hub.brussels Blog greenlab 2020: de aanvragen zijn open
greenlab: Oproep tot kandidaatstelling 2020

greenlab: Oproep tot kandidaatstelling 2020

Hebt u een groen project voor Brussel? Treed toe tot ons acceleratieprogramma voor duurzame start-ups en laat het gratis ontkiemen in slechts 6 maanden tijd!

Het greenlab-acceleratieprogramma, dat gefinancierd wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gedragen wordt door hub.brussels, wil de ontwikkeling van het groen ondernemerschap in Brussel stimuleren en toekomstige ondernemers alle nodige tools aanreiken om hun duurzame onderneming op te starten.

Op het programma? Een gepersonaliseerde coaching, thematische workshops, advies van thematische experts en uiteraard een retraite.

 

Alle antwoorden op uw vragen over de duurzame accelerator van hub.brussels

Wie kan toetreden tot de greenlab-accelerator?

Het greenlab-acceleratieprogramma is toegankelijk voor iedereen die in Brussel een start-up wil creëren ten behoeve van het milieu of de circulaire economie:

 • student(e) in het laatste jaar of net afgestudeerd
 • werkzoekende
 • spin-off
 • spinout
 • werkne(e)m(st)er elk statuut

De uren van de verschillende ateliers zijn namelijk zo gepland dat een combinatie met een voltijdse baan mogelijk is. Wat verklaart dat 50% van de deelnemers voltijdse werknemers zijn!

Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen aan Greenlab?

De enige voorwaarden waaraan moet worden voldaan om aan het programma deel te nemen, zijn de volgende:

 • De activiteit in verband met uw project wordt ontwikkeldin Brussel
 • Uw project heeft een positieve impact op het milieu
 • Uw project is innovatief
 • U verbindt zich ertoe het programma met de nodige ijver en toewijding te volgen
 • U verbindt zich ertoe aanwezig te zijn op de verschillende belangrijke datums van het programma(retraite, prijsuitreiking …)

Wat zijn de voordelen van een toetreding tot de duurzame incubator?

Naast het feit dat het gratis is, biedt het programma aan de deelne(e)m(st)ers verschillende  voordelen:

 • Beperken van de risico’sdoordat het project in een concrete situatie getest kan worden;
 • Voorstellen van een professioneel en overtuigend businessplan aan investeerders;
 • Verwerven van duurzame ondernemersvaardigheden;
 • Toetreden tot een uniek netwerk van onderne(e)m(st)ersin de sectoren milieu en circulaire economie.

Na een coaching van 6 maanden worden de kandidaten uitgenodigd om hun project voor een groot publiek te komen pitchen tijdens de grote finale van het greenlab.

Tijdens dit prestigieuze evenement dat op heel wat media-aandacht kan rekenen, kunnen de kandidaten met het meest succesvolle één van de volgende drie prijzen in de wacht slepen:

De greenlab.brussels-prijs

De Triodos-prijs

 • 500 euro aangeboden door de Triodos Bankvoor het project dat het meest in lijn is met de maatschappelijke waarden van de Bank

De publieksprijs

 • Een all-inclusive standop Bucolic Brussels. Dankzij dit evenement, dat elk jaar plaatsvindt in september tijdens de autoloze zondag, krijgt het winnende project niet alleen een hoge zichtbaarheid, maar krijgt het ook de kans om een nieuw publiek te bereiken.

In welk opzicht is het greenlab-programma circulair?

greenlab integreert een duurzame en circulaire dimensie vanaf de reflectie over het business modelen tijdens de hele voorbereiding van het ondernemingsproject.

De circulaire economie wil het zogenaamde lineaire  model (ontginnen, produceren, consumeren) herzien en  in verschillende stadia van het business model een positief en regeneratief alternatief bieden.

Dat is met name het geval voor:

 • Lili Bulk en zijn ‘zero waste’ bokalen,
 • Simone a Soif!! en zijn huisbereide hydrolades,
 • Tale Me en zijn huurbare babykleding en kleding voor zwangere vrouwen.

Hoe verloopt het greenlab-programma concreet?

Gedurende 6 eerste maanden van 2020 worden elke week zo’n 15 teams van 1 tot 4 personen met complementaire profielen begeleid bij de oprichting van hun toekomstige duurzame start-up.

De cyclus voorziet in collectieve workshops, werksessies, een gepersonaliseerde coaching en toegang tot een panel van thematische experts:

 • De collectieve workshops vinden plaats elke woensdagavond(behalve tijdens schoolvakanties) van 18 tot 21 uur bij onze partner Greenbizz. Er zijn ook twee zaterdagochtenden gepland (zie agenda).
 • Tijdens het eerste weekend van februari – van zaterdagochtend tot zondagnamiddag – wordt een natuurretraite in de Brusselse rand georganiseerd.
 • De persoonlijke coachingwordt op de volgende manier georganiseerd: elk project krijgt een specifieke coach toegewezen en heeft recht op 8 uur coaching. Deze uren kunnen naar keuze van de ondernemers en de coaches gespreid worden over de 6 maand van het programma.
 • De raadpleging van thematische deskundigengebeurt à la carte, afhankelijk van de behoeften en voortgang van elk project.

Download het greenlab 2020 programma 

Bent u klaar voor het greenlab-avontuur?

Projectoproep: steun voor handelsverenigingen
Handel

Projectoproep: steun voor handelsverenigingen

Posted on 22/07/2020
Projectoproep: steun voor handelsverenigingen
Vrouwelijk ondernemerschap in Brussel in de lift

Vrouwelijk ondernemerschap in Brussel in de lift

Posted on 17/07/2020
Vrouwelijk ondernemerschap in Brussel in de lift
hub.brussels presenteert relanceplan voor Brusselse ondernemingen
Multisectoren

hub.brussels presenteert relanceplan voor Brusselse ondernemingen

Posted on 14/07/2020
hub.brussels presenteert relanceplan voor Brusselse ondernemingen