hub brussels
hub brussels
Hoe

Hoe klaar te zijn voor de Brexit

Analyse 17.01.2019

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk haar intentie kenbaar gemaakt aan de Europese Raad om de Europese Unie te verlaten. Heeft u commerciële relaties met Engelse bedrijven? Maak kennis met onze experts en meet de impact van Brexit op uw bedrijf!

Op 29 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk uit de EU stappen met het begin van de overgangsfase, voor zover er een terugtrekkingsakkoord werd bekomen en geratificeerd door de EU, het Europees Parlement en het Brits Parlement. De overgangsfase zal eindigen op 31/12/2020.

Wanneer er geen akkoord over de terugtrekking wordt gevonden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en zonder goedkeuring van dit akkoord, komt er geen overgangsperiode.

In beide gevallen is voorkomen beter dan genezen. De FOD Economie, KMO’s, KMO’s, kleine en middelgrote ondernemingen en Energie heeft daarom een platform gecreëerd dat volledig gewijd is aan BREXIT: de context, de gevolgen, de vragen die eruit voortvloeien…..

Wilt u de mogelijke impact van Brexit op uw bedrijf meten? Maak de BREXIT IMPACT SCAN !

Nieuwe formaliteiten

Na afloop van de lopende onderhandelingen zijn er meerdere scenario’s mogelijk: “no deal”, Free Trade Agreement, Noorse oplossing …

Onder welke vorm de Brexit ook zal plaatsvinden, toch is het zeker dat ten laatste op 1 januari 2021 het handelsverkeer met het Verenigd Koninkrijk gepaard zal gaan met douaneformaliteiten en grenscontroles.

Op het ogenblik dat het Verenigd Koninkrijk uitstapt, kan men zich in geval van een “no deal” verwachten aan wijzigingen in de handelsprocedures met dit land, zoals het opleggen van douaneprocedures en douanerechten met – eventueel – nieuwe conformiteitsnormen voor geëxporteerde producten.

Voor de diensten zouden er nieuwe maatregelen genomen kunnen worden die het moeilijker zouden maken om toegang tot de markt te krijgen. Deze zouden betrekking hebben op de mogelijkheden voor vestiging en detachering van Europese werknemers in het Verenigd Koninkrijk.

In dit verband heeft de Europese Commissie voor elke sector een reeks “voorbereidingsbladen” opgesteld.

Financiële hulp voor de export

En als we het glas half vol zien? De hulp bij het prospecteren van landen buiten de EU zal ook gelden voor het Verenigd Koninkrijk eenmaal het land officieel uit de Europese Unie is gestapt. Ontdek hier de financiële hulp voor de export!

Ook wordt er hulp ter beschikking gesteld op het vlak van consultancy (bijvoorbeeld: juridisch advies)

Als het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van Bedrijfsleven volgt hub.brussels de voortgang van de onderhandelingen op de voet.

Vragen? Neem contact op met Nathalie en Mounif!

 

Nathalie Stefanovic

Responsable Géographique UK

Tel : +32 02/800.40.74

Mounif Kilani

Attaché Economique de la Région à Londres

Tel :+44 207/235.89.49

Ou envoyez un mail à brexit@hub.brussels

Vragen over de douane ? Één adres!

A lire aussi