Studentenjobs forms


Sollicitatiebrief Studentenjobs
De gegevens die u zal meedelen automatisch verwerkt door hub.brussels als verwerkingsverantwoordelijke, met het oog op de behandeling en het beheer van uw sollicitatie. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor uw uitvoering van uw sollicitatie. De gegevens worden twee jaar na het laatste contact met de kandidaat bewaard als de functie niet aan hem is toegewezen. In geval van aanwerving kunnen de gegevens door de werkgever worden gedurende de hele looptijd van de arbeidsovereenkomst worden bewaard. De ontvangers van de gegevens zijn de HR-afdeling . In het kader van zijn verwerkingsactiviteiten verbindt de verwerkingsverantwoordelijke zich ertoe uw persoonsgegevens niet buiten hub.brussels en buiten de Europese Unie over te dragen. U beschikt over een recht van toegang, rectificatie, en in geval van gegronde redenen, van verwijdering, beperking van en verzet tegen de verwerking van uw gegevens. U beschikt ook over een recht op gegevensoverdraagbaarheid en over de mogelijkheid om richtlijnen in verband met uw gegevens te geven, in geval van overlijden. U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres privacy@hub.brussels.
Bvb.: 0032.470.00.00.00
Bvb.: 0032.000.00.00
Adres
Straat, laan, weg, ...
N° + bus. Bvb.: 17, 4A
Gemeente
Stad
Postcode
Land
Sleep je bestanden hierheen, of klik hier om ze te selecteren Kies bestand
Maximale uploadgrootte: 20MB
(PDF, max. 20 MB)
Sleep je bestanden hierheen, of klik hier om ze te selecteren Kies bestand
Maximale uploadgrootte: 20MB
(PDF, max. 20 MB)