hub.brussels Blog Medische technologieën, een geavanceerde sector in Brussel
Medische technologieën, een geavanceerde sector in Brussel

Medische technologieën, een geavanceerde sector in Brussel

Op 18 juni vond de slotavond van de MedTech Accelerator® plaats. Dit versnellingsprogramma voor medische hulpmiddelen, dat in 2016 werd gelanceerd op initiatief van hub.brussels, is neergestreken in de Brusselse medische wereld en heeft bijgedragen aan een forse toename van het aantal Brusselse ondernemingen dat actief is in de sector.

In 4 jaar tijd heeft de MedTech Accelerator® 34 projecten begeleid die gedragen worden door ondernemers die innoveren in de medische sector. Samenvatting van een 4de seizoen rijk aan innovatieve projecten !

MedTech Accelerator®: een programma door et voor de sector van medische technologieën

In 2016 hebben hub.brussels en zijn cluster lifetech.brussels, die bestaat uit experts en industriëlen uit de sector, de MedTech Accelerator® in het leven geroepen, het eerste versnellingsprogramma dat specifiek gericht is op ondernemers die, al dan niet geconnecteerde, medische hulpmiddelen ontwikkelen.

De accelerator stimuleert de ontwikkeling van medische hulpmiddelen (software, hardware, dienst of combinatie) door gebruik te maken van de expertise, infrastructuur en sectorale ecosystemen die op het nationale grondgebied beschikbaar zijn.  Het bijzondere van het programma, wat bijdraagt aan het succes ervan, is dat het ontwikkeld werd door en voor de sector. Het wordt financieel ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

In 4 jaar tijd heeft het programma 34 ondernemers geholpen. Sommige projecten genieten erkenning in België, terwijl een aantal ook internationale waardering krijgt, zoals: Move-Up en zijn oplossingen voor thuisrevalidatie, Spentys en zijn 3D-geprinte orthopedische immobilisatiesystemen , Kaspard en zijn bedmonitoringsysteem om vallen te voorkomen … oplossingen die zorgverleners en patiënten helpen bij het uitvoeren van hun dagelijkse taken.

e-Health: een sector die bevorderlijk is voor innovatie

Een paar jaar geleden koos het Gewest ervoor om zijn inspanningen toe te spitsen op de sectoren van de e-gezondheid en de medische hulpmiddelen. Enerzijds omdat zij minder grote financiële investeringen vragen en het tijdsbestek voor het op de markt brengen korter is dan voor biotechnologieën, en anderzijds, omdat deze sectoren binnen het Brusselse ondernemingslandschap bestaan uit zeer kleine ondernemingen.

Deze strategie werpt vruchten af. In enkele jaren tijd is het aantal bedrijven dat actief is in deze twee sectoren met 40% toegenomen. Brussel heeft zijn plaats verworven binnen de belangrijkste internationale netwerken die gewijd zijn aan deze sectoren”, aldus Azèle Mathieu, hoofd van lifetech.brussels.

Hoe is deze Groei te verklaren? “Eén van de sleutels is ongetwijfeld het aantal ziekenhuizen in de hoofdstad die de oplossingen testen en valideren die door deze ondernemers worden voorgesteld. Deze accelerator is een pijler van deze waardeketen in Brussel. Tegenwoordig gaan bedrijven op zoek naar technische expertise vooraleer ze naar financieringsoplossingen zoeken.” 

3 maanden om uw ondernemersvaardigheden te ontwikkelen

Gedurende 3 maanden helpt de MedTech Accelerator® de medtechondernemers om hun ondernemersvaardigheden te ontwikkelen en het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de medische technologiesector, dit met de hulp van meer dan 120 experts en begeleiders. Deze ondernemers hebben toegang tot:

  • Praktische collectieve workshops over commerciële aspecten (financiën, verkoop, pitchvaardigheden, productontwikkeling, UX, teambeheer …) en de bijzonderheden van de MedTech (regelgevende aangelegenheden, klinische studies , traceerbaarheid, prototyping …) ;
  • 20 uur persoonlijke coaching ;
  • Relevante bezoeken in de industrie, de mogelijkheid om hun oplossing te presenteren aan verschillende doelgroepen (patiënten, professionals in de gezondheidszorg, deskundigen, federale agentschappen, ondernemers, onderzoekscentra, investeringsfondsen, enz.).

Een belangrijk aspect van deze accelerator is het creëren van een bedrijfsspecifiek netwerk. Via de cluster lifetech.brussels worden tal van ontmoetingen georganiseerd om hen te helpen een partner, een expert, een financier of een eerste klant te vinden en de ontwikkeling van hun project te versnellen.

Want ondersteuning van de ondernemers stopt niet met het einde van het programma ; de cluster bijft elke projectdrager individueel begeleiden.

Lauréaten met succesvolle concepten

De MedTech Accelerator ® bekroont elk jaar een project, waarvan de technologische innovatie het meest concreet is, een innovatie die op het juiste moment een bredere markt betreedt.

In 2016 werd de MedTech award toegekend aan Lys Medical (nauwkeurig meetsysteem voor endoscopisten), in 2017 aan Axiles Bionics (nieuwe generatie bionische voetprothese) en in 2018 aan StellaScreen (oplossing om sneller nieuwe geneesmiddelen tegen fibrose te vinden).

De Med Tech award ’19 gaat naar SurgeLight, een systeem voor chirurgische begeleiding dat simultaan en in real time belangrijke weefsels in beeld brengt, zoals tumoren, zenuwen en bloedvaten.

Volgende editie start in oktober 2019

De MedTech Accelerator ® ’19 liep van maart tot juni. De volgende editie start in februari 2020. De inschrijvingen worden geopend vanaf oktober via www.medtech-accelerator.eu.

Ontdek de andere acceleratoren en incubatoren van hub.brussels

Onze groen
accelerator

Onze horeca
incubator

Onze medische
accelerator