hub brussels
hub brussels
De

De wijken in werken ondersteunen

Z - Journal - All - nl 11.10.2018

Na een beslissing van de gemeente werden er aanzienlijke herbestemmingswerken aangekondigd in de Cavell-wijk in Ukkel. Net als alle andere werven zal deze werf zonder enige twijfel een impact hebben op het verkeer en de lokale handel en voor aanzienlijke hinder zorgen in drie handelszones. 

Hoe kan men vertrekkende van deze vaststelling een actieplan opstellen om de aantrekkelijkheid van de handelszaken te bewaren?

Een ideeënworkshop

Het lab heeft voorgesteld om een ideeënworkshop met de titel “From dust to must” te organiseren waarop leden van de handelsverenigingen van de wijk werden uitgenodigd. De deelnemers hebben toen hun bezorgdheid geuit maar ook duidelijk gemaakt dat ze samen een plan willen uitwerken voor hun wijk tijdens de werken.

De expert van hub.brussels inzake werven, Nicolas Durand, heeft de workshop geleid om denkpistes te vinden op basis van vijf pijlers: signalisatie, dienstverlening aan de klant, animaties, handel, follow-uptools. De bedoeling van atrium.lab was niet om ideeën op te leggen maar wel om de handelaars aan te moedigen om zelf oplossingen te vinden.

Een rol die in de wijken vervuld moet worden

Dit klimaat voor de uitwisseling van ideeën was bevorderlijk voor de creativiteit en de ambitie om animaties te organiseren die de wijk moesten dynamiseren ondanks de werken.

Deze workshop was niet alleen constructief maar ook productief“, zegt Jean-Pierre Bontemps, voorzitter van de handelaarsvereniging Cavell Village. “Hoewel de situatie in elke wijk met een werf verschillend is, hebben we dankzij concrete voorbeelden toch heel wat informatie verzameld die ons heeft begeleid in het kader van de werken bij ons. De follow-up en de reacties vanwege hub.brussels zijn zeer belangrijk geweest op lange termijn.

Concreet gezien werden er een aantal oplossingen op tafel gelegd zoals een getrouwheidskaart voor de klanten, subsidies om gratis te parkeren maar ook een kunsttentoonstelling in de etalages van de handelaars. Dankzij de methode van de “Ideeënworkshop” hebben de handelaars zich de werf eigen gemaakt en hebben ze zelf ook oplossingen ontwikkeld voor de duurzaamheid van hun wijk.

A lire aussi