hub brussels
hub brussels
Hoe

Hoe een overheidsopdracht in de wacht slepen

Archief 12.11.2018

Wilt u dat uw onderneming haar pijlen richt op overheidsinstellingen? Dan biedt hub.brussels, in samenwerking met Euro TASC Consulting, u een reeks van drie workshops aan op woensdag 19 december, 9 januari en 23 januari, om u de elementen te verlenen die bij het indienen van uw offerte naar voren moeten komen.

Het platform Euro TASC Consulting helpt ondernemingen bij het verkrijgen van overheidsopdrachten, voornamelijk Europese. De bijdrage van Euro TASC aan zijn klanten is gebaseerd op de volgende services:
de creatie van tools om deze opdrachten in de wacht te slepen;
strategisch toezicht;
selectie van en assistentie bij de voorbereiding van de offertes;
de creatie van partnerschappen en netwerken.

De drie workshops zijn gebaseerd op praktijkvoorbeelden; actieve deelname en uitwisselingen tussen de deelnemers worden geprivilegieerd en aangemoedigd. Om een bepaalde samenhang te waarborgen, vragen wij de deelnemende ondernemingen om aanwezig te zijn op de drie workshops, die samen de hele reeks vormen.
Deze workshops zijn een vervolg op het seminarie “Internationale Organisaties”, dat op 20 juni in de kantoren van hub.brussels werd gehouden.

PROGRAMMA:
Woensdag 19 december 2018: Hoe vindt u overheidsopdrachten?
Onderwerp van de sessie: De TED. De Tenders Electronic Daily is het Europese bulletin der aanbestedingen. Dit publiceert dagelijks via zijn website aankondigingen van overheidsopdrachten voor alle 28 Europese lidstaten, voor een totaalbedrag van 420 miljard euro per jaar.
Doel van de sessie: Begrijpen hoe de TED werkt en hoe u er het meeste uit kunt halen, zodat u de meest veelbelovende opdrachten voor uw onderneming kunt selecteren.
Woensdag 9 januari 2019: Wat zijn de ontvankelijkheidselementen?
Onderwerp van de sessie: Om toegang te krijgen tot een opdracht, moet de kandidaat voldoen aan bepaalde ontvankelijkheidscriteria. Deze worden vastgelegd door de Aanbestedende Overheid en werken als filters om de beoordeling van de ingediende offertes te vergemakkelijken.
Doel van de sessie: De criteria analyseren, bepalen hoe u hieraan kunt voldoen en ze gebruiken om uzelf te promoten.
Woensdag 23 januari 2019: Hoe positioneert u zich in een overheidsopdracht?
Onderwerp van de sessie: Om de opdracht in de wacht te slepen, is het een kwestie van uw presentatie de concurrentievoordelen te geven die de Aanbestedende overheden verwachten.
Doel van de sessie: De aspecten identificeren die over het algemeen vereist worden door de Aanbestedende overheden en ze aanpassen om uw entiteit in staat te stellen om te winnen.

PRAKTISCHE INFORMATIE:
Waar: De workshops vinden plaats in de lokalen van hub.brussels, op de derde verdieping, Charleroise Steenweg 112, 1060 Brussel.
Wanneer: woensdag 19 december 2018, 9 januari en 23 januari 2019. De sessies zijn gepland van 12:00 tot 14:00 uur als onderdeel van een lunch met broodjes (welkom om 11:45 uur).

Gratis, maar inschrijving vooraf verplicht. Inschrijving voor maandag 17 december.

Een vraag? Neem contact op met Guglielmo en Olivier!

Guglielmo Pisana
Business Officer
+32 2 800 40 54
gpisana@hub.brussels

Olivier Costa
Economische en handelsattaché bij de Europese Unie
+32 2 233 03 56
ocosta@hub.brussels

A lire aussi