Deel 2: Hoe de beste koelinrichting kiezen?

Welke koelinstallaties?

21. Zorg ervoor dat de gekozen koelinrichting een combinatie biedt van de vier sleutelfuncties voor uw activiteit: het aantrekkelijk aanbieden van uw producten, het comfort van uw klanten en uw medewerkers, de kwaliteit van de gekoelde producten, en dat allemaal met een minimaal energieverbruik.

Voor meer informatie over de keuzecriteria van de koelsystemen voor levensmiddelen, raadpleeg de website van Energie+ 

22. Zorg ervoor dat de temperatuur van het lokaal waar uw koelinstallaties (frigo’s, diepvriezers, koelkamers…) zullen geplaatst worden, bevorderlijk is voor de goede werking daarvan. In de praktijk betekent dat dat u ervoor moet zorgen dat die zich niet in de nabijheid van warmtebronnen bevinden, en dat de openingsfrequentie van de deuren beperkt blijft. Regelmatig ontdooien en schoonmaken dragen ook bij aan een optimaal rendement.

23. Doe een beroep op een UCM energieadviseur en op de investeringssteun van het EnergiePack die voor de vervanging van uw bestaande installatie een financiering tot 40% voorziet. Hij kan u ook gratis begeleiden bij de keuze van uw installaties of om de prestatie van uw huidige installatie te bepalen.

EnergiePack UCM

 EnergiePack Leefmilieu Brussel

Hoe het juiste koelmeubel voor positieve temperaturen kiezen?

24. Opteer in ieder geval voor verticale koelmeubelen die kunnen afgesloten worden (plastic gordijnen, niet-hermetische deuren…) en die de koude lucht binnenhouden. Vergeet niet: voegen in slechte staat kunnen tot een meerverbruik van 15% leiden.

25. Als uw horizontale koelmeubelen (bij gebrek aan plaats, trapeziumvormig meubel...) geen deuren hebben, rust die dan uit met een continu werkend luchtgordijn (zonder mogelijke onderbreking van de machine) en met een nachtgordijn/paneel.

G2.jpg

Nachtgordijn voor horizontale koelmeubelen

26. Verminder uw energieverbruik met 30 à 40 % door uw koelmeubelen met afneembare panelen of gordijnen uit te rusten.

Hoe het juiste koelmeubel voor negatieve temperaturen kiezen?

27. Opteer in ieder geval voor verticale koelmeubelen met hermetische deuren. Het onnodig openen of de slechte staat van de voegen leidt tot de vorming van ijs op de wanden van het meubel en bijgevolg tot extra energieverbruik. Eén centimeter ijs leidt namelijk tot een gemiddeld meerverbruik van 25%.

U kunt de staat van een voeg nagaan door een blad papier tussen de deurpost en de deur te glijden. Sluit de deur en trek aan het uitstekende stuk papier. Gaat dat gemakkelijk? De dichtheid van de voeg vertoont enkele zwakke punten.

G6C2P3A2_shutterstock_587398259.jpg

Verticaal koelmeubel voor negatieve temperaturen.

28. Plaats minstens een deksel op uw horizontale koelmeubelen.

Voor meer informatie over de keuzecriteria van de koelsystemen voor levensmiddelen, raadpleeg de website van Energie+

Welke koelkamers en installaties kiezen? 

29. Zorg ervoor dat uw koelgroep, vooral de condensator - het hart van de installatie - op een goede plaats wordt geïnstalleerd. Het optimale rendement van een installatie wordt verkregen wanneer die in een omgevingstemperatuur van 10 à 15°C wordt geplaatst. Wanneer de condensator in een gebouw wordt geplaatst, dient de ruimte geventileerd te worden. Idealiter? Plaats de condensator buiten, naar het noorden gericht indien mogelijk, en beschermd tegen slecht weer en zon. Het onderhoud is dan zoals dat van een auto (oliepeil, trillingen, elektrische verbindingen…).

30. Isoleer de koelkamers en de vloer waarop die geplaatst worden.

31. Denk goed na over de afmetingen. Materieel dat te groot is ten opzichte van de te stockeren hoeveelheden verbruikt meer energie. Ook te klein materieel zal een bron van energieverbruik zijn. Het zorgt er namelijk voor dat de producten te snel roteren en dat de deuren te vaak worden geopend.

32. Vermijd dat de deuren lang en onnodig geopend worden.

33. Controleer de staat van de voegen van de deuren. Platgedrukte, gescheurde of losgekomen voegen zorgen voor energieverlies die de installatie zal compenseren door extra energie te verbruiken.

34. Reinig de filter van de compressor regelmatig om defecten te voorkomen en houd de lamellen van de verdamper proper om een goede luchtdoorstroming te behouden. Zo voorkomt u ook ijsvorming die nadelig is voor de warmte-uitwisseling. Een licht bevuilde installatie of te veel ijsvorming leidt namelijk tot een rendementsverlies van 5 à 25%.

35. Laat uw installatie minimum één maal per jaar door een gekwalificeerde vakman onderhouden. Naast dat onderhoud, dat trouwens een wettelijke verplichting is, moet u regelmatig de goede werking van uw installaties controleren. Zo voorkomt u problemen en bespaart u energiekosten.

36. Kies voor een programmeerbare moderne installatie, indien mogelijk. Die is wel duurder in aankoop, maar biedt meer gebruiksgemak en zal bijgevolg ook snel worden terugverdiend.