hub brussels
hub brussels
Een

Een picknick in de fabriek

News 21.11.2018

Bent u eigenaar van of werkt u in een onderneming die actief is in de industriële sector? Neemt u deel aan industriële onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten? Open van januari tot maart 2019 de deuren van uw onderneming voor het grote publiek binnen het kader van de Europese Dagen van de Industrie!

Ondernemingen, fabrieken en organisaties uit alle industriële sectoren of uit de gemeenschap van onderzoek en innovatie worden uitgenodigd om in januari, februari of maart 2019 voor een evenement van één dag de deuren te openen voor bezoekers.

De gelegenheid bij uitstek voor uw onderneming om deel te nemen aan een initiatief dat zijn weerklank vindt in heel Europa, en dit ongeacht de omvang ervan of de activiteitssector waarin ze actief is.

Door uw deuren te openen, draagt u bij aan:

  • Het delen van de manier waarop uw onderneming bijdraagt aan het plaatselijke leven en aan de lokale economie ;
  • Het helpen van mensen bij het ontdekken en begrijpen van de positieve aspecten van werken binnen de industriële sector ;
  • Het kenbaar maken van hoe belangrijk de industrie is voor Europa.

Hieronder vindt u de domeinen die als thema zijn geselecteerd voor de editie 2019:

  • De industrie en duurzame ontwikkeling ;
  • De industrie en de globalisering ;
  • De innovatie en de digitalisering.

Op jacht naar industriële schatten

De enige vereiste is dat er activiteiten moeten worden georganiseerd die de deelnemers de eerste beginselen bijbrengen van de moderne fabricage- en onderzoekstechnieken. Daarnaast moeten ze zowel ludiek als op deelneming gebaseerd zijn.

De evenementen zullen gelabeld worden als evenementen in de Europese Week van de Industrie en vormen het voorwerp van een grootse onlinepromotie. Hieronder vindt u enkele suggesties terug van activiteiten die georganiseerd kunnen worden tijdens een opendeurevenement:

  • Fabrieksbezoeken ;
  • Job- en opleidingsbeurzen ;
  • Communautaire evenementen die georganiseerd kunnen worden in partnerschap met andere bedrijven ;
  • Rondetafelgesprekken waarbij communautaire leidinggevenden en bedrijfsleiders worden bijeengebracht, …

De Europese Dagen van de Industrie, die worden georganiseerd binnen een geest van samen creëren, laten toe om de vooruitgang te onderzoeken die gemaakt wordt met de strategische aanpak van de Commissie op het vlak van industrieel beleid en om acties voor te stellen die erop gericht zijn de industriële competitiviteit in Europa nog meer te ontwikkelen.

Een unieke gelegenheid om de aandacht van het – jonge – publiek te trekken voor de opportuniteiten die zich aandienen binnen de industriële sector. En om het te bewijzen, welk beter voorbeeld is er dan uw eigen onderneming?

SCHRIJF U IN!

A lire aussi