Renoveer uw winkelgevel ... maar niet om het even hoe!

De vormgeving van de buitenzijde van uw handelsruimte draagt bij tot het succes van de winkel. Het zorgt voor een sterk imago en straalt de persoonlijkheid van uw zaak uit.                                                                                                                                                        G2_INTRO_Photo.jpg

Wat zijn de belangrijkste punten om rekening mee te houden bij de vormgeving? In de volgende hoofdstukken vindt u schema's en voorbeelden ter inspiratie. U zult merken dat de optimalisatie van uw winkelgevel niet noodzakelijk grote investeringen vergt en wel degelijk een positieve invloed kan hebben op uw omzet en verkoop, ook al hebt u maar beperkte middelen.

1JDG2_Intro.jpg

Doe opzoekwerk voor u begint te renoveren!

Er bestaan gewestelijke en gemeentelijke regelgevingen voor de architecturale en visuele eigenschappen van gevels. Voor veranderingen aan kleuren, vervanging van raamkozijnen en wijzigingen of verwijdering van gevelelement moet u vooraf een stedenbouwkundige vergunning verkrijgen.

Bij verschillende renovatiewerken moeten verschillende toegankelijkheidscriteria in acht worden genomen en geklasseerde gebouwen zijn onderworpen aan striktere regels. Commerciële voorzieningen (uithangborden, luifels enz.) mogen in geen geval afbreuk doen aan de verdiepingen en zijn mogelijk ook onderworpen aan een gemeentelijke belastingheffing (lichtgevende of verlichte uithangborden enz.). 

Het is vaak interessanter om te werken met elementen en materialen die al aanwezig zijn, waardoor heuse verbouwingen of grotere werken eigenlijk niet nodig zijn. Kortom, raadpleeg ALTIJD voorhand de stedenbouwkundige dienst van uw gemeente om te weten te komen wat u precies met uw winkelgevel mag doen!

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

In de volgende hoofdstukken geven we u 51 tips om uw gevelproject alle slaagkansen te bieden. Als u niet helemaal zeker bent, raden wij u van harte aan om een beroep te doen op professionals om uw project te verbeteren, te verfijnen en concreet vorm te geven.