kennis en vaardigheden rond de uitvoering van uw taken overbrengen, collega’s bijstaan in de uitvoering van de taken, en een aanspreekpunt voor hen zijn;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en instandhouding van een goede werksfeer steunend op wederzijds respect en samenwerking;
 • Prioriteiten stellen en uw werk organiseren, rekening houdend met de instructies en de uitvoeringstermijnen;
 • Bijdragen aan de goede werking van het Agentschap door kwalitatieve prestaties en een intensieve samenwerking;
 • Analyses verstrekken over informatie/omstandigheden/contexten enz.;
 • Nota’s, rapporten, verslagen en notulen over de voortgang van lopende projecten en processen opstellen en voorleggen;
 • Verbeteringsvoorstellen voor het werk formuleren;
 • Eventuele problemen in verband met de uitvoering van uw werk identificeren, meedelen en oplossingen voorstellen;
 • Zowel kwalitatief als kwantitatief een bijdrage leveren aan de resultaten van het Agentschap;
 • Continue verbetering;
 • Teamspirit;
 • Autonomie;
 • Resultaat- en oplossingsgerichtheid;
 • Voorbeeldigheid en ethiek;
 • Actieve deelname aan het veranderingsproces;
 • Proactiviteit.

Vereist profiel

(verplichte criteria in het vet)

 • U bent houder van een masterdiploma, bij voorkeur in het domein van het milieu en/of stedenbouwkunde of architectuur, of eender welk ander masterdiploma, ideaal gezien in rechten, management of economische wetenschappen; in dat laatste geval is een specialisatie of bewezen professionele ervaring met stedenbouwkunde en/of het milieu een vereiste;
 • Voor een buitenlands diploma moet u een gelijkwaardigheidsattest voorleggen dat erkend is door een van de gemeenschappen van de Belgische staat;
 • Professionele ervaring van meer dan 3 jaar in een functie met betrekking tot stedenbouw of het milieu, idealiter in een adviserende functie;
 • Een goede kennis van de wetgeving rond stedenbouw en milieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het bijzonder van de regelgeving rond vergunningen voor stedenbouw, milieu en bodem;
 • Een goede kennis van het Belgische en het Brusselse ondernemerschapsecosysteem is een troef;
 • Over de nodige didactische capaciteiten beschikken;
 • Scherpe en nauwkeurige analytische vaardigheden voor projecten op het vlak van stedenbouwkundige en milieuverplichtingen;
 • Autonoom projecten kunnen leiden en ook in teamverband kunnen werken;
 • Grote luistervaardigheid, diplomatische ingesteldheid en een probleemoplossende mentaliteit;
 • Vlotte schrijfstijl en vlotte publieke spreker in het NL of FR. U zult vragen moeten behandelen in beide officiële talen van het Gewest. Actieve kennis van de andere taal is dus essentieel voor een goede uitoefening van de functie;
 • Praktische kennis van de courante MS Office-software (Word, Excel, PowerPoint);
 • Vertrouwdheid met telewerken en de tools daarvoor (Teams, Zoom …).

Ons aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur;
 • Een verloning volgens de BAOB-barema’s van graad A101;
 • Concurrentiële extralegale voordelen (maaltijdcheques, 35 vakantiedagen, taaltoelage, hospitalisatieverzekering …);
 • Een rijke en gevarieerde werkomgeving;
 • Een team met passie, dat zich inzet voor zijn missies;
 • De mogelijkheid tot telewerken.

Geïnteresseerd?

Om te solliciteren moet u voldoen aan de verplichte profielvoorwaarden (in het vet aangeduid onder de titel “Vereist profiel”).

Stuur uw cv en motivatiebrief via onderstaand formulier hieronder. Solliciteren kan tot 04/10/2021 om 14 uur. Laattijdige kandidaturen of kandidaturen die op een andere manier worden ingediend, komen niet in aanmerking voor de selectieprocedure.

Sollicitatieformulier

Om technische problemen te vermijden bij het uploaden van uw bestanden:

 1. Alle bestanden moeten in pdf-formaat zijn.
 2. De bestanden mogen niet groter zijn dan 16 MB.
 3. De naam van de bestanden mag geen accenten, spaties of speciale tekens bevatten.

Wij hechten het grootste belang aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van je persoonlijke gegevens. Het beleid van hub.brussels omtrent gegevensbescherming beschrijft op gedetailleerde manier hoe wij je data behandelen, en wat jouw rechten hieromtrent zijn.

Adviseur Europese Programma’s

Go to

Attaché Coördinatie van de Begeleiding een Partnerschappen

bepaalde duur, voltijds
Brussel
Go to

Adviseur Stedenbouw en Milieu

Onbepaalde duur, voltijds
Brussel
Go to

International Projects Support & Data Officer

Onbepaalde duur, voltijds
Brussel
Go to