hub.brussels Jobs Adviseur Europese Programma’s
Adviseur Europese Programma’s

Adviseur Europese Programma’s

hub.brussels is op zoek naar een EU Adviser for EEN and NCP Brussels/ Adviseur Europese Programma’s (m/v/x) voor een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een zo snel mogelijke indiensttreding.

De onderneming

hub.brussels is het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven.

Het ondersteunt en promoot de ontwikkeling en internationalisering van de Brusselse ondernemingen en handelszaken en tracht in dit kader buitenlandse investeringen in Brussel aan te trekken.

hub.brussels biedt begeleiding op maat, gratis tools en erkende expertise die de autonomie van ondernemers versterken, hun beslissingen vergemakkelijken, en hun kennis en hun netwerken ontwikkelen waardoor ze vertrouwen winnen en kunnen gedijen om succesvol te ondernemen in Brussel en ver daarbuiten.

hub.brussels heeft als ambitie om van Brussel de economisch meest aantrekkelijke en aangename Europese stad te maken om slim te ondernemen en activiteiten te ontwikkelen.

hub.brussels, dat zijn meer dan 300 attente, behulpzame en enthousiaste medewerkers en de belofte om de meest innovatieve en gedurfde projecten te begeleiden, aan te moedigen en vooruit te helpen.

hub.brussels staat open voor diversiteit en discrimineert op geen enkele manier die zou kunnen leiden tot een andere behandeling van een sollicitatie op basis van subjectieve criteria die geen rechtstreeks verband houden met de vereiste vaardigheden of gewenste ervaring voor de functie.

Algemene functiebeschrijving

De adviseur voor Europese programma’s krijgt een of meer expertises toegewezen die niet uitsluitend verband houden met de prioritaire sectoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar wel in de lijn liggen van de economische assen die door de Europese Commissie zijn vastgelegd. Deze sectoren kunnen evolueren naar gelang van de door de financiers vastgestelde contractuele periodes. Voor deze toegewezen sector(en) (bv. Mobiliteit, klimaat, energie, milieu) zal de adviseur Europese programma’s de volgende activiteiten uitvoeren overeenkomstig de leidende beginselen van de NCP/EEN/EYE-missies en de methodologieën, processen, instrumenten en contractuele verplichtingen van deze missies:

 

De economische en academische actoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest informeren, begeleiden, ondersteunen en opleiden, om:

 • Hun deelname – en de kwaliteit daarvan – aan Europese RD&I-projecten, die samen met andere buitenlandse entiteiten worden uitgevoerd, op te voeren;
 • Hun concurrentievermogen te verhogen en alles te halen uit de Europese en internationale markt via gekwalificeerde transnationale partnerschappen en de overdracht van technologie;
 • Het innovatiebeheer bij kmo’s te verbeteren zodat deze een concurrerende impact heeft op hun business;
 • Innovatie te bevorderen door middel van financieringsregelingen op Europees niveau;
 • Toekomstige ondernemers in staat te stellen de vaardigheden te verwerven die nodig zijn om een kleine onderneming op te zetten en/of te leiden en, omgekeerd, ervaren ondernemers in staat te stellen te profiteren van de frisse kijk van een gemotiveerde jonge ondernemer die over extra specifieke vaardigheden of kennis beschikt.

Uitvoeren van of bijdragen aan de soorten activiteiten die worden vastgesteld in de bestekken/contracten/overeenkomsten die de missies van de BU ‘Europese Programma’s – I²’ regelen, en met name

 • Verzamelen, analyseren en bijwerken van informatie over de activiteiten die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen en zorgen voor de verspreiding ervan onder de betrokken (interne en externe) actoren;
 • De head(s) of van de BU en/of de afdeling bijstaan bij het detecteren van de behoeften van ondernemers, ondernemingen en partners die verbonden zijn aan de activiteiten van de BU of de afdeling;
 • Identificeren, ontwikkelen en/of optimaliseren van de informatie- en begeleidingstools en, in voorkomend geval, de bevordering van het gebruik ervan (intern en extern) met behulp van gestandaardiseerde documenten;
 • Deelnemen/bijdragen aan promotieacties rond de activiteiten van de BU en/of het Departement (website, newsletter, artikelen in de gespecialiseerde pers, organisatie van seminaries, presentaties, aanwezigheid op en informatie tijdens beurzen …) En meer algemeen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (synergieën tussen Brusselse openbare instellingen bevorderen, networking);
 • De head(s) of van de BU bijstaan bij de uitvoering van het actieplan en de rapportage daarover (door de acties te coderen in de daartoe bestemde instrumenten), alsmede bij de uitvoering van de contracten/overeenkomsten waarvoor de head(s) of van de BU verantwoordelijk is/zijn;
 • Naargelang de behoeften, het (de) project(en) beheren waarvan de uitvoering (brokerage events, company missions …) En de bijbehorende technische en financiële rapportering onder zijn/haar verantwoordelijkheid valt;
 • Zijn kennis en vaardigheden op peil houden en verbeteren via diverse formele en informele leermethoden, zoals opleidingen, kennisdeling tussen collega’s, interne mentoring, overdracht van vaardigheden en het delen van ‘best practices’ tussen organisaties.

Vertegenwoordigen

 • Tijdens evenementen vloeiend en zelfverzekerd het woord durven nemen voor een publiek van 5 tot 300 deelnemers, in het Nederlands, Frans of Engels en eventueel in een andere taal om de diensten en activiteiten van het BHG, hub.brussels en de BU ‘Europese programma’s – I²’ zo goed mogelijk te presenteren;
 • brussels vertegenwoordigen in de bestuursorganen van de EEN/EYE-netwerken en Belgische/internationale NCP-groepen;
 • Deelnemen aan verwante EU-projecten van het NCP- of EEN-projecten (en opvolgers daarvan);
 • Naargelang de behoeften van de functie bijdragen aan de positie van België binnen een of meerdere comités van het ‘Horizon Europe’-programma en in voorkomend geval een vertegenwoordiger worden voor België;
 • Het imago van hub.brussels weerspiegelen via zijn professionele acties.

Opdrachten 

In het kader van de programma’s COSME en Horizon2020 en hun opvolgers, informeert, traint, adviseert en begeleidt de adviseur Europese Programma’s kmo’s en andere economische en academische actoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij hun Europese RD&I, hun internationalisering en hun innovatiebeheer, en dit binnen de context van de activiteiten die verband houden met de missies:

 • ‘Enterprise Europe Brussels (EEN)’: om de klanten te informeren, te oriënteren en te helpen op het gebied van de import/export van technologieën; Enterprise Europe Brussels is lid van het Enterprise Europe Network, een netwerk dat in 2008 werd opgericht door de Europese Commissie met als voornaamste opdracht de promotie van innovatie en competitiviteit in Europa, meer bepaald door kmo’s te helpen om internationaal hun vleugels uit te slaan; Enterprise Europe Network telt ongeveer 600 lokale partners in meer dan 60 landen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Enterprise Europe Brussels (www.brusselsnetwork.be) een publiek-privaat partnerschap tussen hub.brussels en BECI (Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen van Brussel);
 • ‘National Contact Point (NCP) Brussels’: om de klanten te informeren, te oriënteren en te helpen bij de voorbereiding en uitvoering van Europese projecten voor onderzoek en innovatie die in het kader van het Horizon 2020-programma en van het toekomstige Horizon Europe-programma door de Europese Commissie zullen worden medegefinancierd;
 • ‘Erasmus for Young Entrepreneurs’: om de klanten te informeren, te oriënteren en te helpen via dit internationaal uitwisselingsprogramma dat jonge of toekomstige ondernemers de kans biedt om een opleiding te volgen bij ervaren ondernemers die kleine ondernemingen leiden in de andere deelnemende landen.

Vereist profiel

(verplichte criteria in het vet)

 • In het bezit zijn van een master in de wetenschappen, de technologie of de literatuur, met ondernemersoriëntatie; of gelijkwaardige kennis verworven hebben door ervaring.
 • Voor een buitenlands diploma moet u een gelijkwaardigheidsattest voorleggen dat erkend is door een van de gemeenschappen van de Belgische Staat.
 • 1 tot 5 jaar ervaring hebben als EEN-, NCP- of EYE-adviseur of gelijkwaardig, en 3 tot 5 jaar relevante ervaring hebben in het ondersteunen van bedrijven, met name innoverende kmo’s.
 • Vlot communiceren in het Engels (mondeling en schriftelijk), Nederlands of Frans; elke andere taal is een troef.
 • U hebt interesse in wetenschappen, industrie, de uitdagingen van de samenleving en technologische en niet-technologische innovatie. Ervaring hebben in een van de volgende domeinen is een troef: mobiliteit, klimaat, energie & milieu, business development, duurzame ontwikkeling.
 • U hebt een goede kennis van de programma’s van de Europese Commissie, in het bijzonder de programma’s rond RD&I (Horizon 2020, Horizon Europe) of het concurrentievermogen van kmo’s (COSME, SMP) en de organisatie ervan.
 • U hebt ervaring met het beheer van Europese programma’s of projecten (of complexe internationale projecten) en kent de methodologie van projectmanagement.
 • Bereidheid om voor korte perioden te reizen, voornamelijk in Europa.
 • Vaardigheid in standaardcomputersoftware: Word, Excel, Power Point, Access, e-mail en internet.
 • Een sterke teamspeler zijn en zelfstandig kunnen werken.
 • Een proactieve en resultaatgerichte benadering van zaken.
 • Blijk geven van nauwgezetheid en een goede organisatie.
 • Het imago van de organisatie weerspiegelen door hun professioneel optreden.

Ons aanbod

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 • Een verloning volgens de BAOB-barema’s van graad A101.
 • Aantrekkelijke extralegale voordelen (maaltijdcheques, 35 vakantiedagen, taalpremie, hospitalisatieverzekering enz.).
 • Een rijke en gevarieerde werkomgeving.
 • Een aangename en gemakkelijk bereikbare werkplek.

 

Geïnteresseerd?

Om te solliciteren moet u voldoen aan de verplichte profielvoorwaarden (in het vet aangeduid onder de titel “Vereist profiel”).

Stuur uw cv en motivatiebrief via onderstaand formulier hieronder. Solliciteren kan tot 13/10/2021 om 14 uur. Laattijdige kandidaturen of kandidaturen die op een andere manier worden ingediend, komen niet in aanmerking voor de selectieprocedure.

Sollicitatieformulier

Om technische problemen te vermijden bij het uploaden van uw bestanden:

 1. Alle bestanden moeten in pdf-formaat zijn.
 2. De bestanden mogen niet groter zijn dan 16 MB.
 3. De naam van de bestanden mag geen accenten, spaties of speciale tekens bevatten.

Wij hechten het grootste belang aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van je persoonlijke gegevens. Het beleid van hub.brussels omtrent gegevensbescherming beschrijft op gedetailleerde manier hoe wij je data behandelen, en wat jouw rechten hieromtrent zijn.

Adviseur Europese Programma’s

Go to

Attaché Coördinatie van de Begeleiding een Partnerschappen

bepaalde duur, voltijds
Brussel
Go to

Adviseur Stedenbouw en Milieu

Onbepaalde duur, voltijds
Brussel
Go to

International Projects Support & Data Officer

Onbepaalde duur, voltijds
Brussel
Go to