Deel 1 : Hoe kunt u de gevel van uw winkel tot zijn recht laten komen?

Wat is het hoofddoel van uw winkelgevel?

1. Uw winkelgevel is de eerste zone met “stopping power”; de eerste blikvanger die de aandacht van potentiële klanten trekt.

2. Beschouw uw winkelpui dus als een integraal onderdeel van uw visuele identiteit en merkimago. De visuele identiteit van uw zaak stopt niet bij uw naam en logo, maar wordt uitgedrukt door de keuze van vormen, kleuren, lettertype, pictogrammen, de lay-out en het ontwerp van uw website, foto's ... Uw activiteit, diensten en waarden moeten zijn vertegenwoordigd en op een coherente manier kunnen worden gebruikt op al uw communicatiemiddelen (sociale netwerken, online reclame, stands, beurzen, briefpost, website, mailings, blog, flyers, affiches). De identiteit moet consistent zijn voor alle gebruikte middelen, dus ook uw winkelgevel. Zo kunnen uw klanten u meteen herkennen. 

Waar moet u aan denken bij het ontwerpen van uw winkelpui?

3. Als u gaat renoveren, zie uw winkelgevel dan als één geheel (van stoep tot dakgoot): de gevel is het decor voor het imago van uw winkel. 

4.Zorg ervoor dat de gevel een samenhangend architecturaal geheel vormt – zowel op het vlak van stijl, als materiaal en kleur – en werk uw imago verder uit in lijn met het interieur en uw handelsconcept.

5. De lambrisering of ander lijstwerk is ideaal om uw creativiteit te botvieren, om originele materialen te gebruiken en de identiteit van uw zaak uit te drukken. Opgelet: zorg ervoor dat u over de toelating beschikt om van materiaal en/of kleur te veranderen. 

xeCG2C1P2A3.jpg

6. Geef de voorkeur aan het hergebruik van bestaande materialen. Mooie vintage tegels die goed zijn schoongemaakt, kunnen een speciaal cachet geven aan uw winkelgevel.  

Wat als uw winkelgevel beschermd is en/of bijzondere architecturale elementen bevat?

7. Als uw gevel beschermd is als erfgoed, of zich in een beschermde zone of binnen 20 m van een beschermd gebouw of site bevindt, is er voor elke wijziging aan de gevel (uithangbord, zonnetent, nieuw raam, nieuwe deur, schilderwerken ...) een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning vereist. Voor uw aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet u contact opnemen met de Directie Cultureel Erfgoed van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Kies dus voor materialen en kleuren die passen bij de gevel en de straat. Het is weinig waarschijnlijk dat pvc in zulke gevallen wordt aanvaard, evenmin als plexiglas voor uithangborden.

Meer informatie daarover vindt u op https://mybrugis.irisnet.be/brugis/#/ (Klik op het wereldicoontje links > Brussel Stedenbouw en Erfgoed > Monumenten en Landschappen > Wettelijk statuut en register > Patrimonium + Vrijwaringszone). 

8. Als uw gevel bijzondere architecturale elementen bevat, hebt u mogelijk recht op een subsidie van het Brusselse Gewest die eigenaars helpt bij de restauratie van klein erfgoed van een niet-gevrijwaard goed dat het karakter van het gebouw of de buurt versterkt. De subsidie bedraagt tot 50% van de kosten van de restauratiewerken met een maximum van € 10.000 per gebouw voor een periode van 5 jaar. 

Meer informatie op: Erfgoed.brussels

9. Als uw gevel beschermd is of bijzondere elementen bevat, probeer de stijl en de ziel van het erfgoed dan zo goed mogelijk te behouden door de oorspronkelijke materialen zoals blauwe steen, metalen elementen of houten omlijsting te laten uitkomen. 

10. Controleer de bestemming van het pand met uw stedenbouwkundige dienst. Als uw nieuwe activiteit niet overeenstemt met de wettelijke situatie op het gelijkvloers, m.a.w. met wat er op de laatste stedenbouwkundige vergunning staat, moet er een vergunningsaanvraag worden ingediend bij de gemeente voor een wijziging van de bestemming of het gebruik. Onderteken geen huurcontract zonder overleg met de stedenbouwkundige dienst, want het is niet altijd mogelijk om de situatie achteraf te regulariseren.

Het Koninklijk Besluit voor wijzigingen van gebruik preciseert de gevallen die een vergunning vereisen, zelfs als de bestemming al een handelszaak is en blijft. Als u bijvoorbeeld een horecavestiging opent, moet de wettelijke situatie een café, restaurant of snackbar zijn, en geen handel in goederen. Het is niet altijd gemakkelijk om er wegwijs in te worden. Aarzel niet om contact op te nemen met de stedenbouwkundige dienst van uw gemeente in geval van twijfel of om uw interpretatie te bevestigen.  

Kijk op de website https://openpermits.brussels/nl om de bestemming van het gelijkvloers te achterhalen (opgelet, nog niet alle gegevens van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zijn gedigitaliseerd).

Wilt u een stedenbouwkundige vergunning tot wijziging van de bestemming van uw pand indienen? Hier wordt het allemaal uitgelegd Hier (aanvraagformulier met gebruiksaanwijzing), Hier (de bouwtekeningen) en Hier (overige documenten)

Meer informatie over dit onderwerp vindt u ook op de website 1819

Welke kleuren gebruikt u het beste op de gevel?

11. Vermijd opzichtige kleuren als u uw gevel wilt schilderen en zorg ervoor dat de lijsten en de winkelpui in harmonie zijn (gebruik dezelfde tinten of kleuren die bij elkaar passen). Twijfelt u over de tinten of kleuren? Uw gemeentebestuur kan u vertellen welk kleurenassortiment het meest geschikt is voor uw wijk.

12. Vergeet niet dat u bij elke verandering van kleur, van raamkozijnen of de verwijdering van een gevelelement vooraf verplicht een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen.

Hoe maakt u uw gelijkvloers zichtbaar en toegankelijk?

13. U kunt uw zaak op de begane grond niet in het wilde weg vormgeven als die zich onder woonruimte bevindt. Werkzaamheden aan de benedenverdiepingen voor handelszaken of andere bestemmingen dan huisvesting mag de bewoning op de andere verdiepingen niet hinderen. 

Meer informatie vindt u hier: huisvesting.brussels

14. Denk aan uw klanten met beperkte mobiliteit. Plaats uw bel of deurtelefoon op 90 à 110 cm van de grond. Markeer trappen en glazen oppervlakken om ze duidelijk zichtbaar te maken. 

15. Maak van de renovatiewerken gebruik om uw huisnummer duidelijk aan te geven. Vermijd dat mensen naar uw zaak moeten zoeken.

jyBG2C1P5A3.jpg