hub brussels
hub brussels
Zakendoen

Zakendoen met internationale instellingen

News 07.01.2019

Wilt u samenwerken met internationale organisaties? Laat de bedrijfsopportuniteiten in deze sector niet aan u voorbijgaan!

Wist u dat internationale organisaties en instellingen heel wat bedrijfsopportuniteiten te bieden hebben? Meer bepaald op het vlak van Corporate & Institutional Procurement, Project Procurement en Consultancy.

U begrijpt het goed: zowel voor de aankoop van goederen als voor het leveren van diensten, of zelfs voor consultancy-opdrachten als aanvulling op hun expertise, zijn internationale instellingen mogelijk op zoek naar iemand zoals u. Eens u die ervaring op zak hebt, beschikt u ook over talloze waardevolle referenties die u ongetwijfeld zullen helpen bij de verdere groei van uw onderneming.

Wat zijn de voorwaarden

Om partner te worden van een internationale organisatie moet uw onderneming, ongeacht de sector, zowel financieel als op het vlak van human resources stevig in haar schoenen staan. Bovendien moet u een aantal relevante referenties kunnen voorleggen.
De internationale organisaties zien erop toe dat er een gezonde concurrentie bestaat tussen de ondernemingen en zorgen voor transparantie tijdens het hele proces. Dat proces moet namelijk voldoen aan de regels van de aanbestedingsprocedures.

Wij helpen u met de voorbereiding

Wij stellen u beknopte samenvattingen ter beschikking met eerstelijnsinformatie voor een reeks organisaties en daarnaast een aantal praktische vragen en antwoorden.

Vraag raad aan onze experts:
Veel van onze Economische en Handelsattachés zijn werkzaam in de steden waar de hoofdzetels van de internationale instellingen en organisaties zijn gevestigd en/of waar ze hun activiteiten uitoefenen. Bovendien treden ze op als verbindingspersoon om u bij uw stappen te ondersteunen. Vergeet niet dat er ook nog onze Attaché in Brussel is!

Via onze exportnewsleeter “e-agenda” wijzen we u de weg:
In samenwerking met de agentschappen van de andere Gewesten, nodigen we u uit om deel te nemen aan missies bij die internationale organisaties en aan seminars en infosessies. Zo werden bijvoorbeeld al missies georganiseerd bij de Wereldbank, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Verenigde Naties, de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en de NAVO.

Zin om deze kans te grijpen…

Als u gebruik wilt maken van de bedrijfsopportuniteiten die deze organisaties aanbieden, moet u (eventueel met externe ondersteuning) tijd kunnen vrijmaken, en de nodige mensen en middelen inzetten.
De (potentiële) samenwerking met internationale organisaties is immers een onderneming op lange termijn.

Vragen? Neem contact op met Olivier Costa

Olivier Costa
Economische en handelsattaché bij de Europese Unie
Tel.: +32 2 233 03 56
E-mail: ocosta@hub.brussels

A lire aussi